Tjäna högre lön 2024 som pediatriker hos ett bemanningsföretag

Hyrläkare hos Docia – är du en legitimerad pediatriker som söker nya utmaningar? Vi ser till dina behov och erbjuder stor frihet samt hög ersättning!

Allmänspecialist

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för läkare och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrpediatriker och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Pediatriker – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som pediatriker hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen. Den genomsnittliga lönen som bemanningspediatriker/hyrpediatriker hos oss ligger på 30 000 – 50 000 kr/vecka. När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Pediatrikers roll och utbildningsväg

Som pediatriker spelar du en nyckelroll i att diagnostisera, behandla och följa upp sjukdomar hos patienter från nyföddhet till ungdomsåren. Ditt arbete kräver förmågan att skapa anpassade behandlingsplaner, ibland inkluderande operationer, och att hantera ett brett spektrum av diagnoser.

Din utbildningsresa börjar med en läkarutbildning som leder fram till en medicinsk examen. Efter examen påbörjar du din tjänstgöring som AT-läkare (allmäntjänstgöring) för att erhålla din legitimation från Socialstyrelsen. Denna period ger dig grundläggande medicinsk erfarenhet.

Postlegitimationsfasen involverar vidare specialisering som ST-läkare (specialisttjänstgöring) inom pediatri, vilket tar ytterligare fem till sex år. Du utför då komplexa arbetsuppgifter under överinseende och får gradvis ökat ansvar.

Efter avklarad specialisttjänstgöring och godkända prov kan du titulera dig specialistläkare. Med ytterligare erfarenhet och kanske forskning inom pediatri, blir nästa potentiella steg att bli överläkare, en ledande position inom sjukvården.

UtbildningsstegBeskrivning
LäkarprogrammetGrundläggande medicinsk utbildning.
AT-läkareAllmäntjänstgöring för legitimation.
ST-läkareSpecialisttjänstgöring inom pediatri.
SpecialistläkareFullföljd specialistkompetens inom pediatri.
ÖverläkareErfaren specialist med ledande position.

Som specialiserad pediatriker kan du förvänta dig att arbeta på sjukhus, vårdcentraler eller barnkliniker, där du tillämpar din omfattande utbildning för patientens bästa.

Lönesättning för en pediatriker

När du överväger en karriär som pediatriker är kunskap om aktuella lönenivåer av stor vikt. I den här sektionen får du konkret information om genomsnittslönerna, regionala och sektorsvisa löneskillnader, samt hur din nettolön kan se ut efter skatt och andra avdrag.

Statistik och genomsnittslöner

I Sverige varierar genomsnittslönen för pediatriker, och enligt den senaste statistiken från SCB ligger denna siffra på omkring 86 400 kr i månaden för år 2024. Fördelningen mellan de könsspecifika löner visar att män i genomsnitt tjänar något mer, 86 900 kr, medan kvinnliga pediatriker tjänar i snitt 85 900 kr.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Lönerna för pediatriker kan skilja sig åt beroende på var i landet du arbetar och om du är anställd inom offentlig eller privat sektor. Ratsits lönekoll och lönestatistik från SCB visar att löner tenderar att variera mellan olika regioner, såväl som mellan offentlig och privat sektor, vilket är vanligt i många yrken.

 • Offentlig sektor: Löner kan ofta vara reglerade genom kollektivavtal.
 • Privat sektor: Lönerna här kan ibland vara högre, beroende på marknadsförhållanden och enskilda arbetsgivares lönestrukturer.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Bruttolönen som anges ovan är vad du tjänar före avdrag. För att räkna ut nettolönen – det du faktiskt får ut efter skatt och andra avdrag – behövs ytterligare beräkningar. Dessa avdrag varierar beroende på bland annat din kommunala skattesats och om du har avdragsgilla utgifter. En grov uppskattning av nettolönen för en genomsnittlig månadslön på 86 400 kr skulle, efter standard skatteavdrag, ligga på omkring 60-70% av bruttolönen.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

I din roll som pediatriker är det viktigt att förstå arbetsmarknaden och de anställningsvillkor som gäller inom yrket. Detta inkluderar aspekter som tillgängligheten av lediga tjänster och skillnader mellan att arbeta i offentlig eller privat sektor.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Du kan hitta lediga tjänster som pediatriker genom Arbetsförmedlingen eller specialiserade rekryteringsfirmor. Konkurrensen om dessa tjänster kan variera beroende på region och efterfrågan på din specialitet. Det är även vanligt att sjukhus och kliniker annonserar direkt på sina webbplatser eller genom professionella nätverk.

Offentlig sektor versus privat sektor

Som pediatriker kan du arbeta antingen i den offentliga sektorn eller i den privata sektorn. Arbetsvillkoren kan skilja sig betydligt mellan de två sektorerna:

 • Offentlig sektor: Vanligtvis erbjuder mer stabilitet, tillgång till fackförbund och potentiellt en rad olika tjänster beroende på region. Lönen är ofta fastställd genom kollektivavtal.
 • Privat sektor: Kan erbjuda högre löner och flexibilitet, men detta kan variera beroende på arbetsgivare och anställningsavtal. Konkurrensen om tjänster kan vara högre och de anställningsvillkor som erbjuds skiljer sig från de i offentlig sektor. Prognoser pekar även mot att löneutvecklingen potentiellt kan vara snabbare i privat sektor under de kommande åren.

Bemanningsmöjligheter

Som pediatriker har du flera val när det gäller anställningsformer. En intressant möjlighet är att arbeta som konsult via bemanningsföretag. Denna väg kan ofta leda till en högre inkomst jämfört med fasta anställningar, och erbjuder vanligtvis mer flexibilitet i ditt yrkesliv.

Arbetsmarknaden för pediatriker:

 • Lediga tjänster: Bemanningsföretagen kan ha flera lediga tjänster att erbjuda och dessa varierar över olika regioner i Sverige.
 • Sektor: Du kan välja mellan offentliga och privata sektorn, där varje sektor kan ha sin egen uppsättning av fördelar.
 • Regioner: Bemanningsföretag kan hjälpa till att fördela arbetskraften över landet där det temporärt är brist på specialistläkare som pediatriker.

Din förmåga att välja uppdrag och placeringar ger dig en unik kontroll över din arbetsmiljö och balansen mellan arbete och fritid.

Konkurrens och arbetsförmedlingen:

 • Arbetsförmedlingen kan vara en resurs för att hitta tillgängliga positioner, men ofta är det genom personliga nätverk och direktkontakt med bemanningsföretag som de mest attraktiva positionerna besätts.
 • Konkurrensen om bemanningsuppdrag kan variera, men med din bakgrund och erfarenhet som pediatriker ökar dina chanser att få önskvärd placering.

Om du söker arbetsfrihet och potentiellt bättre ersättning kan du utforska bemanningsmöjligheter som konsultläkare. Det kan ge dig erfarenheter från olika kliniska miljöer och ett brett spektrum av patientfall, vilket berikar din professionella utveckling.

Hos Docia tjänar du som bemanningspediatriker mellan 30 000 – 50 000 kr/vecka.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som pediatriker har du genomgått lång och intensiv utbildning för att bli specialistläkare. Din karriärutveckling går hand i hand med vilka ytterligare specialiseringar och kompetenser du förvärvar. Förvärvandet av ny kunskap om teorier och metoder inom barnmedicin är centralt för din fortsatta professionella utveckling.

Utbildningsnivå
Efter avslutad grundutbildning och allmäntjänstgöring har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett specifikt område. Vidare kan en forskarutbildning inte bara öka din kompetens utan även din framtida lönepotential.

 • Karriärvägar: Din karriär kan ta flera vägar, från arbete i offentlig vård till positioner inom privat sektor och forskning.
 • Kliniskt arbete: Du kan välja att fördjupa ditt kliniska arbete och bli en auktoritet inom ett specialiserat pediatriskt område.

Prognos och arbetsmarknad
Arbetsmarknaden för pediatriker är stabil med en prognos som visar på mycket liten konkurrens. Den ständiga efterfrågan på specialistkompetens inom barnmedicin bidrar till goda anställningsförhållanden.

 • Framtidsutsikter: En växande och föränderlig hälsovårdssektor kan innebära nya roller och ansvarsområden samt möjligheter till ledande befattningar inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Din karriärutveckling som pediatriker påverkas av kontinuerlig vidareutbildning och en vilja att hålla dig uppdaterad om de senaste medicinska metoderna. Detta optimerar inte bara patientvård utan utgör även en solid grund för en framgångsrik och långsiktig karriär inom pediatrik.

Vanliga frågor

Denna sektion ger svar på vanliga frågor om barnläkares löner och de faktorer som påverkar dessa.

Hur mycket tjänar en barnläkare i genomsnitt?

I Sverige är genomsnittslönen för barnläkare (pediatriker) cirka 86 400 kr per månad. Detta värde kan variera beroende på arbetsplats och erfarenhet.

Vilka faktorer påverkar en pediaters lön?

En pediaters lön påverkas av faktorer såsom erfarenhet, arbetsställets geografiska läge, sektorn de arbetar i (privat eller offentlig), och eventuella specialiseringar.

Hur skiljer sig lönen för pediatriker i privat och offentlig sektor?

Lönen för pediatriker i den privata sektorn kan skilja sig från den offentliga sektorn. Traditionellt sett kan löner i den privata sektorn vara högre, men detta åtföljs ofta av andra faktorer som arbetsvillkor och förmåner.

Vilken inverkan har specialistutbildning på en barnläkares inkomst?

Specialistutbildning kan leda till högre inkomst eftersom specialiserade barnläkare efterfrågas för sin expertkompetens och kan ha möjlighet till högre lönesättning.

Hur ser löneutvecklingen ut för pediatriker under deras karriär?

Löneutvecklingen för pediatriker visar att inkomsten kan öka med växande erfarenhet och vidareutbildning. Det finns en potential för löneökning över åren.

Vilka är de ekonomiska fördelarna med att vara barnläkare jämfört med andra specialiseringar?

Barnläkare har, likt andra specialister inom läkarprofessionen, möjlighet till en stabil och konkurrenskraftig lön. Ekonomiska fördelar jämfört med andra specialiseringar kan variera baserat på efterfrågan och komplexiteten i den specialistkompetens de erbjuder.

Källhänvisningar

När du som läsare önskar verifiera informationen som presenterats i artikeln om pediatrers löner, är det av värde att ha tillgång till de primärkällor som använts. Nedanstående är en lista över relevanta källor som har legat till grund för den information som diskuteras.

KällaURL
Ratsit lönestatistikhttps://www.ratsit.se
Yrkeskollen.sehttps://www.yrkeskollen.se
Statsskuld lönestatistikhttps://www.statsskuld.se
Hur mycket tjänar – Din guide till lönerhttps://www.hurmyckettjanar.se
Statsskuld – Alla yrken och lönerhttps://www.statsskuld.se

Använd dessa källor för att fördjupa din förståelse av pediatrers lönesituation i Sverige och för en ökad insyn i hur lönestatistiken för året 2024 har sammanställts. Informationen i källorna kan omfatta genomsnittslöner, löneutveckling, och andra relevanta lönestatistiska data.

Observera att löneinformation kan förändras över tid och det är därför rådligt att kontrollera datum för när statistiken senast uppdaterades för att säkerställa att du har tillgång till de mest aktuella siffrorna. Källorna presenterar data som kan vara specifikt för det senaste tillgängliga kalenderåret och ger en indikation på löneskillnader baserade på kön, geografisk placering och andra demografiska faktorer.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information