Tjäna högre lön 2024 som personlig assistent hos ett bemanningsföretag

Personlig assistent hos Docia – är du personlig assistent som söker nya utmaningar? Vi ser till dina behov och erbjuder stor frihet samt hög ersättning!

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för sjuksköterskor och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyr personlig assistent och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Personlig assistent – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som personlig assistent hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen.

Den genomsnittliga lönen som bemanningsanställd personlig assistent hos oss ligger på mellan 30 000 – 40 000 kr/månaden.  När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Personlig assistentens roll och utbildningsväg

Som personlig assistent spelar du en avgörande roll i livet för personer med funktionsnedsättningar. Ditt arbete innebär att du bistår med stöd i vardagliga aktiviteter, vilket kan inkludera allt från personlig hygien och hushållssysslor till deltagande i fritidsaktiviteter och sociala sammanhang. Det är viktigt att du utvecklar en nära och förtroendefull relation till brukaren, och att du visar både empati och tålamod.

Utbildningen för personliga assistenter varierar. Formell utbildning krävs inte alltid, men följande kunskaper är väsentliga för att erbjuda kvalitativ personlig assistans:

 • Kommunikationsförmåga: Du måste kunna kommunicera effektivt med både brukaren och dess anhöriga.
 • Omsorgskunskap: Kunskap inom vård och omsorg är fördelaktigt.
 • Lagkunskap: Förståelse för de lagar och rättigheter som styr personlig assistans.

Många arbetsgivare erbjuder interna utbildningar, och det finns också specifika utbildningsvägar såsom:

 • Yrkeshögskolor: Erbjuder ofta relevanta kurser och program.
 • Korta kurser: Kan omfatta första hjälpen eller specifikt inriktade kurser i personlig assistans.

Arbetsuppgifterna utförs vanligtvis i brukarens hem eller i en miljö där brukaren känner sig trygg. Därför är det viktigt att du som personlig assistent kan anpassa dig till olika hemmiljöer och situationer. Att stärka brukarens självständighet och livskvalitet är kärnan av ditt arbete.

Lönesättning för en personlig assistent

Lönen som du som personlig assistent kan förvänta dig varierar beroende på olika faktorer som geografisk region, arbetsgivarens sektor och din erfarenhet i yrket.

Statistik och genomsnittslöner

Enligt tillgänglig statistik ligger genomsnittslönen för en personlig assistent i Sverige år 2024 på cirka 29 000 kr till 30 000 kr per månad. Männens genomsnittslön är något högre med cirka 29 000 kr, medan kvinnor i genomsnitt har en månadslön på 28 900 kr.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Skillnader i löner mellan olika regioner och sektorer är påtagliga. Du som är anställd inom den kommunala sektorn kan räkna med en lön på runt 30 800 kr, medan den privata sektorn ligger snäppet lägre med genomsnittliga 28 700 kr per månad. I vissa regioner, som Övre Norrland, kan lönen för en personlig assistent inom den statliga sektorn nå upp till 35 000 kr, vilket markerar en topp i löneskalan.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din nettolön som personlig assistent påverkas av skatter och eventuella avdrag som kollektivavtalsmässiga pensionssparanden eller ob-tillägg. Din månadslön före skatt omvandlas efter skatteavdrag till en nettolön som är vad du faktiskt får ut att disponera. Skattesatser varierar regionalt vilket medför att din nettolön kan variera beroende på var i landet du arbetar.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som personlig assistent i Sverige, kommer dina anställningsvillkor och arbetsmarknad att variera beroende på om du är anställd inom offentlig eller privat sektor. Faktorer som arbetslivserfarenhet, krav på utbildning och tillgång till arbete genom bemanningsföretag eller arbetsförmedlingar spelar också in.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Du kommer att märka att arbetsmarknaden för personliga assistenter är dynamisk, med möjligheter att finna jobb genom olika kanaler. Arbetsförmedlingen erbjuder assistans för att hitta lediga jobb i hela landet. Det finns också bemanningsföretag som specialiserar sig på omsorgs- och serviceyrken, vilka kan erbjuda vikariat eller tillsvidareanställningar. För dig som söker flexibilitet kan jour- och beredskapsturer vara av intresse, och dessa arbetsformer blir allt vanligare inom sektorn.

 • Arbetsförmedlingar
 • Bemanningsföretag
 • Jour/Beredskap
 • Brukarkooperativ

Offentlig sektor versus privat sektor

Inom den offentliga sektorn, som inkluderar kommunal sektor, brukar anställningsvillkoren vara reglerade genom kollektivavtal som säkerställer säkra arbetsförhållanden och konkurrenskraftiga löner. I privat sektor kan villkoren variera mer, men många arbetsgivare strävar efter att matcha eller överträffa normerna i den offentliga sektorn för att attrahera kompetent personal. Din lön och arbetsförhållanden kan påverkas av om du arbetar för ett kommunalt arbetsgivare, ett brukarkooperativ, eller ett privat vård- och omsorgsföretag.

 • Offentligt: Kommunal sektor – Kollektivavtal, stabila anställningsvillkor
 • Privat: Brukarkooperativ – Större variation, kan erbjudande konkurrenskraftiga villkor

Att förstå dessa nyanser hjälper dig att navigera och göra välgrundade val gällande din anställning. Arbete i offentlig sektor kan erbjuda mer struktur och förutsägbarhet vad gäller arbetstider och arbetsvillkor, medan privat sektor kan erbjuda större variation när det gäller arbetsmiljö och kanske även respekt och erkännande för din insats inom mat, service, omsorg och hygien.

 • Stabilitet och förutsägbarhet i offentlig sektor
 • Variation och möjligheter i privat sektor

Bemanningsmöjligheter

När du utforskar karriärmöjligheter som personlig assistent, kan bemanningsföretag erbjuda dig alternativa anställningsvillkor jämfört med traditionell anställning. Att arbeta genom ett bemanningsföretag kan leda till att du erhåller högre löner och ökad arbetsfrihet.

Fördelar med bemanningsanställningar:

 • Högre lön: Du har möjlighet att tjäna högre löner i bemanningsföretag jämfört med direkta anställningar i offentliga sektorn.
 • Flexibilitet: Arbetsfriheten är betydande. Du kan ofta välja uppdrag som bäst passar din livssituation och arbetstiderna kan vara mer anpassningsbara.
 • Variation: Bemanningsföretag erbjuder diverse arbetsplatser, vilket ger chansen till en varierande arbetsmiljö och erfarenheter.

Potentiella nackdelar:

 • Anställningsvillkor: Bemanningsföretag kan ge olika anställningstrygghet. Det är viktigt att du undersöker och förstår villkoren innan du påbörjar ett uppdrag.
 • Förväntningar: Krav på flexibilitet kan vara högre vilket innebär att du kan behöva anpassa dig till skiftande scheman och arbetsplatser.

Att överväga bemanningsalternativ är viktigt för dig som söker variation och möjligtvis högre ersättning. Underrätta dig noggrant om anställningsvillkor och se till att förstå de åtaganden och förväntningar som bemanningsföretaget ställer.

Hos Docia tjänar du som personlig assistent mellan 30 000 – 40 000 kr/månaden.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

I din roll som personlig assistent är karriärutveckling ofta kopplad till erfarenhet och vidareutbildning. Ju mer kunskap och erfarenhet du samlar på dig, desto större chanser har du att avancera i yrket eller kanske ta dig an specialiserade uppdrag som kräver en specifik kompetens.

 • Kompetensutveckling:
  • Utbildningsnivå påverkar din karriärutveckling. Kurser inom specialpedagogik, sjukvård och omvårdnadsarbete kan öka dina möjligheter till avancemang.
  • Kontinuerlig fortbildning kan öppna upp för nya positioner inom t.ex. koordinering av assistentverksamhet eller utbildningsroll.
 • Erfarenhet:
  • Tillägnad erfarenhet från arbete med olika klientgrupper är värdefull och kan leda till bättre arbetserbjudanden och löneutveckling.
  • Utifrån din erfarenhet kan du också aspirera på roller som arbetsledare eller verksamhetsutvecklare inom personlig assistans.
 • Yrkesgrupper:
  • Samarbete med andra yrkesgrupper, såsom vårdpersonal och terapeuter, bidrar till din yrkesmässiga tillväxt.
 • Livslön och fritidsintressen:
  • Uberäkning av livslön bör ta hänsyn till potentiella löneökningar vid karriärutveckling.
  • Dina fritidsintressen kan också bidra till din professionella utveckling om de är relevanta för arbetsuppgifterna som personlig assistent.

För framtidsutsikterna inom personlig assistans är det viktigt att hålla sig uppdaterad med arbetsmarknadstrender. Eftersom behovet av personlig assistans kan variera med demografiska förändringar och politiska beslut, kan din anställningstrygghet och löneutveckling påverkas. Att ha en flexibilitet och beredskap för kompetensutveckling är därför avgörande för att säkra en långsiktig och hållbar karriär inom området.

Vanliga frågor

Din lön som personlig assistent kan variera beroende på erfarenhet, arbetsgivare och arbetstider. Nedan besvaras några vanliga frågor kring lönesättning för personliga assistenter.

Hur varierar lönen för personliga assistenter med och utan erfarenhet?

Din erfarenhet som personlig assistent spelar roll för din lön. Nybörjare utan erfarenhet kan förvänta sig en lägre lön jämfört med personliga assistenter som har arbetat längre inom yrket, där lönen gradvis kan öka med erfarenhet och kompetensutveckling.

Vilka faktorer påverkar lönen för personliga assistenter som arbetar dag- och dygnspass?

Dag- och dygnspass kan innebära att du som personlig assistent får olika former av tillägg, såsom obekväm arbetstidstillägg. Arbetspassens längd och vid vilken tid på dygnet de läggs påverkar även lönen.

Hur påverkas lönen för en personlig assistent av olika arbetsgivare som exempelvis Kommunal eller Humana?

Lönen kan variera mellan olika arbetsgivare. Exempelvis kan en anställning i en kommun ge en annan lönenivå än hos ett privat företag som Humana. Kollektivavtal och andra anställningsvillkor spelar en betydande roll i lönesättningen.

Vad kan man förvänta sig för timlön som personlig assistent?

Timlönen för personliga assistenter kan variera, men enligt senaste uppgifterna ligger medeltimlönen på cirka 147,70 – 157 kr. Detta kan dock skilja sig beroende på arbetsgivare och om du arbetar inom den kommunala sektorn eller privat.

Hur beräknas lönen efter skatt för en personlig assistent?

Din lön efter skatt beräknas genom att dra av skatt från bruttolönen. Skattesatsen varierar beroende på bland annat din inkomst och din hemkommun. Det är därför viktigt att känna till skattetabeller för att förstå vad din nettolön blir.

På vilket sätt påverkar obekväm arbetstid, såsom nattarbete, lönen för personliga assistenter?

Arbete under obekväm arbetstid, såsom natt, helger och röda dagar, kan ge tillägg till din ordinarie lön. Storleken på dessa tillägg är ofta reglerade i kollektivavtal och kan bidra till att höja den totala lönen.

Källhänvisningar

När du söker information om löner för personliga assistenter är det viktigt att använda pålitliga källor. Nedan finner du en lista över referenser som använts för att sammanställa uppgifterna om genomsnittslöner för personliga assistenter i Sverige.

 • Yrkeskollen.se
  • Medellön för personlig assistent: https://www.yrkeskollen.se
 • Assistanskoll
  • Lönestatistik för personlig assistent i kommunal och privat sektor: https://www.assistanskoll.se
 • Indeed.com Sverige
  • Faktorer som påverkar lönen för personlig assistent: https://www.indeed.com/salaries
 • Statistik och löneinformation
  • Genomsnittlig timlön för personlig assistent: Länk ej tillgänglig i sökresultat
 • Ratsit Lönestatistik
  • Lönevariationer för personlig assistent: https://www.ratsit.se

Dessa webbplatser erbjuder en översikt över lönesituationen för personliga assistenter i Sverige. Genom att besöka de angivna länkarna kan du få ytterligare detaljerad information och uppdaterad statistik. Det är viktigt att regelbundet referera till kvalitetssäkrade källor för att få en korrekt bild av löneläget på arbetsmarknaden.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information