Tjäna högre lön 2024 som vårdadministratör hos ett bemanningsföretag

Vårdadministratör hos Docia – ta steget till ett flexiblare arbetsliv med större frihet samtidigt som du tjänar bättre!

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för sjuksköterskor och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrvårdadministratör och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Vårdadministratör – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som vårdadministratör hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen.

Den genomsnittliga lönen som bemanningsvårdadministratör/hyrvårdadministratör hos oss ligger på mellan 30.000 – 40.000 kr i månaden. När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Vårdadministratörs roll och utbildningsväg

Som vårdadministratör spelar du en central roll inom hälso- och sjukvårdssektorn. Dina primära uppgifter innefattar administration och ofta agerar du som en länk mellan patienter och vårdpersonal. Du kommer bland annat att hantera patientjournaler, boka tider och kanske också assistera vid fakturering och andra ekonomiska processer.

Utbildning till vårdadministratör

För att bli vårdadministratör finns specifika utbildningar som ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs. Utbildningen kan variera i längd och innehåll beroende på utbildningsanordnare, men här är några generella punkter du kan förvänta dig:

 • YH-utbildning: De flesta utbildningar till vårdadministratör är yrkeshögskoleutbildningar (YH), som varar mellan ett och två år.
 • Kursinnehåll: Utbildningen inkluderar medicinsk terminologi, hälso- och sjukvårdsadministration, samt IT-system som är relevanta inom vården.
 • Praktik: Ofta ingår praktik, eller LIA (Lärande i Arbete), som ger dig praktisk erfarenhet.

Arbetsuppgifter och yrken

Som nyutexaminerad vårdadministratör kan du arbeta under olika yrkestitlar:

 • Medicinsk sekreterare
 • Läkarsekreterare

Oavsett titel, kommer dina arbetsuppgifter att kretsa kring den administrativa stödfunktionen inom en vårdinrättning. Du bidrar aktivt till att verksamheten fungerar effektivt och bidrar till att höja kvaliteten i patienternas vårdupplevelse.

Lönesättning för en vårdadministratör

Som vårdadministratör speglar din lön erfarenheten, regionen du arbetar i, samt om du verkar inom den offentliga eller privata sektorn. Din lön som vårdadministratör kan också variera beroende på könsfördelningen i yrket.

Statistik och genomsnittslöner

Genomsnittlig månadslön för en vårdadministratör ligger på 29 700 kr. Enligt lönestatistik har lönerna inom yrket ökat från föregående år, där en uppgång på 800 kr (2,77%) observerades från 2021 till 2022. För kvinnliga medicinska sekreterare var det rapporterade genomsnittet 29 000 kr medan det för män låg på 27 800 kr.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

 • Offentlig sektor: I den kommunala sektorn ligger genomsnittslönen på 29 200 kr.
 • Privat sektor: För de som är anställda i privata sektorn är genomsnittslönen något högre, 31 200 kr.

Olika regioner kan visa en variation i lön beroende på faktorer såsom kostnadslivet och konkurrenssituationen.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Månadslönen som anges är en bruttolön. Efter skatt kommer din faktiska inkomst att minskas beroende på den skattesats som är tillämplig i din kommun och de avdrag du har rätt till.

 • Bruttolön: 29 700 kr/månad
 • Nettolön: Varierar beroende på individuell skattesats

Din nettolön påverkas av lokala skattesatser och kan därför variera från region till region, samt mellan olika individuella faktorer.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som vårdadministratör varierar dina anställningsvillkor beroende på sektor och arbetslivserfarenhet. Arbetsmarknaden för vårdadministratörer påverkas av faktorer som tillgång på lediga jobb och konkurrens inom yrket.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Genom Arbetsförmedlingen finns vanligtvis en mängd jobbannonser specifikt för vårdadministratörer. Annonserna återspeglar den aktuella efterfrågan på arbetsmarknaden och kan ge dig en indikation på hur lätt eller svårt det kan vara att hitta tjänster inom ditt område. Lediga jobb varierar över tid, och det är viktigt att regelbundet kolla uppdateringar för att få information om nya möjligheter.

Offentlig sektor versus privat sektor

Arbetsvillkor och löner inom offentlig sektor såsom kommun och landsting kan skilja sig från privat sektor. I offentlig sektor ligger månadslönen för vårdadministratörer på omkring 29 200 kr medan den privata sektorn visar en tendens till något högre löner, runt 31 200 kr. Denna skillnad kan spegla olika anställningsvillkor, där privat sektor ibland kan erbjuder mer för att locka till sig kvalificerad personal. Konkurrensen om positioner kan också variera mellan sektorerna, där den offentliga ofta är mindre än den privata. Arbetslivserfarenhet påverkar dina möjligheter och kan vara en faktor i anställningsvillkoren och lönesättningen i båda sektorerna.

Bemanningsmöjligheter

Som vårdadministratör inom sjukvården har du möjlighet att välja mellan traditionell anställning eller bemanningsuppdrag. Att arbeta som konsult genom ett bemanningsföretag kan ofta innebära en bättre lön jämfört med fast anställning, och du har större möjlighet att styra över dina arbetspass och placeringar.

Fördelar med bemanning:

 • Ekonomiska: Som bemanningskonsult kan din timlön vara högre än en fast månadslön.
 • Flexibilitet: Du kan välja uppdrag som passar dina schemaönskemål och livssituation.

Arbetsuppgifter:

 • Journalarbete: Du ansvarar för att upprätthålla och organisera patientjournaler, vilket är avgörande för god sjukvårdspraxis.
 • Administrativa sysslor: Arbete som sekreterare kan innefatta skrivning av journalanteckningar, tidsbokningar och annan patientkommunikation.

Att arbeta genom ett bemanningsföretag kan också fungera som en språngbräda till fast anställning. Det ger en unik möjlighet att prova olika arbetsmiljöer och specialiteter inom sjukvården samt att utvidga ditt professionella nätverk.

När du som vårdadministratör väljer att ta bemanningsuppdrag, bör du bedöma bemanningsföretagets rykte, villkor och den support de erbjuder för att säkerställa en trygg och givande arbetsupplevelse.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som vårdadministratör, har du möjlighet att utvecklas yrkesmässigt genom vidareutbildning och specialisering. Arbetsmarknadens efterfrågan kan variera, men med den ökade digitaliseringen inom vården är dina kompetenser viktiga. För att förbättra dina karriärmöjligheter kan det vara värdefullt att fortsätta med utbildning inom relevant område, som till exempel sjukvårdsadministration eller hälsoinformatik.

Dina prognoser på arbetsmarknaden ser positiva ut, särskilt inom den offentliga sektorn där behovet av kvalificerad administrativ personal inom vården är konstant. Så här kan din karriärutveckling se ut:

 • Ingångsnivå: Efter avslutad utbildning, påbörjan som vårdadministratör med grundläggande administrativa uppgifter.
 • Erfarenhet: Med några års erfarenhet, möjlighet till ansvar för mer avancerade uppgifter och roller såsom teamledare.
 • Specialisering: En möjlighet är att specialisera dig inom ett specifikt område, exempelvis inom medicinsk kodning eller kvalitetssäkring.

I takt med att tekniken utvecklas kan ytterligare kompetens inom IT och elektroniska patientjournaler vara fördelaktig. Yrken inom vården är ofta mindre konjunkturkänsliga, och för vårdadministratörer kan detta innebära en stabil anställningssituation. Tänk på att kontinuerlig kompetensutveckling och nätverkande är nyckeln till framgång i din karriär.

Vanliga frågor

I denna avsnitt har vi sammanställt svar på vanliga frågor om lön för vårdadministratörer och medicinska sekreterare. Du kommer att få en klarare bild av vad du kan förvänta dig i ingångslön, hur din arbetsplats påverkar din lön, löneutveckling och regionala löneskillnader.

Vilken ingångslön kan en nyexaminerad medicinsk sekreterare förvänta sig?

Som nyexaminerad medicinsk sekreterare kan du förvänta dig en ingångslön på ungefär 21 580 kr per månad.

Hur påverkar arbetsplatsen (offentlig eller privat sektor) lönen för vårdadministratörer?

Arbetsplatsen har en betydande effekt på din lön; inom den kommunala sektorn ligger lönen för en vårdadministratör på omkring 29 200 kr medan den inom den privata sektorn kan uppgå till cirka 31 200 kr per månad.

Vad är den genomsnittliga lönen för en vårdadministratör i Värmland?

Information om den specifika genomsnittslönen för en vårdadministratör i Värmland är inte tillgänglig i den tillhandahållna informationen.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns för vårdadministratörer i termer av lön?

För vårdadministratörer finns det möjligheter till löneutveckling med erfarenhet och vidareutbildning som kan leda till en högre lön över tid.

Är det en skillnad i lönen för vårdadministratörer beroende på region, till exempel i Östergötland jämfört med andra regioner?

Ja, lönen för vårdadministratörer kan variera beroende på region, men specifik information om löneskillnader i Östergötland jämfört med andra regioner är inte angiven i den tillhandahållna informationen.

Vad innebär yrkesrollen för en vårdadministratör och hur skiljer den sig från en medicinsk sekreterare?

Yrkesrollen som vårdadministratör inkluderar administrativa uppgifter inom hälso- och sjukvården, och det kan vara viss skillnad i arbetsuppgifter och kompetenskrav jämfört med en medicinsk sekreterare, vilket också kan återspeglas i lön.

Källhänvisningar

För att samla pålitlig och aktuell information för denna artikel har följande källor använts:

 • Statistik Centralbyrån (SCB)
  • Genomsnittlig bruttolön för Vårdadministratör
  • Använd källa för jämförelse av lönestatistik
 • Jobbland
  • Genomsnittlig månadslön för Vårdadministratörer
  • Lön inom kommunal vs privat sektor
  • URL för referenshttps://www.jobbland.se
 • Indeed.com Sverige
  • Genomsnittslön för Vårdadministratör
  • Rollens betydelse och arbetsuppgifter
  • URL för referenshttps://www.indeed.com

Din insyn i dessa källor ger en förståelse för löneläget som Vårdadministratör. Notera att löner varierar beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare och region. Lönerna som presenteras är från olika årtal och kan vara subjekt till förändring över tid.

Källorna ovan erbjuder ytterligare läsning för dig som söker djupare förståelse av din potentiella inkomst som Vårdadministratör. Det är rekommenderat att du regelbundet besöker dessa webbplatser för att hålla dig uppdaterad med de senaste lönerna och arbetsmarknadsförhållandena.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information