Tjäna högre lön 2024 som psykolog hos ett bemanningsföretag

Psykolog hos Docia – ta steget till ett flexiblare arbetsliv med större frihet samtidigt som du tjänar bättre!

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för psykologer och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrpsykolog och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Psykolog – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som psykolog hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen.

Den genomsnittliga lönen som bemanningspsykolog hos oss ligger på mellan 30 000 – 50 000kr/veckan. När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som konsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Psykologs roll och utbildningsväg

Som psykolog kommer du att spela en central roll i att diagnostisera och behandla psykiska problem och sjukdomar. Du kommer ha förmågan att analysera, bedöma och ge stöd och behandling till individer, ofta genom samtal terapi. Din arbetsdag innebär ofta nära samtal med människor som upplever en rad olika psykologiska utmaningar.

Utbildningsvägen för att bli psykolog i Sverige innefattar normalt sett en femårig universitetsutbildning. Efter avslutad utbildning måste du genomgå en tids yrkesverksam erfarenhet för att erhålla din legitimation från Socialstyrelsen. Denna legitimation är nödvändig för att få arbeta självständigt som psykolog.

Om du vill fördjupa dina kunskaper ytterligare finns möjlighet att specialisera sig genom en specialistutbildning, som exempelvis inom neuropsykologi eller psykoterapi. En specialisering kan ta ytterligare fem år och leder till att du kan titulera dig specialistpsykolog med fördjupade kunskaper i en särskild inriktning.

OmrådeBeskrivning
Klinisk psykologiFokus på individens psykiska hälsa och behandla psykologiska störningar.
Arbets- och organisationspsykologiInriktning mot arbetslivet, organisationsutveckling och bemanning.
NeuropsykologiSpecialfokus på hjärnans funktioner och dess relation till beteenden och psykiska processer.
PsykoterapiFör djupgående behandlingar inom olika terapeutiska metoder.

Med rätt erfarenhet kan du även arbeta som psykologkonsult eller ta på dig rollen som ansvarig för psykologisk bedömning inom olika typer av organisationer. Arbetsmöjligheter som psykolog är breda och kan anpassas efter dina intressen och specialiseringar.

Lönesättning för en psykolog

Som psykolog i Sverige varierar din lön beroende på flera faktorer som erfarenhet, arbetsområde och geografiskt läge. Denna sektion ger en översikt över löneläget.

Statistik och genomsnittslöner

I Sverige ligger genomsnittslönen för en psykolog omkring 43,000 – 43,900 kr per månad brutto enligt lönestatistik från 2023. Denna siffra kan spegla medellönen vilket är den totala summan av alla löner dividerad med antalet utövare. Förståelsen för din ersättning kan förbättras genom att uppmärksamma att lönen kan variera mellan olika specialistområden.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Din lön som psykolog påverkas av om du arbetar inom privat eller offentlig sektor. I privat sektor kan du ofta förvänta dig en högre månadslön jämfört med den offentliga. Geografiska skillnader är också en faktor där psykologer i storstadsregioner tenderar att ha högre löner än de som är verksamma i mindre städer. Det råder även konkurrens inom akademikeryrken som kan påverka löneutvecklingen.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din nettolön som psykolog är månadslönen efter att skatt och andra avdrag har räknats av från den bruttolön du erhåller. Skattesatserna varierar beroende på var du bor och din totala inkomst. En bruttolön på 43,000 kr kan exempelvis resultera i en nettolön som är betydligt lägre, och det är viktigt att överväga detta när du bedömer din ersättning.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som psykolog varierar era anställningsvillkor och arbetsmöjligheter beroende på erfarenhet, utbildningsnivå och sektorsval. Konkurrens och arbetsförmedlingens roll i jobbjakten påverkar också era arbetsutsikter.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsförmedlingen spelar en viktig roll i att matcha kvalificerade psykologer med lediga jobb, både i offentlig och privat sektor. Lediga tjänster annonseras ofta på Arbetsförmedlingens webbplats, liksom på privata jobbportaler och företags egna webbsidor. En prognos visar att efterfrågan på psykologer är stabil, vilket framhåller anställningsformens trygghet. Geografiska områden varierar i tillgång och efterfrågan, så det är viktigt att överväga anställningsmöjligheter över olika län.

Offentlig sektor versus privat sektor

offentlig sektor, som regioner och kommuner, är ofta anställningsvillkoren mer reglerade med avseende på löner och arbetstider, men kan innebära mer av obekväma arbetstider jämfört med privat sektor. Privat sektor erbjuder ibland högre potentiella löner och en större variation av anställningsformer inklusive möjligheten att arbeta som psykologkonsult. För dig som är en erfaren psykolog finns det även chanser till ledande befattningar inom båda sektorerna, vilka kan innebära ökat ansvar men också högre ersättning. Arbetsmiljön kan variera stort; vissa företag och organisationer fokuserar på en specifik typ av klientarbete, vilket definierar arbetsuppgifterna för en anställd psykolog.

Bemanningsmöjligheter

Som psykolog har du unika möjligheter att arbeta via bemanningsföretag. Genom att välja en karriärväg som konsult kan du finna att lönen ofta är högre än fast anställd personal inom regionsektorn. Arbetsförmedlingen och olika bemanningsföretag listar lediga jobb som psykolog, där dina kunskaper inom terapi och psykologi är efterfrågade.

Arbetsvillkoren som en bemannad psykolog kan dessutom erbjuda mer flexibilitet. Du får:

 • Större arbetsfrihet med möjligheten att välja var och när du arbetar.
 • Chansen att anpassa din karriär efter personliga och professionella behov.

När du arbetar på uppdrag genom ett bemanningsföretag, blir du en nyckelspelare i att tillgodose temporära behov på olika arbetsplatser. Variationen i uppdrag kan berika din erfarenhet och utveckling som psykolog. Tack vare bemanning kan arbetsgivare snabbt justera sina resurser baserat på förändrade behov, vilket är särskilt viktigt inom den dynamiska världen av psykologisk terapi.

Tabellen nedan visar en jämförelse av olika aspekter för psykologer som arbetar direkt för en arbetsgivare jämfört med de som är anställda genom ett bemanningsföretag:

AspektDirektanställdBemanningspsykolog
LönFast lön baserat på kollektivavtalOfta högre lön än genomsnittet
ArbetsfrihetBegränsad flexibilitetStor flexibilitet
BehovsanpassningBegränsningar i val av uppdragVal av uppdrag efter eget önskemål
ArbetsplatsvariationEn primär arbetsplatsMöjlighet till flera olika arbetsplatser

Att välja att arbeta genom bemanning ger dig inte bara möjlighet till högre inkomst och flexibilitet, utan också till en bredare yrkesmässig utveckling genom mångfaldiga arbetsmiljöer.

Hos Docia tjänar du som bemanningspsykolog mellan 30 000 – 50 000kr/veckan.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som psykolog har du goda möjligheter till karriärutveckling. Din utbildning ger dig en stabil grund att bygga på och många vägar att utforska i din professionella framtid. Utbildningen som du har genomgått är bred och innehåller grunderna i psykologi, vilket gör att du kan specialisera dig inom olika områden baserat på dina intressen och karriärmål.

Specialisering kan vara ett sätt att främja din karriär. Efter din grundläggande psykologexamen kan du välja att fördjupa dina kunskaper inom ett visst fält, såsom klinisk psykologi, arbets- och organisationspsykologi eller neuropsykologi. En specialisering kan leda till ökade ansvar och i vissa fall även en högre lön.

Med tiden kan du även ta på dig större ledarskap roller. Det kan handla om administrativa uppgifter, handledning av mindre erfarna kollegor eller att driva egna projekt. Som chef eller ledare inom psykologi kan du påverka riktningen för en hel avdelning eller klinik.

Utveckling sker kontinuerligt inom psykologyrket och det är viktigt att hålla sig uppdaterad genom fortbildning och yrkesövergripande samarbeten. Kanske är du intresserad av forskning, vilket kan förlänga din karriärväg och skapa nya möjligheter.

Dina framtidsutsikter som psykolog i Sverige ser ljusa ut med tanke på den växande efterfrågan på psykologtjänster. Arbetsmarknaden erbjuder diverse roller inom både offentlig och privat sektor, och psykologers expertis värderas högt i samhället.

Vanliga frågor

I denna sektion hittar du svar på några vanliga frågor om lönen för psykologer i Sverige. Informationen baseras på tillgänglig lönestatistik och faktorer som kan påverka en psykologs inkomst.

Vad är den genomsnittliga lönen för en nyutexaminerad psykolog?

När du är nyutexaminerad psykolog ligger din ingångslön oftast runt 36 000 SEK per månad. Detta kan variera beroende på arbetsgivare och geografisk placering.

Vilken är lönsskillnaden mellan en specialistpsykolog och en psykolog utan specialistkompetens?

Som specialistpsykolog kan du förvänta dig en högre lön tack vare din fördjupade kompetens. Lönsskillnaden jämfört med en psykolog utan specialistkompetens kan vara betydande, men exakta siffror varierar beroende på arbetsplats och erfarenhet.

Hur påverkar arbetsplatsens karaktär (offentlig kontra privat sektor) lönen för en psykolog?

Din anställning i offentlig kontra privat sektor kan påverka din lön som psykolog. Vanligtvis har psykologer i privat sektor möjligheten att förhandla fram högre löner än de som är verksamma i offentlig sektor.

Vilka faktorer spelar in på en psykologs löneutveckling över tid?

Din löneutveckling som psykolog påverkas av faktorer som arbetslivserfarenhet, vidareutbildning, specialistkunskaper och ansvarsområden. Ditt engagemang i professionell utveckling bidrar också till din löneutveckling.

Hur mycket kan en psykolog förvänta sig att tjäna under sin praktiktid (PTP)?

Under din praktiktid (PTP), som är en del av processen att bli legitimerad psykolog, kan din lön vara lägre jämfört med en legitimerad kollega. Lönen varierar, men ligger ofta i lägre spannet av löneskalan för yrket.

Inom vilka områden är lönen för psykologer som högst?

Lönen för psykologer kan vara högst inom vissa specialiserade områden, såsom privatpraktiserande psykologer eller de som arbetar inom företagshälsovård. Specialisering och efterfrågan på specifika kunskaper är faktorer som bidrar till högre löner.

Källhänvisningar

När du samlar information om psykologers löner i Sverige, är det viktigt att ha tillförlitliga och aktuella källor. Nedan finns en lista över URL till de resurser som använts för att förse dig med den informationen i denna artikel.

Dessa källor erbjuder information om genomsnittslöner, livslöner och lönespridning bland psykologer i Sverige för år 2023. Informationen från dessa källor har refererats till i artikeln för att ge dig en klar och aktuell bild av löneläget för psykologer.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information