Tjäna högre lön 2024 som psykiatriker hos ett bemanningsföretag

Hyrläkare hos Docia – är du en legitimerad psykiatriker som söker nya utmaningar? Vi ser till dina behov och erbjuder stor frihet samt hög ersättning!

Allmänspecialist

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för läkare och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrpsykiatriker och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Psykiatriker – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som psykiatriker hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen. Den genomsnittliga lönen som bemanningspsykiatriker/hyrpsykiatriker hos oss ligger på 30 000 – 50 000 kr/vecka. När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Psykiatrikers roll och utbildningsväg

Som psykiatriker spelar du en kritisk roll i att diagnostisera, behandla och skapa behandlingsplaner för personer med psykiska sjukdomar. Din kompetens täcker olika områden såsom geriatrisk psykiatri, ungdomspsykiatri och rättspsykiatri, där du bistår både ungdomar och äldre. Din arbetsdag innefattar samtal och möten med patienter, utarbetande av vårdstrategier och i vissa fall samverkan med andra yrkesgrupper såsom psykologer och psykoterapeuter.

För att bli psykiatriker börjar din utbildningsväg med en gymnasial utbildning, följt av läkarutbildning på universitet. Efter slutförd grundutbildning fortsätter du med en specialistutbildning inom psykiatri som ger dig den nödvändiga specialistkompetensen. Vidare krävs att du erhåller en legitimation från Socialstyrelsen för att bli en praktiserande psykiatriker.

UtbildningsstegBeskrivning
Gymnasial utbildningNaturvetenskaplig linje rekommenderas som förberedelse.
UniversitetCirka 5-6 års läkarprogram.
LegitimationErhållas efter läkarprogrammet och AT-tjänstgöring.
SpecialistutbildningYtterligare 5 års utbildning inom psykiatri.

När din specialistutbildning är avslutad, är du redo att påbörja ditt jobb inom en mängd olika områden. Din specialistroll är fundamental i samhället, och ditt arbete bidrar till att förbättra livskvaliteten för många individer.

Lönesättning för en psykiatriker

När ni överväger yrket som psykiatriker är det viktigt att ha kännedom om den lönebild som finns inom yrket. Nedan finner ni detaljerad information om genomsnittslöner, regionala och sektoriella skillnader samt hur nettolönen påverkas av skatt och andra avdrag.

Statistik och genomsnittslöner

Det genomsnittliga löneläget för psykiatriker varierar med erfarenhet och arbetsplats. För kvinnor genomsnittslön ligger på ungefär 83 100 SEK per månad medan män har en snittlön på omkring 83 300 SEKMedellönen för yrkesgruppen som helhet har observerats vara i intervallet 67 700 SEK till 104 400 SEK per månad.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Lönen för psykiatriker skiljer sig åt beroende på var i landet du arbetar samt vilken sektor du är anställd inom. I privata sektorn kan löner vara högre jämfört med den offentliga, men detta kan variera. Regioner och sektorer spelar en viktig roll och bör beaktas när ni ser över eventuella jobberbjudanden.

 • Privat sektor: Potentiellt högre lön
 • Offentlig sektor: Mer standardiserade lönenivåer
 • Kommunal/Statlig sektor: Kan erbjuda andra förmåner

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din bruttolön som psykiatriker påverkas av skatter och avdrag vilket resulterar i en nettolön. Beloppet av skatten beror på din inkomst samt din kommunala skattesats och kan variera betydligt. I Sverige är skattesystemet progressivt och det är viktigt att ni förstår vad detta innebär för er individuella nettoinkomst.

 • Bruttolön: Det belopp du får före skatt och avdrag
 • Nettolön: Det belopp du får efter skatt och avdrag

För att få en konkret bild av vad detta innebär för er personligt, använd gärna en lönekalkylator för att räkna ut er exakta nettolön efter skatt.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

I din roll som psykiatriker i Sverige kommer dina arbetsvillkor och karriärmöjligheter att variera beroende på arbetsmarknaden samt om du väljer att arbeta inom den offentliga eller privata sektorn.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsförmedlingen kan erbjuda en uppdaterad bild av lediga jobb som psykiatriker. Balansen på arbetsmarknaden avspeglar efterfrågan på psykiatrisk expertis, vilken tenderar att vara i jämvikt. Om du söker arbete som psykiatriker, innebär det att du har god potential att finna anställning, där dina arbetsuppgifter kan variera beroende på arbetsplatsen.

Offentlig sektor versus privat sektor

I den kommunala sektorn finner man vanligtvis högre löner jämfört med den statliga sektorn. Däremot kan lönerna för psykiatriker i privat sektor överstiga båda de offentliga sektorerna, med inslag av konsultarbete som kan erbjuda ännu högre intjäningsmöjligheter. När du överväger din anställning är det viktigt att väga fördelarna med respektive sektor, såsom lönevillkor, anställningstrygghet och arbetsmiljö.

 • Offentlig sektor:
  • Stabila anställningsvillkor
  • Konkurrenskraftiga förmåner
 • Privat sektor:
  • Potentiellt högre löner
  • Möjligheter till variabla arbetsuppgifter

Bemanningsmöjligheter

Som psykiatriker kan du finna attraktiva bemanningsmöjligheter som ofta erbjuder en högre lön jämfört med andra anställningsformer. Bemanningsföretag fungerar som arbetsgivare och kan ge dig tillgång till en rad olika arbetsplatser och arbetsområden. Detta kan innebära större flexibilitet och möjlighet till en varierad arbetsmiljö.

 • Fördelar med att arbeta via bemanningsföretag:
  • Högre löneutrymme: Du kan få en bättre ekonomisk ersättning som konsult än vad traditionella anställningar erbjuder.
  • Flexibilitet: Möjligheter till mer frihet i att välja var och när du arbetar.
  • Diversifierad erfarenhet: Du exponeras för olika typer av arbetsmiljöer, vilket kan berika din yrkeserfarenhet.

Det är även värt att undersöka lediga jobb via Arbetsförmedlingen, där man ibland kan hitta information om tillgängliga konsultuppdrag inom psykiatri.

 • Att tänka på:
  • Var noga vid val av bemanningsföretag och se till att de är seriösa och har en god erfarenhet av hälso- och sjukvårdssektorn.
  • Förhandla om din anställning och lön eftersom det finns utrymme för detta som konsult.
  • Kontrollera villkor gällande arbetstider, tjänstgöringsorter och avtalslängd som passar dina önskemål.

Genom att arbeta som konsult har du förmånen att forma din karriär enligt din egen önskan, med potential till högre inkomst och ett rikare professionellt liv.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som psykiatriker är din karriärväg ofta strukturerad och inleds med en AT-tjänst (allmäntjänstgöring), varefter du går vidare till ST-tjänst (specialisttjänstgöring) inom psykiatri. Din utbildningsnivå är avsevärt hög, inkluderande en grundläggande läkarutbildning följt av specialistutbildning.

Karriärvägar:

 • AT-läkare: Efter avslutad läkarutbildning.
 • Specialistläkare: Efter slutförd ST-tjänst inom psykiatri.

Med tiden kan du avancera till mer ansvarsfulla befattningar där du inte bara behandlar psykiska sjukdomar med mediciner och andra behandlingar utan också kan delta i kirurgiska ingrepp. Dina arbetsplatser varierar mellan sjukhus, privata kliniker och forskningsinstitut. Möjligheter för undervisning och forskning öppnar sig när du avancerar i din karriär.

Prognosen för yrket är positiv. Det finns en konstant efterfrågan på psykiatrer på grund av det växande behovet av kvalificerad vård för psykiska sjukdomar. Framtidsutsikter inom fältet är lysande, där du kan förvänta dig:

 • Stabila anställningsförhållanden
 • Möjligheter till karriärutveckling
 • Engagemang i forskning och utveckling

Om du väljer att arbeta som konsult eller inom privat sektor, kan din tim- eller dagslön vara högre än genomsnittliga månadslöner inom offentlig sektor. Din kompetens i att hantera komplexa patientfall premieras och leder till kompensation som speglar ditt ansvar och din expertis.

Vanliga frågor

I denna sektion finner du svar på vanligt förekommande frågor om karriären som psykiatriker, från utbildningskrav till förväntad lön.

Vilka är kraven för att utbilda sig till psykiatriker?

För att utbilda dig till psykiatriker krävs det att du först genomgår en läkarutbildning på universitet, som följs av specialisttjänstgöring inom psykiatri.

Vad innebär arbetet för en psykiatriker?

En psykiatrikers arbete innebär att diagnostisera, behandla och förebygga psykiska sjukdomar och störningar. Detta arbete inkluderar patientmöten, terapisessioner och läkemedelsförskrivning.

Vad kan man förvänta sig i lön som psykiatriker före och efter skatt?

Som psykiatriker i Sverige kan du förvänta dig en månadslön före skatt på omkring 79 200 till 86 400 kr. Efter skatt kommer din lön att vara lägre, beroende på din skattesats och var i landet du arbetar.

Hur lång är utbildningstiden för att bli psykiatriker?

Utbildningstiden för att bli psykiatriker innefattar cirka 5-6 år vid medicinsk fakultet för att erhålla läkarexamen, följt av specialisttjänstgöring inom psykiatri som varar ytterligare 5 år.

Vilka faktorer påverkar en psykiatrikers lönenivå?

Faktorer som påverkar en psykiatrikers lönenivå inkluderar erfarenhet, arbetsplatsens geografiska läge, typ av tjänst och arbetsgivarens storlek och prestige.

Hur skiljer sig lönen mellan en psykiatriker och en överläkare inom psykiatri?

Löneskillnaden mellan en psykiatriker och en överläkare inom psykiatri kan vara signifikant; en överläkare har oftast längre erfarenhet och en högre ansvarsposition och kan därmed förväntas ha en högre lön.

Källhänvisningar

Nedanför finner du en lista över de källor som använts för att sammanställa information om löner för psykiatriker. De tillhandahåller en grund för den statistik och de uppgifter som presenteras i artikeln.

Statistik och Löneuppgifter:

 • Ratsit
  • Snippet: ”Den lägsta lönen, som psykiatriker, ligger på 72 600 kr.”
  • URL:
 • Medkomp
  • Snippet: ”Efter avslutad utbildning och erhållen legitimation kan du som psykiatriker förvänta dig en genomsnittlig ingångslön på ungefär 79 200 kr brutto i månaden.”
  • URL:
 • Yrkeskollen.se
  • Snippet: ”Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 83100 kronor som psykiatriker medan männens lön är 83300 kronor.”
  • URL:
 • Hur mycket tjänar
  • Snippet: ”På denna sida kan du se hur mycket en psykiatriker tjänar i månadslön före skatt.”
  • URL:
 • Framtid.se
  • Snippet: ”Baserat på en sammanvägning av olika källor, bland annat SCB, har en Psykiatriker uppskattningsvis en genomsnittlig bruttolön på 79 200 kr.”
  • URL:

Samtliga länkar och referenser till källinformation är kontrollerade för att säkerställa korrekthet och relevans i relation till ämnet. Notera att löner kan variera beroende på erfarenhet, geografisk placering, arbetsgivarens inriktning och andra faktorer.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information