Tjäna högre lön 2024 som ortoped hos ett bemanningsföretag

Hyrläkare hos Docia – är du en legitimerad ortoped som söker nya utmaningar? Vi ser till dina behov och erbjuder stor frihet samt hög ersättning!

Allmänspecialist

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för läkare och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrortoped och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Ortoped – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som ortoped hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen. Den genomsnittliga lönen som bemanningsortoped/hyrortoped hos oss ligger på 30 000 – 50 000 kr/vecka. När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Ortopedens roll och utbildningsväg

Som ortoped är du specialistläkare inom medicin med fokus på rörelseorganen – skelett, muskler, leder, senor och ligament. Din huvuduppgift är att diagnostisera, behandla och skapa behandlingsplaner för patienter med olika slags skador och åkommor i dessa system.

Utbildningsnivån för att bli ortoped kräver en omfattande medicinsk utbildning:

 1. Grundläggande medicinsk utbildning (ungefär 5.5 år på universitet)
 2. Allmäntjänstgöring (18–24 månader)
 3. Specialisttjänstgöring inom ortopedi (5 år)

För att arbeta som ortoped behöver du en svensk legitimation som läkare. Efter din grundutbildning och allmäntjänstgöring, som innefattar praktik inom olika medicinska fält, påbörjar du din specialisttjänstgöring i ortopedi. Där fördjupar du dina kunskaper inom området och lär dig genom praktisk erfarenhet att utföra operationer, hantera olika diagnoser och upprätta anpassade behandlingsplaner för dina patienter.

Vidare kräver yrket noggrann uppföljning och anpassning av behandlingar utifrån varje patients individuella behov. Du måste vara beredd på ett livslångt lärande då medicintekniska framsteg kontinuerligt påverkar yrkets utövning.

Lönesättning för en ortoped

Lönerna för ortopeder kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och geografisk region. Det är viktigt för dig som ortoped eller blivande specialist inom området att förstå de ekonomiska aspekterna av yrket.

Statistik och genomsnittslöner

I Sverige tar Statistiska centralbyrån (SCB) fram statistik som kan ge dig en överblick över genomsnittslönerna för ortopeder. Medellönen för en ortoped ligger vanligtvis i spannet mellan 86 400 kr och 99 700 kr brutto per månad. Det är värt att notera att högsta rapporterade månadslön för en manlig ortoped i kommunal sektor med forskarutbildning är 99 700 kr, medan en kvinna i samma position har rapporterats tjäna 98 200 kr.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Din lön som ortoped kan påverkas av om du arbetar inom den offentliga eller privata sektorn samt vilken region i landet du befinner dig. Timanställda ortopeder har en genomsnittlig timlön på 498 kr, medan dagslönen kan uppskattas till 3962 kr. Denna information kan du jämföra med databaser som Ratsits för att se hur din lön står sig mot andras inom samma yrke.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din nettolön som ortoped är din bruttolön minus skatt och andra avdrag. För att få en uppskattning av din nettolön kan du använda olika skattetabeller eller onlinekalkylatorer. Detta ger dig en mer realistisk bild av vad du faktiskt kommer att ha kvar i plånboken varje månad. Nettolönen påverkas av lokala skattesatser och individuella faktorer som tjänstepension och eventuella löneväxlingsavtal.

Observera att information som angår lönestatistik kan ändras över tid och bör verifieras med aktuella källor.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som ortoped är din anställning och dina arbetsmarknadsmöjligheter formade av om du väljer att arbeta inom den offentliga eller privata sektorn. Faktorer som anställningsvillkor, lönenivåer och lediga jobb kan variera beroende på sektor och geografisk region.

Arbetsförmedling och lediga jobb

I din jakt på lediga jobb som ortoped kan du använda dig av Arbetsförmedlingen och olika online-jobbportaler. Lediga tjänster annonseras ofta på sjukhus och klinikers egna webbsidor, samt på branschspecifika plattformar. Yrkesgrupper inom den medicinska sektorn, som ortopeder, kan också finna möjligheter genom professionella nätverk och rekommendationer.

 • Statliga och kommunala jobb publiceras på Arbetsförmedlingens webbplats.
 • Regioner och län kan ha särskilda jobbportaler för hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster.

Anställningsvillkoren för dessa jobb kan inkludera uppgifter om tjänstgöringstid, löneutveckling och fortbildning.

Offentlig sektor versus privat sektor

den offentliga sektorn, som innefattar statliga, regionala och kommunala arbetsgivare, tenderar anställningsvillkoren att vara mer standardiserade och omfattas ofta av kollektivavtal. Som anställd inom statlig sektor kan du förvänta dig ett tryggt anställningsförhållande med fördelar som tjänstepension och omfattande försäkringsskydd.

 • Kommunal sektor: Inkluderar tjänster hos kommunens sjukvårdsinrättningar och kan erbjuda god arbetsmiljö och stabila anställningsvillkor.
 • Regioner: Ansvarar oftast för hälso- och sjukvård och här kan du som ortoped finna arbete vid regionssjukhus eller specialistkliniker.

Å andra sidan, att arbeta som ortoped inom den privata sektorn kan innebära högre potentiella inkomstmöjligheter och mer flexibla arbetstider, men ofta också en större grad av osäkerhet vad gäller jobbsäkerhet och förmåner. Yrken inom privata vårdföretag kan dock erbjuda en annan sorts arbetsmiljö jämfört med offentliga institutioner och möjligheter att specialisera sig ytterligare inom ortopedin.

Bemanningsmöjligheter

Som ortoped har du flera olika alternativ när det gäller din anställningsform. En av dessa är att arbeta som konsult genom bemanningsföretag, vilket kan erbjuda dig en högre lön samt större frihet att välja var och när du vill arbeta.

Fördelar med bemanning:

 • Bättre lön: Generellt sett kan du som ortopedkonsult tjäna mer än i en traditionell anställning.
 • Flexibilitet: Du väljer själv dina arbetspass vilket ger en flexibel arbetsplan.
 • Variation: Arbete vid olika kliniker tillåter variationsrika arbetsdagar.

Lönestruktur inom bemanning:

 • Timlön: Som bemanningsortoped kan din timlön vara högre än för fasta anställningar.
 • Dagslön: Du kan även komma att diskutera dagslön beroende på längd och typ av pass.

Tabell: Bemanningslön jämfört med fast lön

AnställningstypTimlön (SEK)Dagslön (SEK)
BemanningsortopedHögVarierande
Fast anställdLägre än bemanningStandardiserad

Med en prognos som visar på fortsatt efterfrågan av ortopeder, kan du förvänta dig att bemanningsmöjligheterna bibehåller sin attraktivitet. Antalet anställda inom bemanningsföretag tenderar att vara flexibelt, vilket kan leda till goda möjligheter för dig som söker en mångsidig karriär inom ortopedi.

Hos Docia tjänar du som bemanningsortoped 30 000 – 50 000 kr/vecka.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som ortoped har du en betydelsefull karriär inom medicin med fokus på rörelseapparatens sjukdomar och skador. Din utbildningsväg inkluderar grundläggande medicinsk utbildning följt av specialistutbildning i ortopedi. Vidare har du möjligheter till specialisering inom specifika områden som handkirurgi eller idrottsmedicin, som kan bredda din kompetens och stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Karriärmöjligheterna fortsätter att expandera genom fortbildning och deltagande i forskningsprojekt. Det hjälper dig att hålla dig uppdaterad med de senaste metoderna och behandlingarna. Som ortoped har du möjligheten att avancera till positioner som överläkare eller klinikchef, vilket innebär större ansvar och ofta högre ersättning.

Din karriärutveckling kan också leda till en akademisk karriär som lärare eller forskare vid medicinska utbildningsinstitutioner. Från att tillämpa kunskap till att bidra till den vetenskapliga världen erbjuder ortopedi dynamiska vägar för professionell tillväxt.

Framtidsutsikterna inom ortopedi är ljusa; efterfrågan på kvalificerade specialister förväntas vara stabil, delvis beroende på en åldrande befolkning och en allmän ökning av rörelserelaterade sjukdomar. Som ortoped arbetar du därmed i ett yrke med goda framtidsutsikter samt möjligheter till karriärutveckling.

Vanliga frågor

I denna sektion täcker vi några av de vanligaste frågorna kring lönen för ortopeder. Du får information om genomsnittslöner, faktorer som påverkar lönen, lönejämförelser inom skandinaviska länder, och skillnader i ersättning beroende på utbildningsnivå och erfarenhet.

Hur mycket tjänar en ortoped i genomsnitt?

En ortoped i Sverige tjänar i genomsnitt 86 400 kr per månad, men detta kan variera beroende på arbetsplats och erfarenhet.

Vilka faktorer påverkar lönen för en ortopedkirurg?

Lönen för en ortopedkirurg kan påverkas av faktorer som arbetsplatsens belägenhet (offentligt eller privat), erfarenhet, specialistkompetens och efterfrågan på ortopediska tjänster.

Vad förväntas en ortopedläkare tjäna i Norge jämfört med Sverige?

Löner för ortopeder kan variera mellan länder. I Norge kan lönen för en ortopedläkare vara högre jämfört med Sverige, mot bakgrund av olika ekonomiska förhållanden och kostnadslivsnivå.

Vad är löneskillnaden mellan en ortopedingenjör och en ortopedläkare?

Ortopedingenjörer, som ofta arbetar med utveckling och tillverkning av medicinsk utrustning, har en annan lönestruktur än ortopedläkare, där sistnämnda normalt har en högre månadslön på grund av sin medicinska expertis och ansvar.

Vilka är utbildningskraven för att specialisera sig inom ortopedi?

För att specialisera sig inom ortopedi krävs en fullständig läkarutbildning följt av specialistutbildning i ortopedi, vilket kan ta totalt cirka 9-11 år av studier och praktik.

Hur skiljer sig lönen mellan en ST-läkare i ortopedi och en erfaren ortoped?

En ST-läkare, som är under specialistutbildning, har ofta en lägre inkomst jämfört med en färdigutbildad och erfaren ortoped, vars lön ökar med erfarenhetsnivå och förmåga att utföra komplexa medicinska procedurer.

Källhänvisningar

När du söker information om löner för ortopeder är det viktigt att ha tillförlitliga källor. Här nedan hittar du de källor som har använts för att samla information kring löner för ortopeder i Sverige:

 • Ratsit: Ger en översikt av lönen för ortopeder i Sverige, inklusive variationer beroende på arbetsplats (offentlig eller privat sektor).
  • https://www.ratsit.se
 • Yrkeskollen.se: Presenterar aktuella siffror för medellöner för ortopeder, samt förklarar hur medellönen räknas fram.
  • https://www.yrkeskollen.se
 • Hur mycket tjänar – Din guide till löner: Erbjuder lönestatistik och information om lönespridning samt utveckling för yrket ortoped.
  • https://www.hurmyckettjanar.se/ortoped
 • Statsskuld.se: Tillhandahåller statistik och prognoser för ortopeders löner.
  • https://www.statsskuld.se

Dessa källor innehåller uppdaterad och detaljerad information som kan hjälpa dig att förstå lönesituationen för ortopeder i Sverige. Var kritisk och jämför informationen från olika källor för en välgrundad bild av ämnet.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information