Lön som läkare 2023 – Det här kan du tjäna

Hyrläkare hos Docia – är du en legitimerad läkare som söker nya utmaning? Vi ser till dina behov och erbjuder stor frihet samt hög ersättning!

Allmänspecialist

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Docia är ett väletablerat bemanningsföretag med stor erfarenhet och goda kontakter inom vårdbemanningsbranchen. Vi strävar efter att vara det självklara valet för dig som är konsultläkare och vill hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Vi tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Docias mål är att bli det bästa bemanningsföretaget för hyrläkare.

Att jobba som bemanningsläkare & stafettläkare

Som legitimerad läkare hos Docia har du själv möjlighet att välja vilka uppdrag du vill ta utifrån dina behov och önskemål avseende inriktning, ort, omfattning och placering. Att jobba som hyrläkare innebär förutom fördelarna i flexibilitet och hög ersättning möjlighet till utveckling och variation. Samtidigt får du trygghet genom en arbetsgivare som ställer upp för dig och vill ditt bästa!

Hur mycket tjänar en Leg. läkare som bemanningskonsult – Löner för hyrläkare 2023?

För stafettläkare hos Docia varierar lönen beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen i uppdraget. Den genomsnittliga lönen hos oss
ligger på mellan 88 000 kr och cirka 176 000kr i månaden. Du väljer själv om du vill få din ersättning som lön eller fakturera genom eget bolag. Ta kontakt med oss för att höra vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

För oss är det viktigt att veta vad du värderar i din karriär för att vi tillsammans ska nå dit. Den personliga relationen är för oss avgörande för att kunna ge bästa möjliga service och hitta de rätta uppdragen till just dig. Vi är väldigt måna om att du ska trivas hos oss och få tydlig information om uppdraget så att du kan göra ett så bra arbete som möjligt.

Hur blir man bemanningsläkare?

Gör en intresseanmälan till oss på Docia så kommer en av våra professionella konsultchefer att kontakta dig. Konsultchefen kommer att lära känna dig samt lyssna på dina behov och önskemål. Konsultchefen kommer också berätta mer om hur det är att arbeta som konsult och ge dig svar på alla dina frågor och funderingar kring vad rollen som konsult innebär. När eventuella frågetecken är utredda och du insett att det här är vägen framåt för dig och din karriär så kommer konsultcheferna göra sitt allra bästa för att skräddarsy rätt uppdrag just för dig. Konsultchefernas uppdrag är också att underlätta med allt praktiskt runtomkring så att du bara kan fokusera på det du gör bäst – arbeta inom vården!

Lediga tjänster för hyrläkare

Vi har just nu många tillgängliga läkaruppdrag! Kontakta våra konsultchefer för att få veta mer och låta oss matcha dig med rätt uppdrag. Gör som hundratals andra inom vården, kontakta oss! Vi ser fram emot att välkomna dig med öppna armar till rollen som bemanningskonsult hos Docia.

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Grundläggande Fakta om Läkarens Lön Som Fast Anställd Inom Kommun

Läkarens lön varierar beroende på faktorer som erfarenhet, specialistområde och anställningsform. Lönen för en legitimerad läkare i Sverige låg 2022 i genomsnitt på 42 000 kronor/månad och för en specialistläkare låg genomsnittslönen på 78 700 kronor/månad.

För nyutexaminerade läkare kan man förvänta sig en snittlön på omkring 34 700 kronor. Dock kan lönen variera markant beroende på om man är anställd inom privat eller offentlig sektor.

Många läkare arbetar som konsulter eller bemanningsanställda läkare. Dessa läkare erbjuder sina tjänster till olika kliniker och sjukhus på konsultbasis eller genom bemanningsföretag. Lönerna för konsulterande och bemanningsanställda läkare kan variera beroende på faktorer som antal timmar arbetade, oroshanterings-, jour- eller beredskapstjänstgöring och deras specialistområde.

I allmänhet kan man förvänta sig att en bemanningsanställd eller konsultande läkare tjänar något högre än en fast anställd, detta beror på att dessa läkare tar högre risker, saknar förmåner som anställningstrygghet och semesterersättningar, och ibland måste täcka sina egna sociala avgifter.

Det är viktigt att komma ihåg att läkarens lön också påverkas av faktorer som geografisk plats, storlek på arbetsplatsen och arbetsmarknadens efterfrågan. Det är värt att undersöka lönen för det specifika område eller specialistområde som du är intresserad av för att få en mer korrekt bild av den potentiella lönen.

Ytterligare information om läkarnas löner, hur lönen förändras över tid och hur lönen kan öka baserat på erfarenhetsnivå och specialitet kan hittas i till exempel statistik från Statistikmyndigheten SCB eller genom att kontakta Läkarförbundet.

Läkares ingångslön och erfarenhetsgrad

När du börjar din karriär som läkare kan du förvänta dig en viss ingångslön som varierar beroende på faktorer som din utbildningsnivå, anställningsform och region. Enligt sammanvägning av SCBs och Läkarförbundets lönestatistik får en nyexaminerad läkare omkring 34 700 kronor i månaden i genomsnitt. Utöver detta kan lönen påverkas av erfarenhetsgrad och eventuell specialistkompetens.

Specialistläkare, som har genomgått ytterligare utbildning och har en högre kompetensnivå, tenderar att ha en högre lön. År 2022 var den genomsnittliga månadslönen för specialistläkare i Sverige 86 400 kronor. Det är viktigt att notera att löneskillnader kan uppkomma mellan privat och offentlig sektor.

När det gäller anställningsform kan det finnas skillnader i lön mellan fast anställda läkare och dem som arbetar som konsulter eller via bemanningsföretag. Fast anställda läkare har ofta stabilitet och kan förvänta sig att deras lön ökar över tid i takt med ökad erfarenhet och meriter. Konsulter och bemanning kan däremot ha en högre ingångslön på grund av den flexibilitet och eventuellt mer sporadiska arbetsbelastning som rollen kan innebära.

Kom ihåg att din lön som läkare bör vara individuell, differentierad och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet och resultat. Jämför lönenivåerna i din region och inom din specialitet för att säkerställa att du erhåller en ersättning som motsvarar dina kvalifikationer och ansvarsområden. Använd Läkarförbundets lönestatistik som vägledning för att sikta på att åtminstone hamna på medellön för din erfarenhetsgrad.

Skillnader i lön

Hur mycket tjänar en nyutexaminerad läkare?

När du är en nyutexaminerad läkare börjar du oftast som AT-läkare (Allmäntjänstgörande läkare). Under denna period är din lön lägre än för de mer erfarna läkarna. Medianlönen för en AT-läkare ligger på cirka 45 900 kr per månad (2021 enligt SCB).

Vad tjänar en AT-läkare?

Under din AT-tjänstgöring kommer din lön sannolikt att ligga mellan 40 000 kr och 50 000 kr per månad. Detta baseras på lönestatistik från 2021. Det finns dock flera faktorer som påverkar lönen, såsom ålder, utbildningsnivå, sektor och region.

Vad tjänar en ST-läkare?

När du avslutat din AT-tjänstgöring och påbörjar din ST-tjänstgöring (Specialisttjänstgörande läkare), kommer du att märka en ökning i lön. En ST-läkare tjänar i genomsnitt cirka 60 000 kr per månad. Precis som för AT-läkare påverkas lönen av olika faktorer, såsom utbildningsnivå, sektor och region.

Vad tjänar en färdigutbildad specialistläkare?

När du är färdigutbildad specialistläkare kan du förvänta dig en ytterligare ökning i lön. Den genomsnittliga månadslönen för specialistläkare i Sverige var 86 400 kr år 2022. Lönen påverkas också av ålder, utbildningsnivå, sektor och region.

Vilken typ av läkare tjänar i regel mest?

Läkare inom vissa specialiteter kan förvänta sig högre löner än andra. Generellt sett tjänar kirurger, onkologer och specialistläkare inom internmedicin mer än allmänläkare och andra specialiteter. För tydligare bild av vilken typ av läkare som tjänar mest, rekommenderas det att konsultera lönestatistik och jämföra löner mellan olika specialiteter.

Lönvariationer baserat på geografisk plats

I Sverige kan lönen för en läkare variera beroende på var i landet du arbetar. Arbetsmarknad, levnadskostnader och efterfrågan på läkare skiljer sig mellan olika regioner. Det innebär att din lön som läkare kan skilja sig åt beroende på om du arbetar i en storstad eller på landsbygden.

I storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö är det generellt sett högre löner för läkare. Det beror på att levnadskostnaderna är högre och efterfrågan på läkare är större i dessa områden. Läkare som arbetar i dessa större städer kan förvänta sig en högre lön än sina kollegor i mindre orter.

Det är också viktigt att notera att lönen för en läkare kan variera beroende på om man är anställd inom den offentliga eller den privata sektorn. Enligt vissa statistik kan en specialistläkare inom den offentliga sektorn tjäna i genomsnitt ungefär 78 700 kronor per månad, medan den genomsnittliga månadslönen för specialistläkare i den privata sektorn kan vara något högre.

När det gäller konsulterande och bemanningsläkare kan lönerna oftast vara högre än för fast anställda läkare. Det beror dels på att bemanningsföretag och konsulttjänster oftast betalar högre löner för att locka mer kvalificerad personal och dels för att dessa jobb ofta inte innebär samma trygghet och förmåner som en fast anställning.

Sammantaget beror lönen för en läkare på en rad olika faktorer, inklusive geografisk plats, sektor och anställningstyp. Det är viktigt att vara medveten om dessa variationer när du söker jobb och överväger potentiella arbetsplatser.

Påverkan av Utbildning och Specialisering på Lönen

Utbildning och specialisering påverkar direkt läkares löner i Sverige. Lönenivån skiljer sig mycket under de olika utbildningsstegen och specialistområdena.

Utbildning: Läkarutbildningen är över 12 år lång, och lönen förändras avsevärt under utbildningen. Som AT-läkare (allmäntjänstgöring) är lönen relativt låg i jämförelse med de legitimerade läkare som har varit aktiva i flera år. Efter utbildningen sker en ökning av lönen vid övergången till ST-läkare (specialisttjänstgöring).

Specialisering: Läkare med olika specialiseringar har varierande löner beroende på kompetensnivå och efterfrågan på marknaden. Exempelvis kan specialistläkare inom kirurgi, psykiatri eller anestesiologi ha högre löner än läkare inom allmänmedicin.

Bemanning/konsultande vs fast anställd: Läkare som arbetar som konsulter eller genom bemanningsföretag kan ha en högre löneförmåga jämfört med fast anställda. Detta beror på tillfällig anställning och möjligheten att ta på sig fler uppdrag, vilket leder till ökad inkomst. Fast anställda läkare å andra sidan får ofta mer strukturerade löner och förmåner från arbetsgivaren, vilket inkluderar semester, sjukförsäkring och pension.

Arbetsgivare och geografisk placering kan också påverka lönen för en läkare. Till exempel betalar Västerås kommun, Östersunds kommun och Åre kommun generellt sett högre löner än andra kommuner i Sverige.

Skillnaden i lön mellan att vara anställd eller arbeta som hyrläkare (konsultläkare)

När du väljer att arbeta som läkare finns det två huvudsakliga anställningsmöjligheter att överväga: att vara fast anställd inom landstinget eller att arbeta som hyrläkare (konsultläkare). Det finns skillnader i lön mellan dessa alternativ som kan vara viktiga att känna till.

En läkare som är anställd inom landstinget kan i genomsnitt räkna med en ingångslön på mellan 35 000 – 40 000 kr per månad. Efter att ha arbetat några år i yrket kan en specialistläkare inom landstinget tjäna mellan 50 000 – 55 000 kr per månad.

Däremot kan man som hyrläkare eller stafettläkare förvänta sig högre löner. Generellt sett kan en hyrläkare tjäna mellan 80 000 och 176 000 kr per månad genom Docia. Lönen påverkas av flera faktorer såsom specialistlegitimation, specialitet och yrkeserfarenhet.

Det är viktigt att notera att det finns många variabler som påverkar lönen för både anställda och hyrläkare. Det kan variera beroende på region, efterfrågan, erfarenhet och specialitet. Som hyrläkare kan du påverka din lön genom att kontrollera hur mycket du arbetar och vilka uppdrag du väljer att ta.

Sammanfattningsvis ser du det finns skillnader i lön mellan att vara anställd läkare och att arbeta som hyrläkare (konsultläkare). Genom att jämföra dessa alternativ, kan du fatta ett mer välgrundat beslut om vilken anställningsform som passar dig och dina mål bäst.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information