Tjäna högre lön 2024 som stafettsjuksköterska hos ett bemanningsföretag

Stafettsjuksköterska hos Docia – ta steget till ett flexiblare arbetsliv med större frihet samtidigt som du tjänar bättre!

Sjuksköterska

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemmaningsföretag för sjuksköterskor och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrstafettsjuksköterska och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Stafettsjuksköterska – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som stafettsjuksköterska hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen.

Den genomsnittliga lönen som bemanningsstafettsjuksköterska/hyrstafettsjuksköterska hos oss ligger på mellan 48 000 kr och cirka 68 000 kr i månaden.  När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Stafettsjuksköterskans roll och utbildningsväg

Som stafettsjuksköterska innehaver du en flexibel roll inom hälso- och sjukvården som temporärt stöd på olika vårdinrättningar. Din kompetens och förmåga att anpassa dig till skiftande arbetsmiljöer är avgörande. Din grundutbildning är densamma som för en ordinär sjuksköterska, vilket innebär en högskoleexamen i sjuksköterskeprogrammet som omfattar tre års studier.

Efter att ha tagit din grundexamen kan du välja att direkt börja arbeta som stafettsjuksköterska eller först specialisera dig inom ett område som exempelvis akutsjukvård eller intensivvård. Många vidareutbildningar är tillgängliga för den som önskar fördjupa sin expertis.

 • Utbildning: Högskoleexamen i sjuksköterskeprogrammet (3 år)
 • Kompetens: Förmåga att snabbt anpassa sig till nya arbetsmiljöer och arbetslag.
 • Ansvar: Tillhandahållande av säker och kvalitativ vård under varierande uppdrag.
 • Specialiteter: Möjlighet till vidareutbildningar inom specifika medicinska områden.
 • Coachning: Möjlighet att både delta i och bidra till professionell utveckling på arbetsplatsen.

Som stafettsjuksköterska kan du också önska funktionen som en coach för andra kollegor, genom att dela med dig av din kunskap och erfarenheter. Detta ansvar kräver inte bara klinisk expertis, utan även pedagogiska färdigheter och emotionell intelligens. Det är en möjlighet att stärka både ditt eget och andras professionella utveckling.

Lönesättning för en stafettsjuksköterska

I din karriär som stafettsjuksköterska är det viktigt att förstå hur lönen är uppbyggd och vilka faktorer som påverkar din månadsinkomst. Låt oss gå igenom aktuell statistik och genomsnittslöner, hur löneskillnader kan se ut beroende på var i landet du arbetar, samt hur mycket av din bruttolön som blir kvar efter skatter och andra avdrag.

Statistik och genomsnittslöner

Aktuell lönestatistik visar att en stafettsjuksköterska ofta tjänar omkring 55 400 kr per månad utan specialistutbildning. Till jämförelse låg medianlönen för en heltidsanställd sjuksköterska år 2023 på 37 400 kr per månad.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Löner för stafettsjuksköterskor kan variera avsevärt beroende på arbetsplatsens geografiska läge och om du arbetar inom den offentliga eller privata sektorn. Till exempel kan en stafettsjuksköterska i Stockholm tjäna annorlunda jämfört med kollegor i Västernorrland eller Västra Götaland. Dessa löneskillnader är också påverkade av gällande kollektivavtal.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din nettointäkt som stafettsjuksköterska bestäms efter avdrag för skatt och andra poster såsom tjänstepension. Exemplifiering av nettolön utifrån den ovan nämnda bruttolönen kan ge en bättre förståelse för din faktiska ekonomiska situation. Det är även av vikt att du förstår hur du bör fakturera om du arbetar genom ett bemanningsföretag för att minimera ekonomisk stress.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Att jobba som stafettsjuksköterska innebär att navigera i en arbetsmarknad som präglas av flexibilitet och valmöjligheter. Du har olika anställningsvillkor att överväga, och valen du gör kan påverka din trygghet och arbetsvillkor.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Som stafettsjuksköterska har du möjlighet att bli anställd via ett bemanningsföretag, driva eget bolag eller arbeta som konsultsjuksköterska. Bemanningsföretag erbjuder en databas med tillgång till lediga jobb, som du enkelt kan filtrera genom en sökfunktion. Detta ger dig som anställd eller egenföretagare chansen att hitta uppdrag som passar just dina önskemål och specialiseringar.

Offentlig sektor versus privat sektor

Avtal inom offentlig sektor skiljer sig från dem inom privat sektor. Arbete inom den offentliga sektorn kan innebära mer stabilitet och trygghet, men även mindre flexibilitet i förhållande till arbetstider och lön. I den privata sektorn, ofta via bemanningsföretag, kan du å andra sidan förvänta dig högre lön och större frihet att välja uppdrag, vilket många gånger ger dig som vårdgivare högre flexibilitet. Var noga med att undersöka vilka avtal som gäller för det aktuella uppdraget och om det är förankrat i en offentlig eller privat inrättning.

Bemanningsmöjligheter

När du arbetar som stafettsjuksköterska genom ett bemanningsföretag har du möjlighet att tjäna en högre lön jämfört med en traditionellt anställd sjuksköterska. Din lön påverkas av kompetens, erfarenhet, och den region där du väljer att arbeta. Lönespannet för en bemanningssjuksköterska ofta ligger mellan 300 kr och 600 kr per timme.

Arbete inom bemanning ger dig en större frihet att själv välja dina arbetstider och uppdrag. Du har möjlighet att anpassa ditt schema efter dina egna behov, vilket kan leda till en bättre balans mellan arbete och fritid. Som hyrsjuksköterska kan uppdragens längd och plats variera, vilket ger en stor variation i arbetslivet.

Bemanningsföretagen sysslar med att förmedla uppdrag dygnet runt, vilket innebär att du kan ta uppdrag som passar just din livssituation. Flexibiliteten att välja när och var du arbetar är en av de mest uppskattade fördelarna med att vara anställd genom ett bemanningsföretag.

Att vara bemanningssjuksköterska innebär också att du har möjligheten att prova på olika verksamheter och vårdområden, vilket bidrar till professionell utveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du föredrar ett intensivt arbete över korta perioder eller längre uppdrag, kan du hitta uppdrag som passar dina önskemål genom ett bemanningsföretag.

Hos Docia tjänar du som stafettsjuksköterska mellan 48 000 kr och cirka 68 000 kr i månaden.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som stafettsjuksköterska har du en unik möjlighet att utveckla din karriär genom att bredda din erfarenhet över en mångfald av vårdmiljöer. Varje nytt uppdrag bidrar till din yrkesmässiga utveckling, vilket kan öka dina chanser till högre löner och bättre framtidsutsikter.

Att förbättra din löneutveckling innebär inte bara fler år i yrket, utan också att effektivt kunna föra en dialog om ditt värde. Det kan handla om lönesamtal, där dina förhandlingsfärdigheter är viktiga. Om du är osäker på hur du ska navigera lönesamtal, kan det vara värt att överväga professionell lönecoachning.

Tabell: Steg för löneförhandling

StegBeskrivning
1Förbered dina argument med exempel på hur du har bidragit till verksamheten
2Skaffa information om genomsnittslöner inom ditt område för att ha en referens
3Var tydlig med dina löneförväntningar och motivera dem
4Öva din presentation och förhandlingsstrategi

Under din karriär kan du också ta del av fortbildning för att bli specialist inom ett visst område, vilket kan öka din löneförhandlingskapacitet. Det är viktigt att aktivt söka och upprätthålla en coachningsrelation för att få vägledning och feedback på din professionella utveckling.

Att vara proaktiv och kommunikativ är nyckeln till att utveckla din karriär och förbättra dina framtidsutsikter som stafettsjuksköterska.

Källhänvisningar

När du har läst om lönen för stafettsjuksköterskor i detta material, är det viktigt att du har tillgång till de primära källorna för fullständig och detaljerad information. För en omfattande förståelse rekommenderas följande källor:

 • Statistikmyndigheten SCB presenterar officiell statistik:
  Genomsnittlig lönestatistik för sjuksköterskor:
  <https://www.scb.se>
 • Vårdförbundet har information om löneutveckling inom yrkesgruppen och vikten av personlig kontaktperson för karriärutveckling:
  Sjuksköterskors löneutveckling statistik:
  <https://www.vardforbundet.se>
 • För information om frihet och fritid i yrket som stafettsjuksköterska, kan du läsa följande:
  Arbetslivsbalans för stafettsjuksköterskor:
  <https://www.sjuksyrra.se>

Var och en av dessa källor kommer ge dig en grundlig inblick i de faktorer som påverkar lönen och arbetsförhållandena för stafettsjuksköterskor. Dessutom, för personlig vägledning eller frågor, kan det vara fördelaktigt att ha en personlig kontaktperson hos respektive yrkesorganisation eller arbetsförmedling som fokuserar på vårdförbundets medlemmar och deras karriärutveckling.

Vanliga frågor

När du undersöker karriären som sjuksköterska är det viktigt att förstå förväntad lön. Denna sektion besvarar vanliga frågor kring lönenivåerna inom olika områden av sjuksköterskeyrket.

Vilken lön kan en nyutexaminerad sjuksköterska förvänta sig?

Som nyutexaminerad sjuksköterska kan du förvänta dig en ingångslön som ofta varierar beroende på arbetsgivare och region, men ligger generellt i spannet mellan 27 000 till 33 000 kr per månad.

Vad ligger snittlönen på för en sjuksköterska inom äldreboende?

Snittlönen för en sjuksköterska som arbetar inom äldreboende ligger vanligtvis runt 35 000 kr per månad.

Hur skiljer sig lönen mellan en konsultsjuksköterska och en fast anställd sjuksköterska?

Som konsultsjuksköterska, ofta kallad stafettsjuksköterska, kan du förvänta dig en högre månadslön jämfört med en fast anställd sjuksköterska. Lönen som stafettsjuksköterska kan ligga på mellan 45 000 och 60 000 kr per månad, medan en traditionellt anställd sjuksköterska i genomsnitt tjänar runt 39 500 kr.

Vilken ersättning får man som timanställd sjuksköterska?

Ersättningen som timanställd sjuksköterska varierar beroende på omständigheterna, såsom vilken region du arbetar i och arbetsgivarens aktuella behov, men ofta betalas en högre timlön jämfört med en fast månadslön.

Vad är löneskillnaden mellan sjuksköterskor i kommun och hemsjukvården?

Löneskillnaden mellan sjuksköterskor anställda i kommunen och de som arbetar inom hemsjukvården varierar, men tenderar att vara ganska lika. De exakta siffrorna kan variera lokalt, därför är det viktigt att kolla upp specifika lönevillkor för din kommun.

Hur påverkar olika utbildningar lönen för sjuksköterskor?

Specialistutbildningar kan ge en signifikant lönepåslag för sjuksköterskor. En stafettsjuksköterska med specialistutbildning kan till exempel tjäna upp till 62 400 kr per månad, vilket är högre jämfört med grundutbildade sjuksköterskor.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information