Lön som ST-läkare – Det här kan du tjäna 2024

Hyrläkare hos Docia – är du en legitimerad ST-läkare som söker nya utmaning? Vi ser till dina behov och erbjuder stor frihet samt hög ersättning!

Allmänspecialist

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Docia är ett väletablerat bemanningsföretag med stor erfarenhet och goda kontakter inom vårdbemanningsbranchen. Vi strävar efter att vara det självklara valet för dig som är konsultläkare och vill hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Vi tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Docias mål är att bli det bästa bemanningsföretaget för hyrläkare.

Att jobba som bemanningsläkare & stafettläkare

Som legitimerad ST-läkare hos Docia har du själv möjlighet att välja vilka uppdrag du vill ta utifrån dina behov och önskemål avseende inriktning, ort, omfattning och placering. Att jobba som hyrläkare innebär förutom fördelarna i flexibilitet och hög ersättning möjlighet till utveckling och variation. Samtidigt får du trygghet genom en arbetsgivare som ställer upp för dig och vill ditt bästa!

Hur mycket tjänar en Leg. ST-läkare som bemanningskonsult – Löner för hyrläkare 2024?

För stafettläkare hos Docia varierar lönen beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen i uppdraget. Lönen hos oss på Docia
ligger på mellan 88 000 kr och cirka 176 000kr i månaden. Du väljer själv om du vill få din ersättning som lön eller fakturera genom eget bolag. Ta kontakt med oss för att höra vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

För oss är det viktigt att veta vad du värderar i din karriär för att vi tillsammans ska nå dit. Den personliga relationen är för oss avgörande för att kunna ge bästa möjliga service och hitta de rätta uppdragen till just dig. Vi är väldigt måna om att du ska trivas hos oss och få tydlig information om uppdraget så att du kan göra ett så bra arbete som möjligt.

Hur blir man bemanningsläkare?

Gör en intresseanmälan till oss på Docia så kommer en av våra professionella konsultchefer att kontakta dig. Konsultchefen kommer att lära känna dig samt lyssna på dina behov och önskemål. Konsultchefen kommer också berätta mer om hur det är att arbeta som konsult och ge dig svar på alla dina frågor och funderingar kring vad rollen som konsult innebär. När eventuella frågetecken är utredda och du insett att det här är vägen framåt för dig och din karriär så kommer konsultcheferna göra sitt allra bästa för att skräddarsy rätt uppdrag just för dig. Konsultchefernas uppdrag är också att underlätta med allt praktiskt runtomkring så att du bara kan fokusera på det du gör bäst – arbeta inom vården!

Lediga tjänster för hyrläkare

Vi har just nu många tillgängliga läkaruppdrag! Kontakta våra konsultchefer för att få veta mer och låta oss matcha dig med rätt uppdrag. Gör som hundratals andra inom vården, kontakta oss! Vi ser fram emot att välkomna dig med öppna armar till rollen som bemanningskonsult hos Docia.

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

ST-läkarens roll och utbildningsväg

Som ST-läkare står du i början av din karriär som specialist efter att ha avslutat läkarprogrammet. Din resa börjar med allmäntjänstgöring (AT-tjänstgöring), vilken är en förutsättning för att erhålla din fulla legitimation som läkare. Efter detta inleder du din specialiseringstjänstgöring (ST), en viktig del i din karriärutveckling.

Utbildningssteget AT-tjänstgöring:

 • Varaktighet: Ca 18-24 månader
 • Syfte: Breddning av medicinsk kunskap, praktisk färdighetsträning

Med legitimationen i hand, kliver du in som ST-läkare och påbörjar din resa mot att bli specialist inom det område som du valt. Under denna period är du del av en strukturerad utbildningsprocess:

 1. Handledning: Du får stöd och vägledning av erfarna kollegor.
 2. Utbildningsnivå: Involverar både praktiska och teoretiska moment.

Arbetsuppgifterna under ST-tjänsten varierar, men fokuserar främst på det medicinska området av din specialisering. Arbetsuppgifterna kommer att växa i takt med att din erfarenhet och kunskap ökar. Din roll som ST-läkare är en balansgång mellan att utföra kliniska sysslor och fortsätta din lärandeprocess under handledning för att till slut uppnå specialistkompetens.

En viktig del av ditt arbete är också att ständigt fördjupa din förståelse för patientvård inom ditt specialområde, vilket kommer att forma grunden för din framtida karriär som specialistläkare.

Lönesättning för ST-läkare

Du som är intresserad av ersättningen för ST-läkare kommer att finna denna del av artikeln särskilt viktig. Här presenterar vi detaljerad information om lönerna för ST-läkare, inklusive statistik, regionsspecifika skillnader och hur mycket de faktiskt tjänar efter skatt och andra avdrag.

Statistik och genomsnittslöner

I Sverige varierar lönerna för ST-läkare; medellönen ligger enligt statistik på ungefär 50 200 kr per månad. Könsfördelningen visar att kvinnor i genomsnitt tjänar 51 500 kr och män tjänar något mer, med en genomsnittslön om 52 400 kr per månad.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Lönerna för ST-läkare skiftar beroende på arbetsplatsens geografi och om det är en privat eller offentlig sektor. Privat sektor tenderar att betala något högre löner, med ett genomsnitt på 54 700 kr, medan den offentliga sektorns genomsnittliga månadslön ligger något lägre, på 52 600 kr.

Hos Docia tjänar du som ST-läkare mellan 88 000 kr och cirka 176 000kr i månaden

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din nettolön som ST-läkare påverkas av skatt och andra avdrag. Bruttolönen minskas efter skatt till den faktiska nettolönen som du tar hem. Nettolönen kan variera avsevärt baserat på din region, då skattesatserna skiljer sig åt geografiskt. För en mer exakt beräkning kan du besöka Skatteverkets hemsida eller använda en nettolönekalkylator specifikt för ditt län eller din kommun.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som ST-läkare (specialisttjänstgörande läkare) är det viktigt att förstå arbetsmarknaden, vilka anställningsvillkor som gäller, samt vilka möjligheter till karriärutveckling som finns efter avslutad specialisttjänstgöring.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsförmedlingen spelar en central roll i att sammankoppla dig med lediga tjänster inom sjukvården. Jobbannonser för ST-läkare återfinns ofta på specifika plattformar och nätverk associerade med sjukvårdssektorn. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad på dessa plattformar för att få information om tillgängliga positioner.

ST-läkares arbetssituation

Som ST-läkare kommer dina arbetsuppgifter att variera men ofta innefatta patientkontakt, diagnoser och upprättande av behandlingsplaner. Din arbetsplats kan vara offentlig eller privat och kommer att påverka dina arbetsvillkor. Arbetsbelastningen kan vara hög, och det förväntas att du kontinuerligt utvecklar din kunskap och förmåga inom vald specialisering.

Karriärvägar efter ST

Efter avslutad ST-tjänst väntar potentiellt arbete som specialistläkare, där specialistkompetensen öppnar upp för nya ansvarsområden och möjligheter till karriärutveckling. Prognosen för arbetsmarknaden för specialistläkare är oftast positiv, vilket innebär goda chanser till anställning inom olika verksamhetsområden beroende på din specialisering.

Ytterligare ekonomiska aspekter för ST-läkare

Som ST-läkare har du möjlighet att påverka din ekonomiska situation genom olika tjänster och arbetsarrangemang utanför din ordinarie anställning.

Möjligheter till extrajobb och bemanningstjänster

Bemanning: Genom att arbeta som hyrläkare via bemanningsföretag kan du som ST-läkare få tillgång till olika uppdrag inom både offentlig och privat sektor. Detta kan innebära en ökad flexibilitet i ditt arbetsliv och möjligheten att höja din inkomst. Lönespannet hos våra hyrläkare på Docia
ligger på 88 000 kr – 176 000kr i månaden.

 • Geografisk placering: Ibland kan bemanningsuppdrag leda till att du arbetar på platser där det råder brist på vårdpersonal, vilket kan innebära högre ersättning.
 • Timlön: Bemanningsföretag erbjuder ofta en konkurrenskraftig timlön som är högre än den ordinarie månadslönen.

Fackförbund: Det är viktigt att du som ST-läkare är medlem i ett fackförbund. Fackförbundet kan ge dig råd kring din löneutveckling och hjälp med att förhandla fram bättre villkor, oavsett om du är anställd inom offentlig eller privat sektor.

Konsult och privatanställda tjänstemän: En del ST-läkare väljer att arbeta som konsulter eller privatanställda tjänstemän. Detta kan föra med sig andra fördelar, som bonusprogram eller pensionsplaner, vilket är viktigt att tänka på när du beräknar din livslön.

Bemanningsarbete kan vara ett sätt för dig att utforska olika arbetsmiljöer och skapa nätverk, samtidigt som det ger en möjlighet att förbättra din ekonomiska situation. Var dock medveten om att långsiktig planering och förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av olika anställningsformer är avgörande för en stabil karriär- och livsplanering som ST-läkare.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som ST-läkare står du inför en dynamisk karriärväg med goda framtidsutsikter. Er specialiseringstid är en kritisk fas där ni utvecklar er expertis inom ert valda område, oavsett om det gäller kirurgi, psykiatri eller någon annan specialitet.

Karriärutveckling:

 • Efter avslutad AT-tjänstgöring påbörjar ni er Specialisttjänstgöring (ST).
 • Specialiseringstiden varierar vanligtvis mellan 5-6 år, beroende på specialitet.
 • Utbildningen är praktisk och teoretisk, där ni gradvis tar på er fler ansvarsområden.

Framtidsutsikterna är lovande, med stark prognos för arbetsmarknaden. Efter investeringen i er specialistkompetens kommer ni att vara eftertraktad på arbetsmarknaden.

SpecialitetPrognos
Generell kirurgGod arbetsmarknad
PsykiatriÖkad efterfrågan
Annan specialitetBeroende av region och fält

Som färdig specialistläkare öppnas ytterligare dörrar för karriärmöjligheter inom både offentlig och privat sektor. Ert val av specialitet kan även ge möjligheter till forskning eller undervisning.

 • Sjukhus och kliniker behöver specialistläkare med era färdigheter.
 • Möjlighet till fortsatt akademisk utveckling och sub-specialisering finns.

Tänk på att er karriärutveckling är individuell, den sker i den takt och inriktning som ni själv väljer. Med rätt inställning och kontinuerlig kompetensutveckling kan ni se fram emot en berikande och framgångsrik karriär inom medicinen.

Vanliga frågor

I din strävan efter en karriär som ST-läkare är det viktigt för dig att förstå vilka faktorer som kan påverka din lön. Här följer några av de vanligaste frågorna som rör lönesättningen för ST-läkare.

Vilka faktorer påverkar lönen för en ST-läkare?

Din lön som ST-läkare påverkas av flera faktorer, såsom arbetsplatsens geografiska läge, din erfarenhet och specialisering, samt vilken sektor du arbetar inom.

Hur skiljer sig lönen mellan allmänspecialister och andra specialistläkare?

Specialister inom vissa områden, som kirurgi eller internmedicin, kan ha högre löner jämfört med allmänspecialister, beroende på efterfrågan och särskilda kompetenskrav.

Vad kan en nyexaminerad läkare förvänta sig i lön under sin ST-tjänstgöring?

En nyexaminerad läkare i början av sin ST-tjänstgöring kan förvänta sig en ingångslön som ofta är lägre jämfört med mer erfarna kollegor, där lönen successivt ökar med ökad erfarenhet.

Hur utvecklas lönen för en ST-läkare med ökad erfarenhet?

Din lön som ST-läkare kommer sannolikt att öka i takt med att du samlar på dig erfarenhet och genomgår ytterligare utbildning inom ditt specialisering.

På vilket sätt påverkar arbetsplatsen en ST-läkares lön?

Typen av arbetsplats, vare sig det är en offentlig eller privat sektor, kan ha en inverkan på din lön. Offentlig sektor följer ofta kollektivavtal medan privata arbetsgivare kan ha större lönespridning.

Vilka löneskillnader finns det mellan ST-läkare i olika landsdelar?

Beroende på var i Sverige du arbetar kan lönen variera. Det är vanligt att se löneskillnader mellan landsdelar, ofta påverkade av lokala marknadsförhållanden och kostnadsnivåer.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information