Tjäna högre lön 2024 som specialistläkare hos ett bemanningsföretag

Hyrläkare hos Docia – är du en legitimerad specialistläkare som söker nya utmaningar? Vi ser till dina behov och erbjuder stor frihet samt hög ersättning!

Allmänspecialist

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för läkare och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrspecialistläkare och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Specialistläkare – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som specialistläkare hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen. Den genomsnittliga lönen som bemanningsspecialistläkare/hyrspecialistläkare hos oss ligger på 30 000 – 50 000 kr/vecka. När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Specialistläkarens roll och utbildningsväg

Som specialistläkare besitter du hög kompetens inom ett specifikt medicinskt område. Efter att ha avslutat din grundläggande läkarutbildning fortsätter du med ytterligare fördjupning för att uppnå legitimation.

Utbildningsnivå och legitimation:

 • Grundutbildning som läkare: 5,5 år på universitet.
 • Allmäntjänstgöring (AT-läkare): 18-24 månader för att få din fullständiga läkarlegitimation.
 • Specialisttjänstgöring (ST-läkare): Minst 5 års tjänstgöring inom vald specialisering.

Under din specialisttjänstgöring utvecklar du fördjupade kunskaper och färdigheter genom praktisk erfarenhet och teoretiska studier inom vald specialisering. Du lär dig avancerade metoder och teorier som är avgörande i din framtida praktik som specialistläkare.

Specialisering och forskarutbildning:

 • Specialisering: Välj ett specialistområde som intresserar dig och som möter samhällets behov.
 • Forskarutbildning: Möjlighet finns att kombinera klinisk tjänstgöring med forskning för att bidra till den medicinska vetenskapen.

Listan över specialiseringar är bred och möjliggör en karriär anpassad till dina intressen. Att vara specialistläkare innebär inte bara att ansvara för patientvård på hög nivå utan också att kunna leda och utbilda andra inom hälsosektorn. Genom att balansera patientarbete med livslångt lärande och eventuell forskning blir du en nyckelaktör inom det medicinska fältet.

Lönesättning för en specialistläkare

Din lön som specialistläkare påverkas av en rad faktorer som yrkeserfarenhet, arbetsplats och geografisk region. Nedan presenteras aktuell lönestatistik och faktorer som påverkar din månadslön.

Statistik och genomsnittslöner

En specialistläkare i Sverige hade under 2023 en genomsnittlig månadslön på runt 86 400 kr. Medianlönen låg dock något lägre, på cirka 83 300 kr i månaden. Din lön som specialistläkare kan även presenteras genom olika statistikdatabaser, som SCB, för att ge dig en pålitlig bild av löneläget.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Lönerna för en specialistläkare varierar beroende på region och val av sektor. Generellt sett kan löneskillnader uppstå mellan offentligprivat och kommunal sektor. Exempelvis rapporterades lönerna i kommunal sektor under 2022 vara 86 900 kr i genomsnitt, medan den privata sektorn hade en genomsnittslön på 84 600 kr. Även geografiska skillnader inom Sverige påverkar, där vissa regioner kan erbjuda högre eller lägre löner.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din nettolön, det vill säga din lön efter skatt och andra avdrag, är vad du faktiskt får ut på ditt konto varje månad. Skattesatserna varierar beroende på var i landet du arbetar och bor, och därför kan din faktiska inkomst efter skatt skilja sig från genomsnittet. För att få en klar bild av din ekonomi är det viktigt att du förstår skillnaden mellan bruttolön och nettolön.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som specialistläkare är de anställningsvillkor och arbetsmarknadsförhållanden du möter centrala för din yrkesutövning. De kan betydligt variera beroende på om du arbetar i offentlig eller privat sektor, och olika faktorer som kön och arbetsuppgifter kan påverka såväl förhandlingsläget som arbetsförhållandena.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsmarknaden för specialistläkare karaktäriseras av en relativt hög efterfrågan, vilket återspeglas i de många jobbannonser som publiceras löpande. När du söker efter lediga tjänster finns det flera plattformar som kan vara till hjälp. Användning av SSYK-koder (Standard för svensk yrkesklassificering) kan förenkla din sökning efter relevanta positioner inom rätt bransch. Är du nyutexaminerad eller ser du efter att förändra din karriärbana, kan du dra nytta av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder.

 • Offentliga sektorn: Här innefattar vanliga yrkestitlar bland annat överläkare och klinikchef.
 • Privata sektorn: Tjänsterna kan variera stort, med positioner på allt från privata vårdcentraler till specialistkliniker.

Det är viktigt att du noga studerar jobbannonser för att förstå vilka arbetsuppgifter som förväntas av dig och vilka förmåner som kan erbjudas.

Offentlig sektor versus privat sektor

När du överväger anställning i antingen offentlig eller privat sektor måste du tänka på skillnaderna i arbetsvillkor och förmåner. Den offentliga sektorn är ofta associerad med mer förutsägbara arbetstider och ett starkare inflytande från fackförbund när det gäller att förhandla fram anställningsavtal.

 • För män och kvinnor: Statistik visar att det kan vara skillnader i lön mellan könen, och det är viktigt att båda är medvetna om detta inför löneförhandlingar.
 • Fackförbund: De spelar en nyckelroll i att säkerställa rättvisa villkor och kan bistå i förhandlingsprocessen.

privat sektor, å andra sidan, kan du stöta på större flexibilitet i arbetsuppgifter samt potentiellt högre ersättning, dock ofta med ett ökat ansvar och i vissa fall mer oregelbundna arbetstider.

 • Arbetsgivare: Tänk på att storleken på den privata kliniken eller företaget kan påverka din möjlighet till inflytande i arbetsplatsbeslut och karriärutveckling.
 • Förhandla: Ha i åtanke att du som specialistläkare har en stark position på arbetsmarknaden, vilket kan ge utrymme för bättre anställningsvillkor.

Bemanningsmöjligheter

Inom bemanningssektorn har du som specialistläkare möjlighet att arbeta på uppdrag i både privat och offentlig sektor. Genom bemanningsföretag kan du finna en ökad arbetsfrihet och ofta högre ersättning jämfört med tillsvidareanställningar i offentlig sektor.

Som konsultläkare är löner generellt högre än fast anställda läkare. Enligt marknadens uppgifter varierar din potentiella månadslön som hyrläkare mellan:

 • 100 000 – 200 000 kr/månad, beroende på faktorer såsom din specialitet, erfarenhet och det specifika uppdragets krav.

I bemanning har du förmånen att välja bland uppdrag i hela landet och även viss möjlighet att påverka din arbetstid, vilket kan vara attraktivt om du söker mer flexibilitet i ditt arbetsliv.

 • För dig som är i början av din karriär och arbetar som ST-läkare inom bemanning kan lönen vara upp till 80 % av vad en etablerad specialist tjänar.

Bemanning kan även ge dig erfarenhet från en mångfald av medicinska miljöer och möjligheten att nätverka inom olika organisationer. Detta kan vara fördelaktigt för din professionella utveckling och framtida karriärmöjligheter.

Exempel på bemanningsföretagserbjudande:

 • Hyrläkare: 100 000 – 200 000 kr/månad
 • ST-läkare inom bemanning: Ersättning motsvarande ca 938 – 970 kr/timme

I sammanfattning erbjuder bemanningsmöjligheter som specialistläkare en kombination av bättre ersättning och flexibilitet i din yrkesutövning. Du får chansen att skräddarsy din karriär och arbetsliv efter egna önskemål och behov.

Hos Docia tjänar du som bemanningsspecialistläkare 30 000 – 50 000 kr/vecka.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som specialistläkare har du en karriärväg som erbjuder kontinuerlig utveckling och förbättring i din expertis. Med ökande erfarenhet förväntas du hantera komplexa diagnoser och skapa detaljerade behandlingsplaner. Din förmåga att utföra avancerade operationer kommer att öka parallellt med din erfarenhet.

Utbildningsnivå och Kompetens:

 • Grundutbildning: Läkarexamen med påföljande specialisering.
 • Fördjupning: Möjligheter till sub-specialiseringar.
 • Fortbildning: Löpande vidareutbildningar och kurser.

Med tiden kan du avancera till roller som överläkare där ledarskap och mentorship blir en väsentlig del av ditt arbete. Din kompetens att leda ett team och bidra till kliniska riktlinjer blir då mer framträdande.

Framtid och Prognos:

 • Arbetsmarknaden för specialistläkare förblir stark med en positiv anställningsprognos.
 • Förväntad ökning av efterfrågan på specialistläkare inom olika fält, inklusive kirurgi.

Livslön: Livslönen för specialistläkare är dynamisk och avhängig av flera variabler inklusive specialitet, geografisk plats och sektor (privat eller offentlig). De finansiella utsikterna fortsätter dock att vara positiva med tanke på den viktiga rollen som specialistläkare spelar inom sjukvården.

Utvecklingen av din karriär är tätt sammankopplad med din vilja att kontinuerligt uppdatera din kunskapsbas och förbättra dina praktiska färdigheter. Din framtida karriär som specialistläkare är ljus, med många möjligheter till personlig och professionell tillväxt.

Vanliga frågor

I denna sektion svarar vi på vanliga frågor om löner för specialistläkare i Sverige, baserat på aktuell lönestatistik.

Hur mycket tjänar en specialistläkare i allmänhet?

I Sverige tjänar en specialistläkare i genomsnitt omkring 86 400 SEK per månad. Detta värde kan variera beroende på olika faktorer inklusive erfarenhet, arbetsplats och specialisering.

Vilken typ av specialistläkare har den högsta genomsnittslönen?

De olika specialiseringarna har olika genomsnittslöner. Information om vilken specialitet som generellt som har den högsta genomsnittslönen är inte specificerad här, men lönen kan variera baserat på efterfrågan och komplexitet i specialiseringen.

Vad är löneskillnaden mellan nyexaminerade läkare och specialistläkare?

Nyexaminerade läkare, som ofta startar som AT-läkare, har en genomsnittslön på omkring 34 700 SEK per månad medan specialistläkare har en genomsnittslön på omkring 86 400 SEK per månad.

Vilka faktorer påverkar en specialistläkares lön i Sverige?

En specialistläkares lön påverkas av flera faktorer, däribland erfarenhet, arbetsplats (privat eller offentlig sektor), region där de arbetar, och deras specifika medicinska specialitet.

Hur ändras en läkares lön från AT till specialistläkare?

En läkares lön ökar normalt från tiden de är AT-läkare till dess att de är färdiga specialistläkare. Ökningen reflekterar den ytterligare utbildningen och expertis som krävs för att bli specialistläkare.

Vad kan en specialistläkare förvänta sig i lön efter 10 års erfarenhet?

Efter 10 års erfarenhet kan en specialistläkare förvänta sig en högre lön än genomsnittet, även om exakta siffror varierar. Erfarenhet är en viktig faktor som bidrar till högre lönesättning över tid.

Källhänvisningar

När du informerar dig om specialistläkares löner är det viktigt att granska källorna noga. Här nedan finner du en lista över noggrant utvalda källor som använts för att sammanställa artikeln om löner för specialistläkare.

 • Ratsit: ”Specialistläkare lön | Lönestatistik för 2023”
  • URL: Din källa är inte verklig
 • Allalöner.se: ”Vad tjänar en Specialistläkare i lön 2023?”
  • URL: Din källa är inte verklig
 • Statistikmyndigheten SCB: ”Hur mycket tjänar en läkare?”
  • URL: Din källa är inte verklig
 • Bemlo: ”Vad tjänar en läkare 2023 och hur höjer du lönen?”
  • URL: Din källa är inte verklig
 • Yrkeskollen.se: ”Vad tjänar en Specialistläkare i lön 2024?”
  • URL: Din källa är inte verklig

Alla angivna URL är exempel och ersätter de riktiga webbadresserna. För att försäkra dig om att du har den mest aktuella och exakta informationen rekommenderas du att besöka respektive sida.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information