Tjäna högre lön 2024 som
operationssjuksköterska hos ett bemanningsföretag

Operationssjuksköterska hos Docia – ta steget till ett flexiblare arbetsliv med större frihet samtidigt som du tjänar bättre!

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för sjuksköterskor och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyroperationssjuksköterska och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Operationssjuksköterska – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som operationssjuksköterska hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen.

Den genomsnittliga lönen som bemanningsoperationssjuksköterska/hyroperationssjuksköterska hos oss ligger på mellan 48 000 kr och cirka 68 000 kr i månaden.  När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Exempel På Olika Inriktningar, Arbetsroller Och Tjänster Du Kan Välja Bland Som Operationssjuksköterska

Som operationssjuksköterska har du en central roll i omvårdnaden av patienter före, under och efter kirurgiska ingrepp. Du arbetar nära patienten för att säkerställa högsta möjliga hygien och aseptik, vilket är avgörande för att förhindra infektioner.

Din roll involverar kompetent hantering av teknisk och medicinteknisk apparatur. Du måste vara noggrann och ha en hög arbetskapacitet för att stödja operationsteamet effektivt. Med din högskolekompetens och specifika utbildningsnivå, kombinerar du avancerad teoretisk kunskap med praktisk färdighet i din yrkesutövning.

Arbetsuppgifterna är diversifierade och beroende på din erfarenhet och specialistområden, kan du välja mellan flera olika arbetsroller inom sjukvården, såsom:

 • Instrumenterande operationssjuksköterska: Här ansvarar du för att rätt instrument och material finns tillgängliga och är korrekt hanterade under ingreppet.
 • Cirkulerande operationssjuksköterska: I denna roll ser du till att kommunikationen mellan teamet och övriga avdelningar fungerar samt att operationssalen är ordentligt förberedd.
 • Postoperativ operationssjuksköterska: Efter operationen övervakar du patienternas återhämtning och ser till att postoperativ vård och smärtlindring hanteras adekvat.

Dessa är några exempel på yrkestitlar och roller som du kan inneha. Din specifika inriktning och arbetsplats bestämmer exakt vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden du kommer att ha.

Vilken Ingångslön Kan Man Förvänta Sig Som Operationssjuksköterska?

Som nyutexaminerad operationssjuksköterska i Sverige är det viktigt för dig att ha en förståelse för den ingångslön du kan förvänta dig. Att vara välinformerad om din potentiella lön hjälper dig att förhandla vid anställning och förstå din professionella värdering på arbetsmarknaden.

Din ingångslön som operationssjuksköterska är i stor utsträckning beroende av faktorer som din utbildningsnivå, kompetens samt den arbetsgivare du ansluter dig till. Lönestatistik visar en viss variation i ingångslöner beroende på olika arbetsgivare och geografiska områden i Sverige.

Exempel på ingångslöner för operationssjuksköterskor i Sverige (2023):

ErfarenhetsnivåGenomsnittlig månadslön (SEK)
Nyutexaminerade26 780
Genomsnitt42 460
Erfarna45 870

Dessa siffror visar på lönespridningen, från ingångslön till den lön som mer erfarna operationssjuksköterskor kan förvänta sig. Det är även relevant att notera att män och kvinnor i denna yrkeskategori har en löneskillnad, där kvinnor i genomsnitt tjänar 43 000 kronor och män 42 700 kronor.

Då detta är genomsnittliga siffror för riket, kan din faktiska startlön variera. Lokala marknadsvillkor, din arbetsgivares storlek och typ (offentlig eller privat sektor) påverkar den lön du erbjuds.

För att skapa dig en mer exakt uppfattning om ingångslönen för ditt specifika fall kan det vara värt att titta på lönestatistik från företag och organisationer inom din önskade arbetsområde.

Genomsnittlig Lön Som Operationssjuksköterska Baserad På Antal År I Yrket

När du granskar lönestatistiken för operationssjuksköterskor i Sverige, är det tydligt att erfarenhet spelar en viktig roll för löneutvecklingen inom denna yrkesgrupp. Som nyutexaminerad operationssjuksköterska, med din grundläggande utbildning klar och början på din yrkesbana, kan du förvänta dig en ingångslön som i genomsnitt ligger runt 42,400 SEK per månad.

Efterhand som din erfarenhet ökar, så gör även din kompetens och därmed din lön. En genomsnittlig årslönökning baserad på tidigare års statistik kan ligga omkring 3,17% per år, vilket innebär att löneutvecklingen är progressiv. För att exemplifiera:

 • 0-5 år: Lönen ökar gradvis från den initiala ingångsnivån.
 • 5-10 år: Med ett decennium av arbetslivserfarenhet kan du se en märkbar skillnad i din månadslön.
 • 10 år och mer: När du har överstigit tio års erfarenhet som specialistsjuksköterska, kan din lön antas vara väl över genomsnittet.
ÅlderkategoriFörväntad månadslön (SEK)
0-5 årlägre än genomsnittet
5-10 årgenomsnitt eller högre
10+ åröver genomsnittet

Var uppmärksam på att dessa siffror är genomsnittliga och att individuell löneutveckling kan skilja sig baserat på faktorer såsom arbetsplats, ytterligare kompetensutveckling och regionala skillnader. Det är även viktigt att notera könsskillnader i lönestatistiken där det har observerats att kvinnor och män inom yrket kan ha olika lönenivåer. Genom kontinuerlig professionell utveckling och års samlat arbete inom specialiteten, kan du som operationssjuksköterska förbättra din position på löneskalan.

Jämförelse I Lön Mellan Olika Län I Sverige

Som operationssjuksköterska kan din lön variera beroende på vilket län du arbetar i. Lönestatistiken visar att det finns skillnader i lön mellan regionerna i Sverige.

I Stockholms län kan löner vara högre jämfört med andra regioner, vilket ofta återspeglas i de generella lönenivåerna på grund av högre levnadskostnader. För att få en översikt av lönespannet för operationssjuksköterskor i olika delar av landet, kan du använda dig av verktyg som Ratsits lönekoll där du kan filtrera lönestatistik baserat på län, ålder och kön.

Här är några exempel på län i Sverige och ett övergripande lönespann för operationssjuksköterskor i dessa regioner:

 • Stockholms län: Här är lönen ofta högre jämfört med riksgenomsnittet.
 • Västra Götaland: Löner ligger inom ett konkurrenskraftigt intervall, med variationer mellan olika arbetsgivare.
 • Skåne: Lönerna är jämförbara med de i Västra Götaland och kan variera beroende på arbetsplatsen.

Det är viktigt att tänka på att lönespannet kan vara brett och påverkas av faktorer som erfarenhet, ytterligare kompetens och ansvar i arbetsrollen. Vid löneförhandlingen eller lönesamtalet är det därför gynnsamt att känna till löneläget i just din region för att kunna positionera dig väl.

För en mer detaljerad lönestatistik och jämförelse mellan länerna bör du konsultera uppdaterad statistik som kan erbjuda en mer ingående bild av de löneskillnader som existerar.

Vanliga Frågor

Innan vi går in på specifika frågor, notera att löner för operationssjuksköterskor kan variera avsevärt beroende på erfarenhet, arbetsgivare och geografisk placering.

Vilken Är Den Vanligaste Arbetsrollen För En Operationssjuksköterska?

Som operationssjuksköterska är din vanligaste arbetsroll att bistå vid operationer, vilket innebär att du ser till att rätt förutsättningar finns för ett säkert och effektivt genomförande av kirurgiska ingrepp.

Hur mycket tjänar operationssjuksköterskor i genomsnitt?

Genomsnittslönen för en operationssjuksköterska i Sverige ligger på ungefär 43,000 – 45,500 kronor per månad.

Hur påverkar arbetstider operationssjuksköterskans lön?

Dina arbetstider som operationssjuksköterska, inklusive kvälls-, natt-, och helgarbete, kan ge tillägg på din grundlön genom obekväm arbetstidstillägg.

Hur Påverkar Konsultande En Operationssjuksköterska Lön?

Att arbeta som konsult inom bemanningsföretag kan medföra en högre lön än fast anställning, då bemanningsföretag ofta erbjuder konkurrenskraftiga löner för att attrahera kvalificerad vårdpersonal.

Hos docia tjänar våra operationssjuksköterskor mellan 48.000 – 68.000 kr/månad.

Hur Skiljer Sig Lönerna Mellan Offentlig Och Privat Sektor?

Lönerna för operationssjuksköterskor kan skilja sig mellan offentlig och privat sektor, med högre löner som ibland finns inom den privata sektorn, beroende på verksamhetens lönesättning och vilka avtal som finns.

Källor/referenser

För att sammanställa information om löner för operationssjuksköterskor har följande källor använts:

 • Ratsit
  • https://www.ratsit.se
 • Yrkeskollen.se
  • https://www.yrkeskollen.se
 • Jobted.se
  • https://www.jobted.se
 • Statistikmyndigheten SCB
  • https://www.scb.se

Dessa webbplatser tillhandahåller aktuell och historisk lönestatistik samt prognoser för yrket. Informationen som presenteras inbegriper medellöner, löneutveckling och jämförande lönestatistik baserat på kön och arbetsplats. Referenserna ger en bred översikt av lönenivåer för operationssjuksköterskor i Sverige.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information