Tjäna högre lön 2023 som socialsekreterare hos ett bemanningsföretag

Socialsekreterare hos Docia – ta steget till ett flexiblare arbetsliv med större frihet samtidigt som du tjänar bättre!

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för socialsekreterare och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrsocialsekreterare och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Socialsekreterare – Så här ser lönen ut 2023 med Docia som arbetsgivare

Som socialsekreterare hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen.

Den genomsnittliga lönen som bemanningssocialsekreterare hos oss ligger på mellan 50 000 kr och 70 000 kr i månaden.  När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som konsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Olika titlar och arbetsroller som socialsekreterare

Som socialsekreterare kommer du att märka att arbetsrollen sträcker sig över en rad olika specialiseringar och positioner inom socialt arbete. Beroende på din erfarenhet, utbildning och intresse, kan du välja bland olika arbetsroller som passar dina kompetenser och yrkesmålsmål.

En grundläggande förståelse för de olika titlarna hjälper dig att navigera karriäralternativen:

 • Barn- och ungdomssekreterare: Fokuserar på arbete med barn och ungdomar, inklusive barnskydd och stödinsatser.
 • Försörjningsstödshandläggare: Hanterar frågor kring ekonomiskt bistånd och bedömer rätten till försörjningsstöd.
 • Missbrukshandläggare: Arbetar med personer som har missbruksproblematik och erbjuder stöd samt behandlingsplanering.

Table 1: Exempel på arbetsroller för socialsekreterare

ArbetsrollArbetsområde
Barn- och ungdomssekreterareBarnskydd, ungdomsvård
FörsörjningsstödshandläggareEkonomiskt bistånd, försörjningsstöd
MissbrukshandläggareMissbruksvård, behandlingsplanering

Om du är intresserad av att avancera i din karriär, finns det också möjligheter att ta på sig ledande roller som till exempel teamledare eller avdelningschef, där du skulle ha ett ökat ansvar för övervakning och administration.

Kom ihåg: Oavsett vilken titel eller arbetsroll du har som socialsekreterare, är ditt primära mål att bistå och skydda de som är i behov av socialt stöd. Din flexibilitet och vilja att utvecklas kommer att vara avgörande för hur du växer i yrket.

Hur olika arbetsroller påverkar lönen

När det gäller din lön som socialsekreterare kan den variera beroende på vilken arbetsroll du har inom yrket. Olika specialiseringar och ansvarsområden kan resultera i skillnader i lön. Här är några faktorer som kan påverka din inkomst:

 • Erfarenhetsnivå: Inledningsvis kan en nyexaminerad socialsekreterare förvänta sig en lägre lön. Med tiden och ökad erfarenhet kan du dock ofta se en löneökning.
 • Specialiseringar: Arbetsroller inom mer krävande områden, som barnskydd eller missbruksvård, kan ge en högre lön på grund av den komplexitet och stress dessa roller medför.
 • Geografisk plats: Var i Sverige du arbetar kan också påverka lönen, då det kan finnas regionala löneskillnader.

Example Tabell:

ArbetsrollLöneintervall
NyexamineradStartlön upp till
Erfaren SocialsekreterareHögre löneintervall
Specialiserad SocialsekreterareÄnnu högre löneintervall

Det är också viktigt att du överväger vilken typ av anställning du har. Tjänster inom den offentliga sektorn jämfört med den privata sektorn kan ha olika lönenivåer och förmåner.

Observera att din arbetsgivares storlek och den budget de har tillgänglig kan ha en direkt inverkan på din lön.

Vilken ingångslön kan man förvänta sig som socialsekreterare? Och hur skiljer det sig mellan offentlig och privat sektor?

Som nyexaminerad socialsekreterare kan ingångslönen vara en avgörande faktor för din yrkesstart. I den offentliga sektorn, vilket oftast inkluderar kommuner och myndigheter, är en startlön på ungefär 31 100 SEK per månad något du kan förvänta dig. Den exakta siffran kan variera beroende på faktorer såsom arbetsplatsens geografiska läge och de specifika kraven i tjänsten.

I den privata sektorn, där socialsekreterare kan arbeta för privata vårdgivare eller konsultföretag, kan löneförhållandena skilja sig åt. Statistik kring detta är inte alltid lika lättillgänglig, men generellt kan löner vara något högre jämfört med den offentliga sektorn. En anledning till detta kan vara att privata arbetsgivare ibland erbjuder högre löner för att attrahera kompetent personal i konkurrens med offentliga arbetsgivare.

Det är viktigt att komma ihåg att lönevillkor kan förhandlas och varierar med individuell erfarenhet samt arbetsmarknadens förändringar. Som anställd har du alltid möjlighet att diskutera din lön utifrån dina kvalifikationer och arbetsmarknadens läge.

Hos Docia tjänar du som socialsekreterare mellan 50 000 kr och 70 000/månad.

Faktorer Som Påverkar Lönen

När du funderar på en karriär som socialsekreterare i Sverige, är det viktigt att vara medveten om de olika faktorer som kan påverka din månadslön. Följande aspekter spelar en signifikant roll:

 • Erfarenhet: Generellt sett ökar din lön med antalet år du har arbetat. En nyutexaminerad socialsekreterare har oftast en lägre ingångslön jämfört med erfarna kollegor.
 • Utbildning: Din utbildningsnivå och relevanta specialkurser kan påverka hur mycket du tjänar.
 • Arbetsgivare: Arbetar du i den offentliga eller privata sektorn? Detta har en tendens att påverka lönenivåer.
 • Geografisk plats: Din arbetsplats läge inom landet kan leda till löneskillnader.
 • Särskild bransch: Beroende på vilket område inom socialt arbete du är inriktad på, kan din lön variera.
 • Kollektivavtal: Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan det ge dig en starkare position för lönesättning.

Dessutom kan din lön påverkas av andra faktorer såsom kön och ålder. Statistik visar att det ibland finns skillnader i löner mellan män och kvinnor, även inom yrket som socialsekreterare.

Observera att lönen kan skilja sig åt beroende på dessa faktorer, och det är alltid en god idé att jämföra löner i liknande roller för en fullständig bild.

Genomsnittlig lön för socialsekreterare i Sverige

Som socialsekreterare i Sverige kan din månadslön variera beroende på flera faktorer, såsom arbetsplatsens geografiska placering, erfarenhet och arbetsgivarens sektor, antingen offentlig eller privat. Enligt tillgänglig lönestatistik för år 2023 ser genomsnittslönen ut på följande sätt:

 • Ratsit: Genomsnittlig månadslön är 37 500 SEK.
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR): Genomsnittslön rapporteras vara 33 800 SEK per månad.
 • Vision: Medellönen anges till 37 210 SEK månatligen.
 • SCB: Anger en genomsnittlig månadslön på 36 800 SEK.

Din timlön och årslön kan också vara av intresse. Enligt SKR motsvarar den genomsnittliga månadslönen en timlön om 200 SEK och en årslön uppgående till 406 800 SEK, igen baserat på en heltidsanställning.

Om du arbetar i Dals-Ed kan du notera att medellönen där uppges vara den högsta i landet, 44 844 SEK per månad. Detta illustrerar att det geografiska läget kan ha en avsevärd inverkan på lönenivån.

Dessa siffror utgör en bra grund för att förstå löneläget för socialsekreterare i Sverige och kan vara en hjälp när du utvärderar ditt eget löneläge eller överväger karriärmöjligheter inom det sociala arbetets fält.

Lön Jämförelse Per Region

I Sverige kan din lön som socialsekreterare variera beroende på vilken region du arbetar i. Här är en översikt över hur löner kan skilja sig åt regionalt:

 • Stockholm: I huvudstaden tenderar löner att vara högre på grund av högre levnadskostnader.
 • Göteborg och Malmö: Även i dessa storstadsområden kan löner vara något högre än riksgenomsnittet.

Löner i mindre städer och landsbygden kan skilja sig åt:

 • Norrland: Här kan lönen vara lägre i glesbygdsområden, men det finns ofta andra förmåner som kan balansera den totala ersättningen.
 • Småland och Östergötland: Lönerna är ofta liknande riksgenomsnittet, eventuella avvikelser beror på den specifika kommunens budget och policy.

En mer detaljerad jämförelse av medellöner i olika regioner presenteras i form av en tabell:

RegionMedellön i månaden
Stockholm37,000 SEK
Göteborg34,500 SEK
Malmö33,800 SEK
Norra Sverige32,000 SEK
Södra Sverige31,500 SEK

Observera att dessa siffror kan variera och att din erfarenhet, utbildning och arbetsgivarens storlek och budget också kan påverka lönen. Arbetsmarknaden och lokal efterfrågan spelar även en roll för lönesättningen.

Löneutveckling över tid

När du tittar på löneutvecklingen för socialsekreterare i Sverige, är det tydligt att lönerna varierar över tid och erfarenhet. I början av din karriär som socialsekreterare kan du förvänta dig en ingångslön på ungefär 31 100 SEK per månad. Erfarenhet och placeringsområde är faktorer som bidrar till löneökningar.

Socialsekreterarnas löner har tenderat att öka med tiden, något som reflekteras i de senaste lönestatistiken. Så, börjar du i yrket nu, kommer din löneutveckling sannolikt att följa en positiv trend. För att ge dig en översikt över den genomsnittliga löneutvecklingen presenterar vi den senaste statistiken från 2023:

ÅrGenomsnittlig månadslön (SEK)
202337 500

I vissa fall, specifikt inom området för barn och unga, kan månadslönen vara högre, med ett genomsnitt på 36 800 SEK. Det är viktigt att komma ihåg att din lön som socialsekreterare är påverkad av variabler som din arbetsplats och din geografiska plats inom Sverige.

Medan kvinnor i genomsnitt har tjänat 36 900 SEK per månad, ligger männens genomsnittslön på 36 300 SEK. Denna skillnad i lön mellan könen visar en liten variation, men ger en bild av den generella lönestrukturen i yrket.

Som socialsekreterare kan du förvänta dig att din lön reflekterar den kompetens och de erfarenheter du samlar på dig över tid, med potential för ökade inkomster som ett resultat av lång och dedikerad tjänst.

Bemanning vs Fastanställd?

När du överväger din karriärväg som socialsekreterare är det viktigt att förstå skillnaderna i lön mellan bemanningsanställd och fastanställd.

Bemanningsanställd: Om du väljer att arbeta som bemanningsanställd (konsult), kan du ofta förvänta dig en högre månadslön jämfört med fast anställning. Detta beror på flexibiliteten i bemanningsrollen och att arbetsgivarna kompenserar för avsaknaden av vissa anställningsförmåner.

AnställningsformFördelar
Bemanningsanställd* Högre lön
* Flexibilitet i uppdrag

Fastanställd:  Som fastanställd får du tillgång till förmåner som pension och sjuklön, vilka inte alltid erbjuds i samma utsträckning till bemanningsanställda.

AnställningsformFördelar
Fastanställd* Anställningstrygghet
* Förmåner som pension och sjuklön

Lönerna kan variera beroende på individuell erfarenhet, geografisk plats och vilken typ av arbetsgivare du har. Som bemanningsanställd kan du dock vanligtvis förvänta dig en högre lön som reflekterar den mindre graden av jobbsäkerhet och förmåner.

När du överväger vilken anställningsform som passar dig bäst, tänk på dina personliga omständigheter, karriärförväntningar och vad du värderar högst i ditt yrkesliv.

Vanliga frågor

När du undersöker socialsekreterares löner i Sverige är det viktigt att notera att siffrorna kan variera beroende på faktorer såsom erfarenhet, arbetsområde, geografisk plats och arbetsform, såsom anställning via en bemanningsbyrå.

Hur mycket bättre lön kan en socialsekreterare förvänta sig via bemanning?

Om du arbetar som socialsekreterare via en bemanningsbyrå kan din lön i vissa fall vara högre än för de som är direktanställda inom kommunen. Detta är på grund av flexibiliteten och den potentiellt högre ersättningen för vikariat eller tillfälliga uppdrag.

Vilket lönspann kan en förste socialsekreterare förvänta sig?

Som förste socialsekreterare, en position med högre ansvar, kan du förvänta dig en månadslön som ofta överstiger den genomsnittliga lönen för socialsekreterare. Lönspannet varierar beroende på kommunen och din erfarenhet, men det är vanligtvis högre än ingångslönerna för nyutexaminerade socialsekreterare.

Vilken är den genomsnittliga lönen för en socialsekreterare i Sverige?

Den genomsnittliga månadslönen för en socialsekreterare i Sverige ligger mellan 33 800 kronor och 37 500 kronor, beroende på källa och lokala förhållanden.

Hur skiljer sig lönen för socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd jämfört med andra områden inom socialtjänsten?

Lönen för socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd kan skilja sig från de som arbetar inom andra områden såsom familjehemsvård eller missbruksvård, beroende på arbetsbelastning och specialisering. I vissa fall kan specialiserade områden erbjuda högre löner för att kompensera för yrkets krav och komplexitet.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information