Tjäna högre lön 2024 som specialistsjuksköterska hos ett bemanningsföretag

Specialistsjuksköterska hos Docia – ta steget till ett flexiblare arbetsliv med större frihet samtidigt som du tjänar bättre!

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för sjuksköterskor och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrspecialistsjuksköterska och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Specialistsjuksköterska – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som specialistsjuksköterska hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen.

Den genomsnittliga lönen som bemanningsspecialistsjuksköterska/hyrspecialistsjuksköterska hos oss ligger på mellan 48 000 kr och cirka 68 000 kr i månaden.  När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Exempel På Olika Inriktningar, Arbetsroller Och Tjänster Du Kan Välja Bland Som Specialistsjuksköterska

Som specialistsjuksköterska har du möjligheten att välja mellan flera olika inriktningar och arbetsroller. Detta ger dig stor flexibilitet och möjlighet att anpassa din karriär efter dina intressen och kompetenser. Här presenteras några exempel på inriktningar, arbetsroller och tjänster du kan välja bland som specialistsjuksköterska.

Ambulanssjukvård

Som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård arbetar du med akuta och kritiska situationer. Du bedömer och behandlar patienter i prehospital miljö och följer dem sedan vidare till sjukhus om det behövs. Din kompetens är avgörande för att erbjuda snabb och effektiv vård till patienter i nödsituationer.

Anestesisjuksköterska

Inom anestesivårdens område är din uppgift som specialistsjuksköterska att övervaka och säkerställa att patienter är trygga och smärtfria under operationer och procedurer. Du administrerar och övervakar anestesi samt kontrollerar och registrerar patientens vitala funktioner.

Röntgensjuksköterska

Som specialistsjuksköterska på en röntgenklinik ansvarar du för att genomföra medicinska avbildningsundersökningar som röntgen, ultraljud, magnetisk resonans och datortomografi. Du arbetar i nära samarbete med läkare och bedömer både tekniska och medicinska aspekter av undersökningarna.

Distriktssköterska

Som distriktssköterska arbetar du i nära samarbete med patienter och deras familjer och ansvarar för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera deras vård och behandling. Du kan arbeta inom primärvården, äldreomsorgen, hemsjukvården eller på sjukhus.

Intensivvårdssjuksköterska

Inom intensivvården är ditt ansvar som specialistsjuksköterska att övervaka och vårda kritiskt sjuka eller skadade patienter som behöver intensiv övervakning och behandling på sjukhuset. Du arbetar i ett multidisciplinärt team och använder avancerad medicinsk teknik och behandlingsmetoder för att erbjuda högsta möjliga vårdkvalitet.

Kirurgisk specialistsjuksköterska

På en kirurgisk avdelning är det din uppgift som specialistsjuksköterska att arbeta tillsammans med kirurger, anestesisjuksköterskor och andra vårdpersonal för att erbjuda högkvalitativ och patientsäker vård före, under och efter operationer och ingrepp.

Onkologisjuksköterska

Som specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologisk vård arbetar du med diagnostik, behandling, omvårdnad och uppföljning av cancerpatienter. Du arbetar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och har en viktig roll i att ge stöd och information om sjukdomen och behandlingen till patienten och dess familj.

Utöver dessa exempel finns det också många andra specialiseringar och arbetsroller inom specialistsjuksköterskeområdet. Det är viktigt att välja den inriktning som bäst passar dig och din framtida karriär.

Vilken Ingångslön Kan Man Förvänta Sig Som Specialistsjuksköterska?

Som specialistsjuksköterska kan du förvänta dig en varierande ingångslön beroende på vilken specialisering du har och var du är anställd. År 2023 är den uppskattade medellönen för en specialistsjuksköterska cirka 41 400 kr per månad, med löneutvecklingen historiskt sett i genomsnitt 3,15% per år. Detta ger en lönehöjning om cirka 1 305 SEK för år 2023.

En nyexaminerad barnmorska, exempelvis, kan förvänta sig en ingångslön på minst 34 000 kr/månad. Röntgensjuksköterskor, å andra sidan, har den lägsta lönenivån bland specialiseringarna, med en genomsnittlig lön på cirka 33 000 kr/månad för dem som är anställda via regionen. En röntgensjuksköterska inom bemanning kan dock förvänta sig en högre lön, som är flera tusenlappar högre än genomsnittet.

När det gäller lönesättning inom yrket kan din grundlön och månadslön förhandlas beroende på din erfarenhet, arbetsplats och specifika kompetenser. Det är viktigt att vara förberedd inför löneförhandlingar och ha en tydlig bild av din kompetens och vad du kan bidra med på arbetsplatsen.

För att ge dig själv bästa möjliga start inom yrket som specialistsjuksköterska är det viktigt att du satsar på din utbildning, skaffar dig praktisk erfarenhet och bygger upp ett starkt nätverk inom sjukvården. På så sätt kan du öka dina chanser att få den ingångslön du önskar och påbörja en framgångsrik karriär inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Kom ihåg att lönen är bara en del av helhetsbilden som specialistsjuksköterska. Jobbet innebär också ett stort ansvar och krav på vidareutbildning, men med det kommer också möjligheter att göra skillnad för människor och samhället i stort.

Hos oss på Docia tjänar du som specialistsjuksköterska mellan 48 000 – 68 000/månad.

Genomsnittlig Lön Som Specialistsjuksköterska Baserad På Antal År I Yrket

När man undersöker lön som specialistsjuksköterska i Sverige är det viktigt att ta hänsyn till antalet år i yrket då det har stor betydelse. Här följer lite fakta om genomsnittlig lön för specialistsjuksköterskor baserad på erfarenhet.

Det är viktigt att notera att lönerna kan variera beroende på olika faktorer, såsom region, arbetsplats, kollektivavtal och yrkesområde. I år 2023 rapporteras den genomsnittliga lönen för en specialistsjuksköterska vara cirka 41 400 SEK per månad brutto. Löneutvecklingen har historiskt varit i genomsnitt 3,15% per år, vilket ger en uppskattad lönehöjning om 1 305 SEK för år 2023.

 • Nyexaminerad specialistsjuksköterska: När du börjar din karriär som specialistsjuksköterska, kan din lön ligga på den lägre delen av löneskalan. En nyexaminerad specialistsjuksköterska brukar tjäna omkring 37 000 – 39 000 SEK per månad.
 • Erfaren specialistsjuksköterska: Efter några års erfarenhet inom yrket börjar din lön som specialistsjuksköterska att öka. Den genomsnittliga lönen för en erfaren specialistsjuksköterska med cirka 5-10 års erfarenhet ligger på ungefär 42 100 – 45 000 SEK per månad.
 • Specialistsjuksköterska med mer än 10 års erfarenhet: Om du har mer än 10 års arbetslivserfarenhet som specialistsjuksköterska, kan du förvänta dig en lön som ligger inom intervallet 45 000 – 50 000 SEK per månad.

När du fortsätter att arbeta och få mer erfarenhet i yrkesrollen som specialistsjuksköterska kan du förvänta dig att din lön kommer att öka över tiden. Som nämnts tidigare är löneökningen generellt sätt i genomsnitt 3,15% per år. Självklart kan detta variera mellan arbetsplatser och yrkesområden, men det ger en bra prognos för hur du kan förvänta dig att din lön som specialistsjuksköterska utvecklas under din karriär. Istället för att dra slutsatser om lön som specialistsjuksköterska i Sverige – Vad tjänar en specialistsjuksköterska, eller med extra entitet användning, åka runt och bara göra någonting eller återkomma.

Jämförelse I Lön Mellan Olika Regioner/Län I Sverige

När det gäller löner för specialistsjuksköterskor i Sverige, kan det finnas variationer beroende på geografisk plats och region. I den här delen kommer vi att jämföra lönen för specialistsjuksköterskor i olika regioner och län i landet.

Enligt Vårdförbundet var medellönen för en specialistsjuksköterska 2021 i regionala verksamheter 39 891 kr/månad, för att jämföra med en allmänsjuksköterska vars medellön var 35 787 kr/månad. Lönespridningen kan variera för specialistsjuksköterskor som arbetar i olika län.

Baserat på den tillgängliga lönestatistiken kan vi se att län som Stockholm, Uppsala, Örebro, Jönköpings län och Västra Götalands län har en något högre medellön för specialistsjuksköterskor jämfört med andra län. Å andra sidan har län som Blekinge och Kalmar något lägre löner jämfört med resten av Sverige.

Några saker att ta i beaktande när det gäller löner för specialistsjuksköterskor i olika regioner och län inkluderar:

 • Antalet år av erfarenhet
 • Arbetsplatsens storlek och arbetsbelastning
 • Typen av specialitet (t.ex., barnmorska, operationssjuksköterska, ambulanssjuksköterska)
 • Löneförhandling och eventuella lönetillägg

Det är viktigt att notera att dessa siffror är medellöner och att individuella löner kan variera utifrån ovanstående faktorer. Om du är specialistsjuksköterska eller överväger att bli en, kan dessa siffror ge en indikation på lönespridning och löneförväntningar i olika delar av landet.

Vanliga frågor

Hur skiljer sig lönen mellan specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor?

Lönen för specialistsjuksköterskor är generellt högre än för allmänsjuksköterskor. Den rapporterade genomsnittslönen för en specialistsjuksköterska är 456 kr/timme, vilket motsvarar en månadslön på cirka 72 960 kr/månad, medan genomsnittslönen för en sjuksköterska är lägre.

Vilka inom specialiteterna har högst lön?

Lönerna inom olika specialiteter kan variera beroende på efterfrågan, arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Det är dock svårt att säga exakt vilka specialiteter som erbjuder högst lön utan att titta på specifika arbetsplatser och avtal. För att maximera din lön inom din specialitet är det viktigt att förhandla om din lön och hålla dig uppdaterad om löneläget på marknaden.

Hur Skiljer Sig Lönerna Mellan Offentlig Och Privat Sektor?

Lönerna för specialistsjuksköterskor kan skilja sig något mellan offentlig och privat sektor. Den genomsnittliga månadslönen för en specialistsjuksköterska inom den kommunala sektorn ligger på cirka 42 100 kr, medan lönen inom den privata sektorn är något högre och ligger på cirka 42 500 kr. Detta kan dock variera beroende på arbetsplats och avtal.

Hur Påverkar Konsultande En Specialistsjuksköterska Lön?

Att arbeta som en konsulterande specialistsjuksköterska kan påverka din lön på flera sätt. Som konsult kan du ha möjlighet att förhandla om högre tim-, dag- eller månadslöner jämfört med anställda specialistsjuksköterskor. Den vanligaste grundlönen för en specialistsjuksköterska inom bemanning varierar mellan 418-510 kr/timme, motsvarande en månadslön mellan 66 880 kr och 81 600 kr.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information