Det här tjänar en psykiatrisjuksköterska i lön 2024

Hyrsjuksköterska hos Docia – är du en legitimerad psykiatrisjuksköterska som söker nya utmaningar? Vi ser till dina behov och erbjuder stor frihet samt hög ersättning!

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för sjuksköterskor och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrpsykiatrisjuksköterska och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Psykiatrisjuksköterska – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som psykiatrisjuksköterska hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen. Den genomsnittliga lönen som bemanningspsykiatrisjuksköterska/hyrpsykiatrisjuksköterska hos oss ligger på 45 000 75 000 sek. När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Psykiatrisjuksköterskans roll och utbildningsväg

Som psykiatrisjuksköterska har du en central roll inom den psykiatriska vården. Du kommer att arbeta med både män och kvinnor i varierande åldrar som behöver psykiatrisk omvårdnad och behandling. Dina arbetsuppgifter sträcker sig från att observera och bedöma patienters behov, till att ge direkt omvårdnad och stöd. Du ansvarar även för handledning och utbildning av patienter och deras anhöriga om psykisk hälsa.

För att arbeta som psykiatrisjuksköterska krävs det att du först erhåller en legitimation som sjuksköterska. Här är den väg du kan förvänta dig att gå:

 • Utbildningsnivå: 3 års heltidsstudier på högskola/universitet i sjuksköterskeprogrammet, där omvårdnadsvetenskap är huvudämnet.
 • Praktik: Teoretiska studier varvas med praktiska moment, där du får möjlighet att omsätta dina kunskaper i verkligheten.
 • Specialisering: Efter grundutbildningen har du möjlighet att studera vidare på avancerad nivå för att bli specialist inom psykiatrisk vård.

Arbetsuppgifterna som psykiatrisjuksköterska varierar bland annat beroende på typ av vårdinrättning, men fokus ligger på patienternas självständighet och livskvalitet. Du erbjuder såväl akut psykiatrisk vård som långsiktig planering och uppföljning av behandlingar. Arbete inom psykiatrisk vård ställer höga krav på din förmåga till empati, kunskap om psykiska sjukdomar och hur dessa påverkar individen och dess omgivning.

Lönesättning för en psykiatrisjuksköterska

Vid lönesättning för psykiatrisjuksköterskor varierar bruttolönen beroende på erfarenhet, arbetsplats och geografi. Förståelsen av lönestatistik och nettolön är central för att få en överblick över yrkets ekonomiska förutsättningar.

Statistik och genomsnittslöner

Enligt tillgänglig lönestatistik från 2023, ligger ingångslönen för en psykiatrisjuksköterska i Sverige vanligtvis runt 35 400 SEK per månad för de 10% lägst avlönade inom yrket. Med en sammanvägning av olika källor indikeras att medellönen för psykiatrisjuksköterskor är cirka 40 200 SEK brutto per månad. I en del källor anger man att genomsnittslönen kan ligga något högre, upp mot 41 400 SEK brutto per månad.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Lönen som psykiatrisjuksköterska kan skilja sig betydligt beroende på geografiskt område och om du arbetar inom den offentliga eller privata sektorn. Ofta har storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö högre lönenivåer, medan mer avlägsna regioner kan ha lägre löner. Skillnader mellan sektorer beror på avtal och arbetsgivarens policyer.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din nettointäkt som psykiatrisjuksköterska, lönen efter skatt och andra avdrag, kommer att variera beroende på din bruttolön, individuella skattesats och eventuella försäkringar. För att beräkna din nettolön från din bruttolön, bör du använda tillämpliga verktyg för att subtrahera skatt samt andra avdrag som till exempel pensionsavgifter.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

När du utforskar karriärmöjligheter som psykiatrisjuksköterska, är det viktigt att förstå arbetsmarknaden samt skillnaden i anställningsvillkor mellan offentlig och privat sektor. Din arbetslivserfarenhet och val av sektor kan påverka både antal lediga jobb och anställningsvillkor.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsmarknaden för psykiatrisjuksköterskor är generellt sett i balans, där antalet lediga jobb via Arbetsförmedlingen motsvarar efterfrågan. Det är värt att notera att:

 • Jobbannonser: Lediga jobb annonseras ofta via Arbetsförmedlingen, men även på sjukhusens egna webbplatser och via olika fackförbundens jobbportaler.
 • Fackförbund: Anslutning till ett fackförbund kan ge ytterligare stöd i jobbsökandet och information om arbetsmarknaden i din region.

Offentlig sektor versus privat sektor

I din roll som psykiatrisjuksköterska kan du välja mellan anställning i offentlig eller privat sektor. Här är några specifika punkter att tänka på:

 • Arbetsvillkor: Offentlig sektor erbjuder ofta mer förmånliga arbetsvillkor såsom längre semester och mer reglerade arbetstider.
 • Löneskillnader: Lönen som psykiatrisjuksköterska varierar beroende på sektor. Medianlönen i offentlig sektor kan skilja sig från motsvarande inom privat sektor.

Det är viktigt att du överväger dessa aspekter när du söker anställning för att hitta en position som passar dina behov och karriärsmål.

Bemanningsmöjligheter

Som psykiatrisjuksköterska har du möjlighet att arbeta via bemanningsföretag, vilket kan innebära en högre inkomst samt ökad arbetsfrihet. Att arbeta som konsult kan ge dig en lön upp till 55 000 kronor i månaden, vilket ligger över vad många fasta anställningar erbjuder.

När du väljer att arbeta på bemanning har du möjlighet att påverka:

 • Arbetsplats: Du kan välja mellan olika avdelningar och platser, vilket ger dig chansen att hitta miljöer som passar just dina önskemål och erfarenheter.
 • Resurser: Bemanningsföretagen erbjuder ofta tillgång till kurser och utbildning, vilket hjälper dig att fortsätta din professionella utveckling.

Fördelar:

 • Flexibilitet i val av plats och avdelning
 • Möjlighet till högre lön
 • Variation i arbete som kan berika din yrkeserfarenhet

Att tänka på:

 • Uppdragens längd kan variera
 • Förmåner kan skilja sig från fasta anställningar

Genom att välja bemanningsvägen, investerar du i din frihet att välja arbete och plats, samtidigt som du har potential att tjäna mer. Det är dock viktigt att noga överväga vilka villkor som gäller för varje uppdrag och hur det passar med din livssituation och karriärsmål.

Hos Docia tjänar du som bemanningspsykiatrisjuksköterska mellan 45 000 75 000 kr/månad.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som psykiatrisjuksköterska har du goda möjligheter till karriärutveckling. Din löneutveckling är kopplad till erfarenhet samt din förmåga att ta på dig mer ansvarsfulla roller inom psykiatrin. Vidareutbildning och specialisering kan leda till förbättrade framtidsutsikter och potentiellt högre löner.

Löneutveckling: Normalt sett ser du en löneökning i takt med att din erfarenhet ökar. Det finns även möjligheter att inom din karriär gå mot ledande positioner eller specialistområden, vilket kan påverka din lön positivt.

 • Erfarenhet: Som nyutexaminerad psykiatrisjuksköterska är din startlön lägre, men med tiden kan du förvänta dig en löneökning.
 • Prognos: Arbetsmarknaden för psykiatrisjuksköterskor är stabil, mycket på grund av ett ökat fokus på psykisk ohälsa. Karriärmöjligheter inom olika områden av psykiatrin växer.

Lista över karriärsteg:

 1. Baspersonal inom psykiatrisk vård
 2. Specialistutbildad psykiatrisjuksköterska
 3. Ledande positioner såsom vårdchef eller enhetsledare

Främjande av psykisk hälsa: Behovet av kvalificerad personal för att hantera frågor rörande psykisk ohälsa är hög och fortsätter att öka, vilket stärker karriärutsikterna inom yrket.

Det är viktigt att kontinuerligt söka kunskap och erfarenheter för att hålla dig uppdaterad inom detta dynamiska fält, såväl för din karriärs utveckling som för att möta samhällets skiftande behov.

Vanliga frågor

Utforska några av de vanligaste frågorna kring lönesättningen för psykiatrisjuksköterskor för att få en grundlig förståelse av de faktorer som definierar deras inkomst.

Vilka faktorer påverkar lönen för en psykiatrisjuksköterska?

Din lön som psykiatrisjuksköterska kan påverkas av en rad faktorer inklusive erfarenhet, geografisk placering, arbetsplatsens sektor (offentlig eller privat), utbildningsnivå och eventuella specialiseringar.

Hur skiljer sig lönen mellan psykiatrisjuksköterskor i offentlig och privat sektor?

I offentlig sektor kan psykiatrisjuksköterskor förvänta sig en genomsnittlig högsta lön på omkring 47 900 kr, medan de i privat sektor kan uppleva varierande lönenivåer, eventuellt högre, beroende på bemanningsföretagens avtal och uppdragens natur.

Vad kan en psykiatrisjuksköterska förvänta sig i löneutveckling över tid?

Med tiden, och efterhand som du samlar på dig erfarenhet, kan du förvänta dig en ökad lön. Statistik visar att medelinkomsten ökar och en psykiatrisjuksköterska med års erfarenhet kan nå lönenivåer som överstiger genomsnittet.

Hur påverkar specialistutbildning inom psykiatri en sjuksköterskas lön?

En specialistutbildning inom psykiatri kan leda till en högre lön jämfört med en sjuksköterska utan sådan specialisering. Det beror på att avancerade kunskaper och färdigheter vanligen värderas högre.

Vilka arbetsuppgifter har en psykiatrisjuksköterska och hur reflekteras dessa i lönen?

Som psykiatrisjuksköterska hanterar du psykiatriska diagnoser, vårdplanering och monitorering av patienters hälsotillstånd. Dessa specialistuppgifter bidrar till din lönesättning och reflekterar det ansvar och den expertis ditt arbete kräver.

Hur jämförs lönen för psykiatrisjuksköterskor med andra specialiserade sjuksköterskor?

Lönen för psykiatrisjuksköterskor är jämförbar med andra specialiserade sjuksköterskepositioner men kan variera beroende på specialiseringens efterfrågan och de specifika ansvarsområdena inom varje fackområde.

Källhänvisningar

När du söker information om löner för psykiatrisjuksköterskor, är det viktigt att använda pålitliga källor. Nedanstående är en lista över källor som har använts för att sammanställa informationen i denna artikel:

 • Ratsit Lönstatistik för psykiatrisjuksköterskor inom olika sektorer. http://www.ratsit.se
 • Yrkeskollen.se Genomsnittliga löner för psykiatrisjuksköterskor under året 2024. http://www.yrkeskollen.se
 • Allalöner.se Medianlön för psykiatrisjuksköterskor enligt statistik från SCB. http://www.allaloner.se
 • Yrken En överblick över psykiatrisjuksköterskans arbetsuppgifter, utbildningsvägar och lönenivåer. http://www.yrken.se

Varje källa ger insikt i olika aspekter av psykiatrisjuksköterskeprofessionen, vilket bidrar till en mångfacetterad förståelse av löneläget. Det är tillrådligt att kontrollera de angivna webbsidorna för den senaste och mest exakta lönestatistiken.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information