Tjäna högre lön 2024 som skolkurator hos ett bemanningsföretag

Skolkurator hos Docia – ta steget till ett flexiblare arbetsliv med större frihet samtidigt som du tjänar bättre!

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för skolkuratorer och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrskolkurator och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Skolkurator – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som skolkurator hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen.

Den genomsnittliga lönen som bemanningsskolkurator hos oss ligger på mellan 50 000 kr och 70 000 kr i månaden.  När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som konsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Skolkuratorns lön och lönestatistik

I din yrkesroll som skolkurator är det viktigt att ha aktuell information om lönestatistik för att kunna jämföra din lön med branschstandarder. Nedan följer en översikt över lönestatistiken för skolkuratorer.

Genomsnittslön och medellön för skolkuratorer i offentlig sektor som fast anställd

Genomsnittslönen för skolkuratorer ligger på 37 900 kr brutto per månad. Denna siffra kan variera beroende på faktorer såsom arbetsplatsens geografiska läge och din erfarenhet inom yrket.

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Enligt statistik är det en liten skillnad mellan mäns och kvinnors löner inom yrket som skolkurator. Kvinnor tjänar i snitt 36 600 kr medan män tjänar 36 500 kr. Denna skillnad är en viktig aspekt att observera när du bedömer din egen lönenivå.

Löneutveckling för kuratorer

Löneutvecklingen för kuratorer i Sverige har varit föremål för diskussion och analys. Efterfrågan på kvalificerade skolkuratorer påverkar lönenivån och kan leda till förändringar över tid. Det är nyttigt att regelbundet hålla dig uppdaterad kring lönestatistik för att kunna följa löneutvecklingen inom din yrkeskategori.

Arbetsmarknaden för skolkuratorer

Som skolkurator är din arbetsmarknad varierande beroende på sektor och geografisk placering. Balansen mellan tillgängliga tjänster och efterfrågan spelar en stor roll för arbetsvillkor och potentiell inkomst.

Offentlig sektor vs privat sektor

offentlig sektor finner du anställning inom kommuner och regioner, som ofta ger dig stabila arbetsförhållanden och förmåner som tjänstepension. I privat sektor kan du arbeta för företag som samverkar med det offentliga eller rent privatdrivna aktörer inom hälso- och sjukvården. Generellt sett finns det en uppfattning om att privat sektor kan erbjuda högre löner, speciellt om du har relevant arbetslivserfarenhet och utbildning, men det kan variera beroende på arbetsgivarens profil och ekonomiska förutsättningar.

Jobb inom olika sektorer och regioner

För jobb inom hälso- och sjukvården, socialt arbete eller skolor, tenderar arbetsmarknaden att följa specifika län och branscher i Sverige. Till exempel rapporteras högre genomsnittslöner i Västsverige. Den region du väljer att arbeta i kan alltså påverka din lön. Ideella organisationer spelar också en viktig roll i arbetsmarknaden för socialt arbete, där skolkuratorer kan finnas.

Bemanning

Bemanning kan vara ett alternativ för dig som söker större flexibilitet eller högre lön. Som skolkurator kan du genom bemanningsföretag hitta tillfälliga tjänster som ofta erbjuder högre ersättning, särskilt i områden där det råder brist på skolkuratorer. Dessa tjänster kan vara fördelaktiga om du söker mer varierande arbetsuppgifter eller önskar samla på dig breddad arbetslivserfarenhet från olika delar av Sverige.

Kvalifikationer och kompetenser för skolkuratorer

Som skolkurator är din utbildning och de kompetenser du besitter avgörande för att framgångsrikt stötta elever i deras skolmiljö. Din förmåga att tillämpa psykosocial kunskap i praktiken samt förståelsen för de regelverk och system som rör skolvärlden är essentiell.

Kurators utbildningsvägar

För att bli skolkurator behöver du en akademisk utbildning inom samhälls- eller beteendevetenskap som till exempel socionomexamen, som har en tydlig koppling till kuratoryrket. Kravet är en kandidatnivå, men många arbetsgivare ser gärna att du även har en master eller annan form av forskarutbildning.

Nödvändig kunskap och färdighet

Det är viktigt att du besitter kunskap inom psykologi och socialt arbete. Du bör vara väl förtrogen med lagar och regelverk inom skola och sjukvård, samt ha färdigheter i samtalsteknik. För att stödja eleverna krävs en förståelse för olika sociala sammanhang och psykosociala faktorer.

Specialiseringar inom kuratoryrket

Inom kuratoryrket kan du specialisera dig beroende på de behov och krav som ställs i den stad eller kommun där du arbetar. Det finns olika yrkesgrupper inom kuratorsprofessionen där du kan fördjupa dina kunskaper inom exempelvis psykiatri eller missbruksproblematik. Varje specialisering har ofta sin egen SSYK-kod, som hjälper till att definiera kompetensområdet mer specifikt.

Arbetsvillkor och anställningsförhållanden

Som skolkurator är dina anställningsförhållanden och arbetsvillkor centrala komponenter för yrkesutövningen. De avgör inte bara din arbetsmiljö utan också vilka karriärmöjligheter som står till buds.

Anställningsformer och arbetsmiljö

Dina anställningsformer kan variera beroende på arbetsplats. Kommuner och regioner är vanliga arbetsgivare där du ofta erbjuds tillsvidareanställning. I den privata sektorn kan villkoren skilja sig, och tillfälliga kontrakt eller projektanställningar kan vara mer förekommande. Arbetsmiljön du möter som skolkurator är till stor del reglerad av sekretess och ett etiskt förhållningssätt. Du stöter på en rad psykosociala problematiker som kräver att du kan hantera konfidentiell information på ett ansvarsfullt sätt.

 • Månadslön: Månadslönen för skolkuratorer kan variera beroende på erfarenhet och arbetsplats.
 • Arbetstid: Tjänstgöring kan variera med en blandning av fasta och flexibla arbetstider.

Karriärmöjligheter och arbetsplatser

Din karriärväg som skolkurator kan innefatta arbete i skolmiljöer, där stöd till elever står i fokus, eller andra miljöer inom socialtjänsten. Karriärmöjligheterna inkluderar positioner som biståndsbedömare eller socialpedagog, där ytterligare erfarenhet och utbildning kan öppna för högre tjänster och specialisering. Arbetsmarknaden har en god prognos och behovet på arbetsplatser som sjukhus och inom regioner ökar. Om du arbetar inom socialtjänsten eller på ett sjukhus, är timlön mindre vanligt, i stället får du en förutbestämd månadslön.

 • Sektor: Både offentliga och privata sektor erbjuder anställning.
 • Tillväxtprognos: Positiv, med stadig efterfrågan på skolkuratorer.

Faktorer som påverkar lönen för en skolkurator

Din lön som skolkurator i Sverige kan variera av flera olika anledningar. Här belyser vi tre huvudsakliga faktorer som påverkar din månadslön: geografisk plats, erfarenhet och vilken sektor du arbetar inom.

Geografisk plats och kommunala löneskillnader

Olika regioner och kommuner i Sverige erbjuder varierande löner för skolkuratorer. Till exempel, större städer som Stockholm tenderar att ha högre löner jämfört med andra delar av landet. Enligt jobbsajter och plattformar som Ratsit och Statsskuld finns det en tendens att löner skiljer sig åt från region till region, där Västra Götalands län och Skåne län ligger högt i löneskalan medan Gävleborgs län kan erbjuda lägre löner.

 • Stockholm: Högsta lönenivåer.
 • Skåne län: Mycket konkurrenskraftiga löner.
 • Västra Götalands län: Generellt höga löner.
 • Gävleborgs län: Lägre snittlön jämfört med andra regioner.

Erfarenhetens inverkan på lön

Din erfarenhet som skolkurator har stor inverkan på din lön. Nyutexaminerade eller de med mindre arbetslivserfarenhet kan förvänta sig en ingångslön som ligger lägre än genomsnittet. Genom åren, när du samlar på dig mer erfarenhet, brukar lönen öka. Det är inte ovanligt att se en progression från en ingångslön till betydligt högre löner med tiden. Arbetsgivare tar ofta hänsyn till antalet år du har verkat inom yrket när de bestämmer din lön.

 • Nystart: Lägre ingångslön.
 • Med erfarenhet: Lönen ökar med tiden.

Sektorsinriktad lönevariation

Lönen som skolkurator kan även variera beroende på om du arbetar inom den offentliga eller privata sektorn. Historiskt sett kan det vara så att den offentliga sektorn, där de flesta skolkuratorer är anställda, erbjuder olika lönevillkor än den privata sektorn. Det är även viktigt att nämna särskilda yrkesroller som socialsekreterare, som kan ha andra löneförutsättningar än skolkuratorer, vilket kan speglas i årslön och snittlön. Jobbannonser kan ge dig en prognos över vad som erbjuds i den aktuella sektorn.

 • Offentlig sektor: Ofta angiven löneskala.
 • Privat sektor: Potentiell möjlighet till högre löner.

Vanliga frågor

I denna sektion finner du svar på ofta ställda frågor om lönen för skolkuratorer. Det ger dig en klarare bild av löneläget inom olika områden och hur vissa faktorer påverkar vad du kan förvänta dig i lön.

Hur mycket mer i lön kan man förvänta sig som bemanningskurator?

Som bemanningskurator kan lönen vara något högre jämfört med fast anställda skolkuratorer. Detta på grund av att du ofta täcker upp för tillfälliga behov och din lön reflekterar även de flexibilitet och eventuella osäkerhet som följer med att vara anställd genom ett bemanningsföretag.

Hos Docia tjänar du som skolkurator mellan 50 000 kr och 70 000 kr/månad.

Vilken är den vanliga ingångslönen för en skolkurator?

En genomsnittlig ingångslön för en skolkurator ligger på omkring 25 800 kr per månad. Detta kan variera beroende på arbetsplatsens geografiska läge och huvudman.

Hur skiljer sig lönen för skolkuratorer i privata skolor jämfört med offentliga?

Lönen för skolkuratorer kan vara något olika i privata jämfört med offentliga skolor. Skillnaden beror ofta på den privata skolans ekonomiska förutsättningar och hur de värdesätter positionen, men generellt sett är skillnaderna inte markanta och lönenivåerna ligger ofta relativt nära varandra.

Vilka faktorer påverkar en skolkurators lön i Sverige?

Flertalet faktorer påverkar en skolkurators lön i Sverige. Dessa inkluderar utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, arbetsplatsens geografiska läge och om det är en offentlig eller privat huvudman. Dessutom kan tilläggsutbildningar och specialiseringar inom området också ha en positiv inverkan på lönen.

Källhänvisningar

När du ingår i ett yrke som skolkurator är det viktigt att ha etablerade förväntningar om lönenivåer. Följande källor har använts för att sammanställa informationen som presenterats i artikeln:

 • Ratsit
  Genom att granska lönestatistiken för skolkuratorer, har Ratsit bidragit med aktuella siffror för 2023.
  https://www.ratsit.se
 • Framtid.se
  Uppgifter kring arbetsuppgifter och utbildningskrav för skolkuratorer finns tillgängliga, samt löneuppgifter baserade på en sammanvägning av olika källor.
  https://www.framtid.se
 • Yrkeskollen.se
  Yrkeskollen.se tillhandahåller specifik statistik kring löneskillnader mellan kön för yrket som skolkurator.
  https://www.yrkeskollen.se
 • Jobted.se
  På Jobted.se kan du hitta information om medellön för skolkuratorer i Sverige, tillsammans med uppgifter om ingångslöner och lönespann.
  https://www.jobted.se

Dessa källor erbjuder en grund för att förstå de löneförhållanden som gäller för skolkuratorer i Sverige.ainers

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information