Tjäna högre lön 2024 som onkolog hos ett bemanningsföretag

Hyrläkare hos Docia – är du en legitimerad onkolog som söker nya utmaningar? Vi ser till dina behov och erbjuder stor frihet samt hög ersättning!

Allmänspecialist

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för läkare och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyronkolog och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Onkolog  – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som onkolog hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen. Den genomsnittliga lönen som bemanningsonkolog/hyronkolog hos oss ligger på 30 000 – 50 000 kr/vecka. När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Onkologs roll och utbildningsväg

Som onkolog arbetar du som specialistläkare med fokus på diagnos, behandling och forskning av cancer. Din roll innefattar att utveckla och följa upp individualiserade behandlingsplaner, som kan inkludera kirurgi, strålbehandling, immunoterapi och andra läkemedelsbaserade behandlingar.

Utbildningsväg:

 1. Grundläggande Medicinsk Utbildning:
  • Du genomgår en läkarutbildning på universitetsnivå, vilket ger dig en grundläggande medicinsk kompetens.
 2. Legitimation och AT-tjänst:
  • Efter avslutade studier måste du genomgå en allmäntjänstgöring (AT) för att erhålla din legitimation som läkare.
 3. Specialisttjänstgöring (ST):
  • Därefter genomgår du vidareutbildning i onkologi, vilket tar ytterligare några år. Här fördjupar du dina kunskaper inom specifika cancertyper, behandlingsformer och forskningsmetodik.

Arbetsuppgifter:

 • Diagnostik: Du samarbetar med patologer och andra specialister för att fastställa korrekta diagnoser.
 • Utveckling av Behandlingsplaner: Du ansvarar för att skapa och anpassa behandlingsplaner baserade på varje patients unika behov.
 • Genomförande av Behandlingar: Du övervakar genomförandet av behandlingsplaner, inklusive operationer och medicinsk behandling som strålbehandling och immunoterapi.
 • Uppföljning: Du följer upp patienternas respons på behandling och justerar planer vid behov.

Som onkolog spelar du en avgörande roll i många patienters liv och deras kamp mot cancer. Det är en position som kräver ett stort engagemang och en kontinuerlig vilja att hålla sig ajour med medicinska framsteg.

Lönesättning för en onkolog

Som onkolog kan din lönesättning variera beroende på region, sektor och erfarenhet. Här följer en översikt av faktorer som påverkar din lön.

Statistik och genomsnittslöner

Enligt tillgänglig data från Ratsit och SCB (Statistiska Centralbyrån) ligger genomsnittslönen för en onkolog i Sverige på cirka:

 • Månadslön: 86,400 kr (2023)

Denna siffra kan ge en bild av den nationella lönenivån, men observera att genomsnitt, median och spann kan variera.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Lönerna för en onkolog kan skilja sig avsevärt mellan olika regioner och sektorer. Till exempel kan en onkolog som arbetar inom den offentliga sektorn ha en annan lön än en kollega i den privata sektorn. Regional löneskillnad kan också uppstå beroende på efterfrågan och kostnadsnivåer.

Exempel på regional löneskillnad:

 • Högst lön (genomsnitt): Stockholm
 • Lägst lön (genomsnitt): Norra Sverige

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din nettolön som en onkolog kommer att påverkas av olika faktorer som skattesatser och eventuella inkomstförsäkringar. Avdrag för skatt varierar beroende på din inkomst och den kommun du bor i.

 • Medellön före skatt: 86,400 kr
 • Uppskattad nettolön (genomsnittlig skattesats): 57,000 kr – 61,000 kr

Observera att dessa siffror är omtrentliga och att den faktiska nettolönen kan variera.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som onkolog eller onkologisjuksköterska är dina arbetsvillkor och karriärmöjligheter nära förknippade med både offentliga och privata sektorns efterfrågan samt de unika positionerna som återfinns på arbetsmarknaden. Din roll är kritisk i behandlingen av cancerpatienter och kräver därför högskolekompetens och kontinuerlig yrkesutveckling.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Efterfrågan på jobb inom onkologi är ofta hög, vilket leder till goda arbetsmöjligheter. Arbetsförmedlingen kan ha flera lediga jobb listade, och det är också vanligt att arbetsgivare går direkt via sjukhusens egna rekryteringskanaler. Det är nyttigt att regelbundet kontrollera dessa kanaler och hålla en dialog med fackförbund för att få stöd i din karriärutveckling och lönesamtal.

 • Arbetsuppgifter: Varierar mellan mer specialiserade till generella, beroende på arbetsplats och arbetsgivarens behov.
 • Hälsa: Omfattande arbete med cancerpatienter, stort ansvar för patienternas välbefinnande.
 • Ögonsjuksköterska: En specialiserad roll som kan förekomma inom onkologi.

Offentlig sektor versus privat sektor

Inom den offentliga sektorn är du som onkolog ofta anställd vid universitetssjukhus eller landstingsdrivna sjukhus. Här är arbetstiden reglerad och arbetsvillkoren definierade genom kollektivavtal.

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (ssyk): Tar ofta på sig ett större ansvar och kan ha en högre lön.
 • Antal anställda: Beroende på storleken på sjukhuset och specifik klinik.

I den privata sektorn kan löne- och anställningsvillkoren skilja sig från den offentliga. Anställningsvillkoren kan vara mer flexibla och konkurrensen om tjänster kan skapa högre löner.

 • Arbetsgivare: Vanligtvis mindre vårdcentraler eller specialiserade kliniker.
 • Konkurrens: Kan vara högre, vilket ibland förhandlas fram bättre anställningsvillkor.

Oavsett sektor krävs det en kontinuerlig uppdatering av din kompetens för att möta de ständigt föränderliga arbetsuppgifterna och arbetstiderna inom onkologi. Att vara medlem i ett fackförbund kan vara en tillgång för att säkerställa att dina anställningsvillkor ständigt är uppdaterade och fördelaktiga.

Bemanningsmöjligheter

Som onkolog kan du överväga bemanningsmöjligheter vilket ofta innebär positioner som konsult eller tillfällig anställd. Arbetsmarknaden för onkologer erbjuder bemanningsalternativ som kan resultera i högre lön än permanenta anställningar. Dessutom kan du som konsult uppleva en ökad arbetsfrihet med möjlighet att välja uppdrag och arbetsort.

Anställningsvillkor

Konsultarbete kan innefatta:

 • Projektbaserade roller där du arbetar med specifika uppdrag en viss tid.
 • Varierande uppdragslängd, från korta kontrakt till långsiktiga samarbeten.
 • Flexibel arbetstid, vilket kan ge dig makt över din egen schemaplanering.

Prognos

Arbetsmarknaden för onkologer är stabil med en positiv anställningsprognos, mycket på grund av behovet av specialistkompetens. Konsultarbete erbjuder dig chansen att expandera ditt professionella nätverk och öppnar upp för många karriärstegar majoriteten baserade på temporära anställningsavtal.

Ökad Frihet

Du har möjlighet att välja mellan olika uppdrag, vilket ytterligare kan bidra till yrkesutveckling och arbetstillfredsställelse. Konsultarbetet kan erbjuda dig en inblick i olika arbetsmiljöer och verksamhetsmodeller, vilket kan berika din professionella erfarenhet och bidra till en bredare förståelse av fältet onkologi.

Hos Docia tjänar du som bemanningsonkolog mellan 30 000 – 50 000 kr/vecka.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som onkolog har du en karriär med betydande potential för utveckling. Utbildningsnivån är hög, inklusive läkarprogram, specialistutbildning i onkologi och kontinuerlig fortbildning. Din karriärväg kan involvera att avancera inom klinisk forskning, undervisning eller i ledande positioner på sjukhus.

Karriärutveckling:

 • Forskningsledare: Utvecklas till en position där du leder kliniska studier eller forskningsprojekt.
 • Klinikchef: Ta på dig administrativa uppgifter och ledning av onkologiska kliniker eller enheter.
 • Undervisning: Bli lärare eller professor för att utbilda nästa generation läkare.

Framtidsutsikter: Onkologi är ett fält som ständigt utvecklas med nya behandlingsmetoder vilket skapar ett kontinuerligt behov av välutbildade onkologer.

KarriärstegMöjlighet
ForskningUtforska nya medicinska framsteg och bidra till vetenskapen
LedarskapÖvervaka team och förbättra patientvård
AkademiDela med dig av din kunskap

Med forskningsframsteg och en åldrande befolkning kan du förvänta dig en ökad efterfrågan på onkologiska tjänster. Det är även väsentligt att du håller dig uppdaterad inom fältet, vilket kan öppna dörrar till nya möjligheter och bidra till personlig tillväxt i din karriär som onkolog.

Vanliga frågor

Denna sektion täcker vanliga frågor som rör vilka faktorer som kan påverka lönerna för onkologer, hur erfarenhet och geografisk placering kan spela en roll, löneutveckling över tiden samt jämförelser med andra medicinska specialistyrken.

Vilka faktorer påverkar en onkologs lön?

Din lön som onkolog kan påverkas av en mängd faktorer, inklusive din arbetsgivares sektor, din utbildningsnivå och specialisering, arbetsmarknadens krav, samt förhandling om anställningsvillkor.

Hur påverkar erfarenhet lönen för en onkolog?

Erfarenhet är en viktig aspekt som ofta återspeglas i din lön som onkolog. Ju fler år du har arbetat inom onkologi, desto högre lön kan du normalt förvänta dig då erfarenheten tillför ett värde till den kliniska kompetensen.

Vilken inverkan har arbetsplatsens geografiska läge på en onkologs inkomst?

Din arbetsplats geografiska läge kan ha betydande påverkan på din inkomst. Onkologer som arbetar i större städer eller regioner med högre levnadskostnader kan ofta förvänta sig högre löner jämfört med dem som är placerade i mindre orter eller med lägre levnadskostnader.

Hur jämför lönen för onkologer med andra specialister inom medicin?

Som onkolog kan din lön vara jämförbar med andra högspecialiserade medicinare. Löneskillnaderna mellan olika specialiteter varierar beroende på faktorer som efterfrågan, specialitetens svårighetsgrad och ansvar.

Vad kan en onkolog förvänta sig i löneutveckling över tid?

Över tid kan du som onkolog förvänta dig en stegvis ökande lön, särskilt i takt med att du samlar på dig mer erfarenhet, vidareutbildar dig, eller tar på dig mer ansvar inom din kliniska praktik eller forskning.

På vilka sätt kan en onkolog öka sin inkomst?

Du kan öka din inkomst genom att specialisera dig ytterligare inom onkologi, ta på dig ledande roller, engagera dig inom forskning, eller genom att arbeta extra, exempelvis genom jourarbete eller privatpraktik.

Källhänvisningar

För att ge en överblick över löneläget för onkologer har information sammanställts från flera pålitliga källor. Nedan följer en lista över de webbplatser som konsulterats för att sammanställa relevant information om löner, utbildning och andra faktorer som är av betydelse för onkologers arbete och ersättning.

 • Yrkeskollen: Detaljerad information om tim- och dagslöner för onkologer.
  • URL: https://www.yrkeskollen.se
 • Ratsit: Genom Ratsits lönekoll kan du ta del av uppgifter om medellöner för onkologer samt jämförelser baserade på kön och utbildningsnivå.
  • URL: https://www.ratsit.se
 • Framtid.se: Här finner du information som rör onkologers utbildning och arbetsuppgifter, samt en överblick över genomsnittliga löner.
  • URL: https://www.framtid.se

Dessa källor erbjuder en grund för att förstå de variabler som påverkar lönerna inom onkologi, såväl som de kvalifikationer och den utbildning som krävs i yrket. Informationen som presenteras är avsedd att ge dig en uppdaterad och saklig bild av lönesituationen för onkologer i Sverige.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information