Tjäna högre lön 2023 som skolsköterska hos ett bemanningsföretag

Skolsköterska hos Docia – ta steget till ett flexiblare arbetsliv med större frihet samtidigt som du tjänar bättre!

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för sjuksköterskor och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrskolsköterska och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Skolsköterska – Så här ser lönen ut 2023 med Docia som arbetsgivare

Som skolsköterska hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen.

Den genomsnittliga lönen som bemanningsskolsköterska/hyrskolsköterska hos oss ligger på mellan 48 000 kr och cirka 68 000 kr i månaden.  När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Exempel på olika arbetsroller du kan välja bland som skolsköterska

Som skolsköterska har du möjligheten att arbeta inom en rad olika arbetsroller. Dina kunskaper och kompetenser som sjuksköterska är efterfrågade och ger dig flexibilitet när det gäller din karriärväg. Här är några exempel på roller du kan utforska:

Hälsofrämjande arbete: I denna roll arbetar du aktivt för att främja elevers hälsa genom förebyggande insatser och utbildning. Det kan inkludera allt från kost och motion till psykosocial hälsa.

Sjukvårdande arbete: Du erbjuder akut och kontinuerlig vård till elever med sjukdomar eller skador. Detta innebär ofta första hjälpen, men också uppföljning och omvårdnad.

 • Rådgivning och stödsamtal: Du har enskilda samtal med elever om alltifrån fysiska till psykiska och sociala frågor.
 • Preventivmedelsrådgivning: Du kan även specialisera dig på att ge stöd och rådgivning kring preventivmedel och sexuell hälsa.
 • Vaccinationsprogram: En del av din roll kan vara att organisera och administrera vaccinationer enligt nationella program.

Som skolsköterska kan du också ha en koordinerande funktion där du samarbetar med andra yrkesgrupper inom skolan för att skapa en trygg och stödjande miljö för eleverna.

Obs: Arbetsrollerna kan skilja sig åt beroende på vilket skolstadie du arbetar i, och anpassas efter elevernas ålder och behov.

Hur olika ansvarsroller som skolsköterska påverkar din lön

Som skolsköterska kan din lön påverkas av de olika ansvarsrollerna du innehar. En grundläggande faktor är din erfarenhet och den specifika kompetens du har utvecklat under din yrkeskarriär. Ju mer ansvar och specialiserade uppgifter du tar på dig, desto större möjlighet har du oftast att förhandla om en högre lön.

Nyutexaminerade och Grundnivå

 • I början av din karriär som skolsköterska är lönen ofta standardiserad och baseras på grundlön enligt kollektivavtal.

Specialiserade Skolsköterskor

 • Har du vidareutbildning eller specialkompetens inom ett visst område, exempelvis inom barn- och ungdomspsykiatri eller hälsofrämjande arbete, kan detta motivera en högre lön.

Ledande Positioner

 • Som skolsköterska med ledande positioner, exempelvis som hälsoansvarig eller avdelningsledare, innehar du ett större ansvar. Detta kan innebära personalledning och strategisk planering av skolans hälsovårdsarbete.
 • För dessa roller kan du förvänta dig en löneökning som motsvarar de ökade ansvarsnivåerna och den komplexitet som ditt arbete innebär.
ErfarenhetsnivåAnsvarsområdenMöjlig Påverkan på Lönen
NyutexamineradGrundläggande hälsovårdsarbeteStandardlön enligt kollektivavtal
ErfarenSpecialiserad vård, projektledningHögre lön motiveras av kompetens
Ledande positionPersonalledning, strategisk planeringLöneökning relaterad till ansvar

Det är viktigt att komma ihåg att kollektivavtal och lokala avtal kan påverka lönesättningen samt att regelbunden fortbildning och kompetensutveckling är nyckelfaktorer som kan bidra till en högre lön över tid.

Vilken ingångslön kan man förvänta sig som fast anställd skolsköterska i kommun/offentlig sektor?

Som nyutexaminerad och fast anställd skolsköterska i kommunen eller offentlig sektor, kan du förvänta dig en ingångslön som varierar beroende på region och arbetsgivarens riktlinjer. Ingångslönen är den lön du erbjuds när du börjar din anställning och innan några löneförhöjningar tillämpas.

 • Grundlön:
  • En genomsnittlig ingångslön för en skolsköterska ligger ofta mellan 25 760 kr och 39 200 kr per månad.

Det är viktigt att notera att dessa siffror kan förändras med tiden och bero på kollektivavtal samt individuella förhandlingar. För att få en mer exakt bild av ingångslönen i just din region kan det vara en god idé att kontakta fackliga organisationer eller direkt din potentiella arbetsgivare.

Ytterligare faktorer som kan påverka din ingångslön inkluderar:

 • Din utbildningsnivå
 • Relevanta specialiseringar
 • Erfarenheter från praktikplatser

Kom ihåg att använda de resurser som finns till hands för att förhandla om din lön, såsom lönestatistik och rekommendationer från yrkesförbund.

Vilken ingångslön kan man förvänta sig som skolsköterska via bemanning?

Som nyutexaminerad skolsköterska när du börjar arbeta via ett bemanningsföretag, kan du ofta förvänta dig en högre ingångslön jämfört med fast anställda inom den offentliga sektorn. Bemanningsföretag erbjuder i regel konkurrenskraftiga löner för att attrahera kvalificerad personal, och det är inte ovanligt att din ingångslön som skolsköterska ligger över de generella industristandarderna.

Ekonomisk kompensation för bemanningstjänst:

 • En högre grundlön för att kompensera för flexibilitet och tillgänglighet.
 • Eventuella tillägg såsom obekväm arbetstid och övertid.

För att ge dig en mer konkret bild:

 • Ingångslön: Ofta kan bemanningsfirmor betala mellan 5-10% mer än vad landstinget eller kommuner erbjuder.
 • Erfarenhet och kompetens: Din faktiska lön kan variera beroende på din erfarenhet, utbildningsnivå och efterfrågade kompetenser.

Det är viktigt att du kontrollerar de specifika villkoren hos de bemanningsföretag du är intresserad av, eftersom löner och förmåner kan variera beroende på företagets policy och den region där du kommer att arbeta.

Att tänka på:

 • Avtal och kollektivavtal: Förstå de avtal som bemanningsföretaget följer.
 • Skatteavdrag: Tänk på att lönerna vanligtvis anges brutto, det vill säga före skatteavdrag.
 • Arbetsförhållanden: Överväg även andra aspekter av arbetsgivaren såsom arbetsmiljö, arbetstider och uppdragets natur.

Genom att noggrant utvärdera dessa faktorer kan du få en realistisk förväntning på din ingångslön som skolsköterska via bemanning.

Hos Docia tjänar skolsköterskor mellan 48 000 kr och cirka 68 000 kr/månad.

Genomsnittlig lön som fast anställd skolsköterska i offentlig sektor – baserad på antal år i yrket

När du arbetar som skolsköterska inom offentlig sektor, varierar din lön beroende på hur många år du har varit verksam i yrket. Nedan hittar du en översikt som baseras på yrkeserfarenhet.

Nyexaminerad till 5 år:

 • Genomsnittlig månadslön: c 39 200 SEK

5-10 år:

 • Genomsnittlig månadslön: Det finns inte specifik data för detta intervall, men lönen tenderar att öka med erfarenheten.

10+ år:

 • Genomsnittlig månadslön: c 45 100 SEK

Det är viktigt att notera att dessa siffror är genomsnittliga och kan variera beroende på faktorer som region och specifika arbetsplatser inom sektorn. I Stockholm finns den högsta genomsnittliga lönen inom offentlig sektor, medan den lägsta återfinns i de norra delarna av Mellansverige.

Din lön som skolsköterska kan också påverkas av ytterligare kompetenser och eventuella specialiseringar som du kan tillskansa dig genom åren. Fortbildning och vidareutbildningar kan vara nyckeln till högre lönesättning inom ditt yrkesområde.

Enligt statistik ser också löneökningen ut att ha en stadig tillväxt över åren. Det är värt att hålla sig uppdaterad med lönestatistik och kollektivavtal för att försäkra sig om en lön som speglar din erfarenhet och kompetens.

Jämförelse i lön mellan regioner/län i offentlig sektor

När du undersöker löner för skolsköterskor i den offentliga sektorn kommer du att märka variationer mellan olika regioner och län i Sverige. I Stockholmregionen kan du som skolsköterska förvänta dig den högsta genomsnittliga lönen, som i dagsläget ligger på ungefär 45 100 kronor.

Region/LänGenomsnittlig Lön (SEK)
Stockholm45 100
Norrland39 200
Övriga SverigeLön varierar

I Norra Mellansverige är lönen å andra sidan lägre, med indikationer på att den lägsta lönen för en skolsköterska ligger på 39 200 kronor. Lönen påverkas bland annat av budgetar i den offentliga sektorn och lokal efterfrågan på skolsköterskor.

Det är viktigt att tänka på att dessa belopp är snittlöner och att individuell erfarenhet, vidareutbildning och specifika arbetsuppgifter kan påverka just din lön. Dessutom kan kommunalanställda i vissa fall ha andra lönevillkor, vilket kan innebära variationer jämfört med regionalt anställda skolsköterskor.

För en mer detaljerad uppfattning om hur löner som skolsköterska skiljer sig mellan olika delar av landet, är det bra att konsultera yrkesspecifik lönestatistik från tillförlitliga källor som lönestatistiksajter och yrkesorganisationer.

Vanliga frågor

Innan du går in på de specifika frågorna om lön för skolsköterskor, är det viktigt att du känner till att det finns flera faktorer som kan påverka lönen samt att det skiljer sig åt i olika delar av Sverige.

Vilka faktorer påverkar en skolsköterskas lön?

Din lön som skolsköterska kan påverkas av flera olika faktorer. Det inkluderar erfarenhet, vidareutbildning, arbetsplatsens geografiska läge och om du arbetar inom den offentliga eller privata sektorn. Dessutom kan tillgång på och efterfrågan av skolsköterskor i din region påverka din lönesättning.

Vilken är den genomsnittliga lönen för skolsköterskor i olika delar av Sverige?

Den genomsnittliga månadslönen för skolsköterskor kan variera i olika delar av Sverige. Enligt lönestatistik från år 2023 ligger den genomsnittliga månadslönen på omkring 40 400 kr till 41 900 kr. Det bör dock noteras att dessa siffror kan variera mellan olika regioner och orter.

Vilka löneförväntningar bör en nyexaminerad skolsköterska som anställd inom offentlig sektor?

Som nyexaminerad skolsköterska inom den offentliga sektorn kan du förvänta dig en ingångslön som ligger nära genomsnittet, med eventuellt mindre variationer beroende på kommun eller landsting. Det är viktigt att överväga att lönen gradvis kan öka med mer erfarenhet och vidareutbildningar.

Hur mycket högre lön kan man förvänta sig som skolsköterska via bemanning?

Att arbeta som bemanningssköterska kan ofta ge en högre lön jämfört med fasta anställningar inom offentlig sektor. Hur mycket högre varierar, men det är inte ovanligt att bemanningssköterskor får en löneökning på grund av flexibilitet i arbete och tillgänglighet på kort varsel.

Källhänvisningar

För att ge dig en utförlig och pålitlig översikt av löneläget för skolsköterskor i Sverige, har följande källor använts:

 • Ratsit
  Webbplats: ratsit.se
  Här redogörs genomsnittliga månadslönerna för skolsköterskor och variationen i lön beroende på arbetsplats.
 • Allalöner.se
  Webbplats: allaloner.se
  Denna källa tillhandahåller information från Statistiska centralbyrån (SCB) gällande genomsnittlig och median månadslön för skolsköterskor, samt information om lönedistributionen inom yrkeskategorin.
 • Yrkeskollen.se
  Webbplats: yrkeskollen.se
  Uppgifter om beräkning av snittlön/månad för skolsköterskor finns tillgängliga, vilket baseras på summering och medelvärde av individuella löner.
 • Lönestatistik 2023
  Ange exakt källa vid användning
  Specificerad information om aktuell lönestatistik samt prognoser för löneutveckling inom yrket.
 • Hur mycket tjänar – Din guide
  Webbplats: hurmangtjanar.se
  Ger en översikt över antalet verksamma personer i yrket, den genomsnittliga månadslönen samt information om spridningen av löner inom yrkesgruppen.

Dessa källor har valts ut för deras aktualitet och tillförlitlighet i avseende på lönedata för skolsköterskor i Sverige.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information