Tjäna högre lön 2023 som sjuksköterska hos ett bemanningsföretag

Sjuksköterska hos Docia – ta steget till ett flexiblare arbetsliv med större frihet samtidigt som du tjänar bättre!

Sjuksköterska

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemmaningsföretag för sjuksköterskor och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrsjuksköterska och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Sjuksköterska – Så här ser lönen ut 2023 med Docia som arbetsgivare

Som sjuksköterska hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen.

Den genomsnittliga lönen som bemanningssjuksköterska/hyrsjuksköterska hos ossligger på mellan 48 000 kr och cirka 68 000 kr i månaden.  När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Mer om löner som sjuksköterska och jämförelser mellan fast anställning i offentlig sektor och konsult för Docia

Olika titlar och arbetsroller som sjuksköterska

När du är utbildad som sjuksköterska i Sverige finns det många olika arbetsroller och titlar som du kan arbeta under. Här är några exempel på yrkesroller som du kan ha som sjuksköterska:

 • Allmänsjuksköterska: I denna roll arbetar du med att ge vård och behandling till patienter inom olika sjukhusavdelningar och vårdcentraler. Du ansvarar för att bedöma patienternas hälsotillstånd, utföra omvårdnadsåtgärder och administrera läkemedel efter ordination.
 • Specialistsjuksköterska: Efter att ha genomgått en specialistsjuksköterskeutbildning, kan du arbeta inom ett specifikt område, till exempel intensivvård, operation, ambulanssjukvård eller barn- och ungdomssjukvård. I dessa roller ansvarar du för att ge avancerad vård och behandling inom ditt specialistområde.
 • Distriktssköterska: Som distriktssköterska arbetar du inom primärvården, oftast på en vårdcentral. Ditt arbete innebär att du självständigt bedömer och behandlar patienter med olika typer av hälsoproblem, utför hembesök och samarbetar med olika vårdgivare.
 • Biståndshandläggare: I denna roll arbetar du med att utreda och bedöma enskilda individers behov av stöd och service inom vård och omsorg. Din sjuksköterskebakgrund ger dig en god förståelse för de medicinska och omvårdnadsbehov som kan påverka individens livssituation.

Dessa är bara några av de många möjligheter som finns för dig som är utbildad sjuksköterska och vill jobba som konsult hos Docia. Beroende på dina intressen och kompetenser kan du hitta en arbetsroll som passar dig och där du kan göra skillnad för patienterna och deras anhöriga.

Hur Olika Arbetsroller Påverkar Lönen

Som sjuksköterska i Sverige kan lönen variera beroende på flera faktorer. En av dessa faktorer är arbetsrollen och specialiseringen inom yrket. I denna del kommer vi att diskutera hur olika arbetsroller påverkar lönerna för sjuksköterskor.

För att börja med kan vi nämna grundutbildade sjuksköterskor. Dessa individer har genomgått en grundläggande utbildning i omvårdnad och patientvård. Den genomsnittliga månadslönen för grundutbildade sjuksköterskor i Sverige var 41 100 kronor år 2022.

Specialistsjuksköterskor har en högre utbildningsnivå och inriktning inom specifika områden av omvårdnad, såsom anestesi, intensivvård eller psykiatri. Dessa yrkesverksamma har en större kunskapsbas och färdigheter, vilket ofta leder till högre löner. Den genomsnittliga månadslönen för en specialistsjuksköterska är 40 900 kr per månad, inklusive övertid och rörliga tillägg som OB. Anestesisjuksköterskor är exempel på sjuksköterskor med specialisering som tenderar att tjäna högre löner.

Utöver utbildningsnivå och specialisering kan arbetsplatsen också påverka lönen. Sjuksköterskor på akutsjukhus, specialkliniker, forskning och administration kan ha skilda inkomster. Lönerna kan skilja sig både mellan olika arbetsplatser inom samma region och mellan olika regioner i Sverige.

Slutligen spelar ålder och erfarenhet en viktig roll i löneutvecklingen för sjuksköterskor. Med åren kommer erfarenhet och kompetens att öka, vilket resulterar i en högre inkomst över tid. Mellan 2021 och 2022 ökade en sjuksköterskas lön med i snitt 5,2% eller 1800 kronor i månaden och en specialistsjuksköterskas lön med i snitt 5,3% eller 2100 kronor i månaden.

Som sammanfattning påverkas sjuksköterskors löner av flera faktorer, såsom utbildningsnivå, specialisering, arbetsplats och erfarenhet. Alla dessa faktorer bör beaktas när man analyserar och jämför löner inom sjuksköterskeyrket.

Vilken Ingångslön Kan Man Förvänta Sig Som Sjuksköterska?

Som nyutexaminerad sjuksköterska med fast anställning i offentlig sektor kan du i Sverige förvänta dig en ingångslön på mellan 25 500 – 28 000 kronor per månad. Detta baseras på statistik från 2021. Lönen kan variera beroende på vilken sektor du arbetar inom och vilken region du befinner dig i.

I offentlig sektor är medianlönen för sjuksköterskor 36 100 kr per månad, medan medianlönen i privat sektor ligger något högre, runt 41 800 kr per månad. Det är viktigt att komma ihåg att dessa siffror endast är riktlinjer, och din faktiska lön kan variera beroende på din arbetsgivare och din individuella erfarenhet och kompetens.

För att förbättra dina chanser att erhålla en högre ingångslön kan det vara fördelaktigt att skaffa ytterligare specialistutbildningar och certifieringar inom ditt sjuksköterskeområde. Det kan också vara bra att bygga upp erfarenhet genom praktikplatser, vikariat och andra tillfälliga anställningar.

Lönen för sjuksköterskor varierar också mellan regionerna i landet. Vissa regioner erbjuder högre löner för att attrahera sjuksköterskor till områden där det råder en större brist på vårdpersonal. Lönenivåer i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö kan skilja sig från lönenivåer på mindre orter och landsbygden.

Slutligen, kom ihåg att löneförhandlingar är en viktig del av processen att säkra en anställning. Var beredd att diskutera din lön med din potentiella arbetsgivare och tveka inte att förhandla om din ingångslön om du anser att den inte speglar din utbildning, erfarenhet och kompetens.

Faktorer Som Påverkar Lönen

Det finns flera faktorer som påverkar en sjuksköterskas lön i Sverige. Här följer några av de mest betydande:

 • Erfarenhet: Ju mer erfarenhet en sjuksköterska har, desto högre kan lönen bli. Med tiden ökar både kompetensen och ansvaret, vilket ofta resulterar i en högre lön.
 • Utbildning: Sjuksköterskor med specialistutbildningar kan tjäna mer än grundutbildade sjuksköterskor. Specialisering inom ett visst område kan innebära att man har kunskaper och förmågor som är efterfrågade inom arbetsmarknaden, vilket kan leda till en ökad lön.
 • Arbetsplats: Lönen kan variera beroende på var man arbetar, både geografiskt och arbetsgivar─mässigt. Sjuksköterskor i storstadsregioner kan ibland tjäna mer än de som arbetar i mindre orter. Dessutom kan lönen skilja sig åt beroende på om man arbetar inom offentlig eller privat sektor. Sjuksköterskor inom privat sektor har ofta en högre medellön än de inom offentlig sektor.
 • Arbetstider: Om en sjuksköterska arbetar natt─ eller helgtjänstgöring kan det innebära en högre lön eftersom dessa arbetstider ofta innebär obekväma arbetstider och anses mer krävande.

För att sammanfatta påverkas en sjuksköterskas lön av flera faktorer, inklusive erfarenhet, utbildning, arbetsplats och arbetstider. Det är viktigt att vara medveten om dessa faktorer när man överväger sitt yrkesval och de ekonomiska möjligheterna inom detta yrke.

Genomsnittlig Lön För Sjuksköterska I Sverige

När du överväger lön för sjuksköterskor i Sverige avgör en rad faktorer den genomsnittliga lönen, inklusive ålder, utbildningsnivå, sektor och region. Den genomsnittliga månadslönen för grundutbildade sjuksköterskor i Sverige var 41 100 kronor år 2022.

Löneskillnader finns också mellan offentlig och privat sektor. I offentlig sektor är medianlönen för sjuksköterskor 36 100 kr/månad, medan den inom privat sektor är 41 800 kr/månad. Om vi bortser från konsultarbete, tjänar sjuksköterskor bäst inom privat sektor, där medellönen är 46 400 kr/månad. Medellönen för en sjuksköterska inom offentlig sektor är 36 900 kr/månad.

För sjuksköterskor som arbetar inom medicin och kirurgi ligger lönen i genomsnitt på 40 000 kronor per månad. Den undre kvartilen för dessa löner är 37 000 kronor, medan den övre kvartilen ligger på 43 700 kronor.

Det är viktigt att notera att lönen kan variera beroende på din arbetsplats och region, så det rekommenderas att kolla upp aktuell lönestatistik och jämföra med de lokala kollektivavtalen för en mer exakt bild av löneläget.

Privat sektor jämfört med offentlig sektor och konsultande

När det gäller lönen för sjuksköterskor i Sverige finns det skilda skillnader mellan privat och offentlig sektor. Uppgifter från olika källor ger oss en tydlig bild av dessa löneskillnader:

Privat sektor:

 • Medellön för en sjuksköterska: 46 400 kr per månad.
 • Medianlön för en sjuksköterska: 41 800 kr per månad.

Offentlig sektor:

 • Medellön för en sjuksköterska: 36 900 kr per månad.
 • Medianlön för en sjuksköterska: 36 100 kr per månad.

Som konsult:

 • Mellan 48.000 – 68.000 kr per månad

Vanliga frågor

Vilken specialinriktning innefattar högst lön?

Inom sjuksköterskeyrket finns det flera specialinriktningar, och lönen kan variera beroende på vilken inriktning du väljer. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor samt operationssjuksköterskor är exempel på specialister som ofta har högre löner än grundutbildade sjuksköterskor. Det är viktigt att undersöka löneskillnaderna inom olika specialinriktningar för att få en tydligare bild av vilken inriktning som passar dig bäst och som erbjuder den högsta lönen.

Hur mycket tjänar en sjuksköterska i snitt efter 10 år i yrket?

En sjuksköterskas lön kan förändras över tid, baserat på erfarenhet, arbetsplats och region. Efter 10 år i yrket kan du förvänta dig att ha förvärvat värdefulla färdigheter och kompetenser som ökar din löneförhandling. Enligt Statistikmyndigheten SCB var den genomsnittliga månadslönen för grundutbildade sjuksköterskor i Sverige 41 100 kronor år 2022. Denna siffra kan dock förändras beroende på de faktorer som nämns ovan, så det är viktigt att ha detta i åtanke när du granskar löner för sjuksköterskor med 10 års erfarenhet.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information