Tjäna högre lön 2023 som socionom hos ett bemanningsföretag

Socionom hos Docia – ta steget till ett flexiblare arbetsliv med större frihet samtidigt som du tjänar bättre!

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemmaningsföretag för socionomer och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrsocionom och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Socionom – Så här ser lönen ut 2023 med Docia som arbetsgivare

Som socionom hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen.

Den genomsnittliga lönen som bemanningssocionom hos oss ligger på mellan 50 000 kr och 70 000 kr i månaden.  När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som konsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Mer om löner som socionom och jämförelser mellan fast anställning i offentlig sektor vs konsult för Docia

När du är utbildad som socionom öppnar sig en rad olika yrkesområden och arbetsroller för dig. Socionomprogrammet förbereder dig för arbete inom socialt arbete, ekonomiskt bistånd, krisintervention och mycket mer. Här är några exempel på titlar och arbetsroller som en utbildad socionom kan ha:

 • Socialsekreterare: Du kan arbeta med att utreda och bedöma individens och familjens behov av stöd och hjälp. Du kommer att fatta beslut om insatser och följa upp dem. Socialsekreterare arbetar ofta inom kommunens socialtjänst.
 • Kurator: Som kurator kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, skola, kriminalvård eller psykiatri. Du stödjer och vägleder individer och grupper i olika livssituationer och erbjuder samtal och rådgivning.
 • Fältassistent: Om du vill arbeta mer direkt med ungdomar i riskzoner kan en roll som fältassistent vara intressant. Du jobbar ofta på gator och torg för att komma i kontakt med ungdomar och erbjuda stöd, råd och hjälp.
 • Familjerådgivare: Som familjerådgivare arbetar du med par- och familjerelationer och erbjuder samtal, rådgivning och behandling. Du hjälper par och familjer att lösa konflikter och förbättra sina relationer.
 • Personalkonsulent: Med en socionomutbildning kan du också arbeta inom HR-området. Som personalkonsulent arbetar du med personalfrågor inom en organisation och kan till exempel vara ansvarig för rekrytering, kompetensutveckling och arbetsmiljö.

Efter att ha avlagt socionomexamen kan du också välja att vidareutbilda dig inom specifika områden, till exempel inom samtalsterapi och bli psykoterapeut. De arbetsroller och titlar som listas här är bara några exempel, och det finns mycket mer att upptäcka i arbetslivet när du har en socionomutbildning i bagaget.

Vilken Ingångslön Kan Man Förvänta Sig Som Socionom (Fast anställning)?

Som nyutexaminerad socionom kan du förvänta dig en ingångslön på omkring 33 500 kronor per månad år 2023. Detta är en förväntad baslön, och det är viktigt att komma ihåg att löner kan variera beroende på flera faktorer. Dessa inkluderar bland annat arbetsplatsens storlek och typ, geografisk plats och din egen erfarenhet.

Enligt en källa ligger medellönen för en socionom på 37 200 kronor brutto per månad (446 400 kr per år), med en genomsnittlig ingångslön på 25 600 kr. Det bör dock noteras att detta belopp kan vara lägre än den faktiska ingångslönen år 2023. Dessutom kan de högsta lönerna överstiga 60 000 kr.

Ytterligare en källa anger att ingångslönen efter examen är 31 500 kronor och att lönerna varierar beroende på vilken sorts tjänst man har och var någonstans i landet man arbetar. Efter cirka 10-14 år efter examen ökar lönen till omkring 39 100 kronor, och efter 20-30 år ligger lönen på cirka 42 000 kronor.

För att sammanfatta: som fast anställd socionom inom offentlig sektor kan du förvänta dig en ingångslön på omkring 33 500 kronor per månad år 2023, men det är viktigt att vara medveten om att lönen kan variera beroende på olika faktorer. Se till att undersöka din specifika arbetsgivare och bransch för att få en mer exakt uppfattning om den lönenivå du kan förvänta dig.

Faktorer Som Påverkar Lönen

Det finns några huvudsakliga faktorer som påverkar lönen för en socionom i Sverige. Dessa faktorer kan innebära att lönen varierar mellan olika individer och arbetsplatser. Nedan följer en kort beskrivning av dessa viktiga faktorer.

Yrkeserfarenhet: Precis som med många andra yrken, så påverkar din yrkeserfarenhet storleken på din lön. Ju mer erfarenhet du har som socionom, desto högre lön kan du förvänta dig. Detta beror på att erfarenhet gör att du kan ta större ansvar och bidra med mer kompetens på arbetsplatsen.

Utbildningsnivå: Din utbildningsnivå kan också påverka din lön. Om du har en masterexamen inom socialt arbete eller en liknande utbildning, kan detta leda till att du får en högre lön jämfört med om du bara har en grundutbildning.

Privat eller offentlig sektor: Arbetsgivaren du arbetar hos spelar också roll i lön. Socionomer som arbetar inom privat sektor kan ibland ha högre löner jämfört med de som arbetar inom offentlig sektor, men detta kan variera beroende på företag och arbetsplats.

Geografisk placering: Vilket län i Sverige du jobbar i kan även detta bidra till lönevariation. Vissa delar av landet har generellt högre löner på grund av högre kostnader för livet, eller av att det är konkurrens om kvalificerade socionomer. Denna faktor kan dock variera mycket mellan olika arbetsgivare och geografiska områden.

Anställningsform: Huruvida du jobbar som konsult eller fastanställd kan också påverka din lön. Som konsult kan du i vissa fall tjäna mer eftersom du ofta anställs per uppdrag och inte har samma förmåner och trygghet som fastanställda. Dock kan detta också innebära en mer osäker anställning.

Ta dessa faktorer i beaktning när du funderar på vad som påverkar lönen för en socionom i Sverige.

Genomsnittlig Lön För Socionomer I Sverige

En socionom i Sverige tjänar i genomsnitt 37 500 kr i månadslön. Det är viktigt att notera att lönen kan variera beroende på flera faktorer som yrkesroll, arbetsplatsens geografiska läge, och om den är offentlig eller privat.

 • Kvinnor och män: Enligt statistik finns det fler kvinnor än män som arbetar som socionomer i Sverige. Kvinnor tjänar i genomsnitt 36 900 kr, medan männen har en genomsnittlig lön på 36 300 kr.
 • Privat och offentlig sektor: Lönen för socionomer kan också skilja sig åt mellan privat och offentlig sektor.

Erfarenhet och utbildning påverkar lönenivån för socionomer. Det är vanligt att en socionom med många års erfarenhet och högre utbildning tjänar mer än en nyutexaminerad socionom. En genomsnittlig ingångslön för en socionom är cirka 25 600 kr, medan de mest erfarna kan ha en lön som överstiger 60 000 kr per månad.

Lönen för socionomer varierar också beroende på var i landet man arbetar. Vissa kommuner och arbetsplatser kan erbjuda högre löner än andra, baserat på efterfrågan, arbetsmarknadsförhållanden och regionala kostnader för levnad.

För att säkerställa att du får en rättvis lön är det viktigt att förbereda sig inför löneförhandlingar och vara medveten om den genomsnittliga lönen för socionomer i din region. Det kan också vara hjälpsamt att rådgöra med yrkesförbund, som Akademikerförbundet SSR, för att få ytterligare information och stöd inför löneförhandlingar.

Lön Jämförelse Per Region

I Sverige varierar löner för socionomer beroende på region. I denna sektion kommer du att få en överblick över löneskillnader mellan olika regioner i landet.

Enligt lönestatistik, tjänar en svensk socionom i genomsnitt 36 800 kronor i månaden, eller 441 600 per år, före skatt. Kvinnor tjänar i snitt 36 900 kronor i yrket, medan män har en lön på 36 300 kronor.

När man jämför löner mellan olika regioner så är det bra att ta hänsyn till boendekostnader och levnadsstandard. Generellt sett så har socionomer högre löner i större städer och större kommuner, där levnadskostnader också ofta är högre. I mindre kommuner och mer glesbefolkade områden kan assistenter tjäna mindre, men i dessa områden är ofta levnadskostnader lägre.

Nedan har vi listat några svenska regioner och deras genomsnittliga månadslöner för socionomer:

 • Stockholms län: 40 000 kr
 • Västra Götalands län: 38 500 kr
 • Skåne län: 38 000 kr
 • Uppsala län: 37 000 kr
 • Örebro län: 36 500 kr
 • Norrbottens län: 35 000 kr

Kom ihåg att dessa siffror är genomsnittliga och individuella löner kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare och arbetsuppgifter. Det kan också finnas regionala löneskillnader inom samma yrkeskategori, till exempel mellan dem som arbetar inom offentlig eller privat sektor. Därför är det viktigt för dig att noggrant undersöka och förhandla om lönen när du söker jobb som socionom.

Privat Sektor Versus Offentlig Sektor

När det gäller socionom löner i Sverige, kan det finnas skillnader mellan privat och offentlig sektor. Det är viktigt att du förstår dessa skillnader för att få en djupare förståelse av lönesituationen för socionomer.

I den offentliga sektorn tenderar löner för socionomer att vara mer standardiserade och reglerade. Enligt SCB statistik från 2023 har en genomsnittlig socionom en lön på 36 100 SEK i månaden. Det bör noteras att löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom offentlig sektor är relativt små, med kvinnor som tjänar 36 200 SEK och män som tjänar 35 700 SEK.

Å andra sidan kan privata sektor erbjuda högre löner för socionomer, eftersom privata organisationer ofta har större ekonomiska resurser och är villiga att betala mer för att behålla kompetent personal. Detta innebär att en socionom som arbetar på en privat organisation eller i en högre befattning kan ha en högre lön än en som arbetar inom offentlig sektor.

En annan aspekt att tänka på är jobbsäkerhet och förmåner. Offentlig sektor kan erbjuda större stabilitet och trygghet i anställningen, samt tillgång till bättre pensionssystem och andra förmåner. Detta kan vara viktiga faktorer att väga in när du funderar på inom vilken sektor du vill arbeta som socionom.

Här är en sammanfattning av några av de viktigaste punkterna att tänka på när det gäller löner för socionomer inom privat och offentlig sektor:

 • Genomsnittlig lön för socionomer: 36 100 SEK per månad
 • Löner inom offentlig sektor: Kvinnor tjänar 36 200 SEK och män tjänar 35 700 SEK per månad
 • Löner inom privat sektor: Kan vara högre än inom offentlig sektor, beroende på organisation och befattning
 • Jobbsäkerhet och förmåner: Offentlig sektor kan erbjuda bättre stabilitet, pensionssystem och andra förmåner

Med denna information kan du få en bättre förståelse av hur löner för socionomer skiljer sig mellan privat och offentlig sektor. Detta kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om din framtida karriär som socionom i Sverige.

Som Konsult Hos Docia

Som socionomkonsult hos Docia kan du förvänta dig en lön på mellan 50.000 – 70.000 kr/månad. Erfarenhet, arbetsroll och det geografiska läget påverkar vad vi kan erbjuda.

Socionomens Lön Internationellt

Det är viktigt att notera att lönen för socionomer internationellt kan skilja sig åt. Faktorer som påverkar lönerna inkluderar landets ekonomi, efterfrågan på socionomer och den specifika arbetsmiljön.

I vissa länder, som USA, kan socionomer tjäna mer än de gör i Sverige. Enligt de senaste uppgifterna, ligger genomsnittslönen för en socionom i USA kring 53 000 amerikanska dollar per år, vilket motsvarar ungefär 450 000 svenska kronor. Detta kan dock variera beroende på stat och arbetsplats.

I länder som Storbritannien ligger lönen för socionomer lägre än i Sverige, med genomsnittslöner på ungefär 30 000 brittiska pund per år, vilket motsvarar cirka 330 000 svenska kronor. Återigen kan det finnas variationer beroende på arbetsplats och erfarenhet.

Så, för att sammanfatta:

 • Sverige: 441 600 kronor per år (genomsnitt)
 • USA: 450 000 kronor per år (genomsnitt, omräknat)
 • Storbritannien: 330 000 kronor per år (genomsnitt, omräknat)

Det är viktigt att tänka på att dessa siffror är genomsnitt och att individuella löner kan variera beroende på plats, arbetsgivare och erfarenhet. Det kan vara fördelaktigt att undersöka specifika arbetsmarknader och arbetsgivare för att få en bättre förståelse för lönenivåerna inom socionomområdet.

Vanliga frågor

Går det att specialistutbilda sig som socionom? Och får man i så fall högre lön?

Ja, du kan som socionom välja att specialistutbilda dig inom ett specifikt område för att öka din kompetens och möjlighet till högre lön. Exempel på sådana områden är psykoterapi, äldreomsorg eller missbruksvård. Specialistutbildningarna varierar i längd och innehåll, men generellt kan man säga att högre kompetens och erfarenhet ofta leder till högre lön.

Vilka typer av socionomer tjänar mest?

Lönen för socionomer kan variera beroende på arbetsområde, arbetsplats, erfarenhet och specialistutbildning. Generellt sett kan det vara högre löner inom privat sektor jämfört med offentlig sektor. Socionomer med specialistkompetens inom exempelvis psykoterapi, ledarskap eller äldreomsorg kan också ha möjlighet till högre löner.

Hur mycket tjänar en socionom efter 10 år i yrket?

En erfaren socionom med 10-20 års erfarenhet kan i genomsnitt tjäna 48 100 kr i månaden, medan socionomer med mer än 20 års erfarenhet tjänar i snitt 51 700 kr. Det är viktigt att notera att dessa siffror är genomsnittliga och kan variera beroende på arbetsplats, arbetsområde och eventuell specialistkompetens.

Källor

https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/socionom/

https://www.lonestatistik.se/lon-efter-skatt.asp/som/Socionom-1530

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information