Tjäna högre lön 2024 som kurator hos ett
bemanningsföretag

Kurator hos Docia – ta steget till ett flexiblare arbetsliv med större frihet samtidigt som du tjänar bättre!

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för kuratorer och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrkurator och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Kurator – Så här ser lönen ut 2023 med Docia som arbetsgivare

Som kurator hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen.

Den genomsnittliga lönen som bemanningskurator hos oss ligger på mellan 50 000 kr och 70 000 kr i månaden.  När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som konsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Kuratorns lön och lönestatistik

Som kurator varierar din lön beroende på en mängd faktorer inklusive erfarenhet, geografisk placering och arbetssektor. I denna sektion presenteras aktuell lönestatistik som ger en översikt över vad du kan förvänta dig i lön som kurator.

Genomsnittslön och medellön för kuratorer

Genomsnittslön för en kurator i Sverige ligger omkring 36 700 – 38 400 kr brutto per månad. Medellönen, vilket innebär den lön som flest kuratorer tjänar, rapporteras vara cirka 37 190 kr brutto per månad. Denna siffra speglar inkomsten före skatt (bruttolön) och kan variera baserat på arbetsplatsen och andra faktorer som ålder och erfarenhet.

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Lönestatistik visar på att det kan finnas löneskillnader mellan könen inom yrket som kurator. Dock specificeras inte exakta siffror kring denna skillnad i de tillgängliga sökresultaten. För en mer detaljerad insikt om hur lönestrukturen ser ut mellan män och kvinnor rekommenderas det att utföra en lönekoll via Statistiska Centralbyrån (SCB) eller liknande pålitliga källor.

Löneutveckling för kuratorer

Löneutvecklingen för en kurator har visat på en prognos för år 2023 där lönen förväntas ligga på ungefär 38 400 kr per månad. Detta väntas vara den genomsnittliga bruttomånadslönen baserat på tidigare års löneutveckling. Notera att denna information baseras på statistiska data, och din faktiska löneutveckling kan skilja sig åt.

Arbetsmarknaden för kuratorer

Arbetsmarknaden för kuratorer i Sverige är dynamisk och erbjuder olika möjligheter beroende på sektor och region. Din potentiella inkomst och arbetsvillkor kan variera stort baserat på arbetsgivare och plats.

Offentlig sektor vs privat sektor

Inom offentlig sektor, som inkluderar hälso- och sjukvården, skolväsendet, och socialt arbete, är arbetsgivarna ofta kommuner, regioner eller statliga enheter. Här har du som kurator tillgång till stabilitet och förmåner som tjänstepension. I privat sektor, där arbetsgivare kan vara privata vårdinrättningar eller ideella organisationer, kan lönen vara något högre. Detta kan delvis bero på att bemanningsföretag, som ofta verkar inom den privata sektorn, ibland erbjuder konkurrenskraftig lön på grund av tillfälliga och varierande behov inom vården.

Jobb inom olika sektorer och regioner

Jobb som kurator finns inom många olika sektorer och varierar över landets län. Inom varje bransch, oavsett om det är inom en kommunal hälsovårdsinrättning eller en privat klinik, kan arbetsuppgifterna variera och därmed påverka löneförutsättningarna. Även regionen där du arbetar spelar en stor roll. Till exempel noteras skillnader i snittlöner mellan kommuner, där vissa ger högre ersättning än andra.

Bemanning

Bemanning via bemanningsföretag är ett verksamt alternativ för dig som söker flexibilitet och kanske önskar en högre lön än det som traditionellt erbjuds i offentlig sektor. Lediga jobb i bemanningsföretag tenderar att betala efter behov och arbetslivserfarenhet, vilket kan innebära att erfarna kuratorer kan tjäna mer genom dessa tillfälliga placeringar. Utbildning och yrkesspecifik erfarenhet spelar också in i lönesättningen vid dessa uppdrag.

Kvalifikationer och kompetenser för kuratorer

För att arbeta som kurator krävs särskild utbildning samt en bred kompetens inom kommunikation, psykologi och socialt arbete. Specialistkunskaper kan vara nödvändiga beroende på arbetsområde.

Kurators utbildningsvägar

Som blivande kurator bör du ha en akademisk grund i form av en högskoleexamen inom socialt arbete, psykologi eller en liknande beteendevetenskaplig disciplin. Efter din grundutbildning, som ofta är en kandidatexamen omfattande tre år, kan du behöva ytterligare specialisering genom masterstudier eller liknande påbyggnadsutbildningar. Krav kan variera mellan olika arbetsgivare och stad där du söker anställning.

Nödvändig kunskap och färdighet

Du bör besitta omfattande kunskaper inom psykosociala problemområden, och ha förmågan att tillämpa dessa inom både individ och gruppstöd. Förmåga att hantera data och dokumentation är också viktigt, då arbetsuppgifter ofta inkluderar journalhantering och statistikföra. Kommunikation och samarbetsförmåga är centralt, då samverkan med andra yrkesgrupper inom sjukvård och offentliga instanser är en del av yrkesrollen. Du bör också ha förståelse för SSYK-koder, vilka används för att klassificera yrken utifrån arbetsuppgifter och utbildningsnivå.

Specialiseringar inom kuratoryrket

Kuratorer kan välja att specialisera sig inom specifika områden som barn och ungdomspsykiatri, missbruk, äldrevård, eller inom sjukhusväsendet. Specialiseringen kan kräva ytterligare utbildning och ofta erfarenhet inom det valda området. Varje specialiseringsområde kan kräva sin unika set av färdigheter och kunskaper på avancerad nivå.

Arbetsvillkor och anställningsförhållanden

Dina arbetsvillkor som kurator inkluderar en rad faktorer som omfattar månadslön, typ av sektor, arbetsmiljö och möjligheter till karriärutveckling. Beroende på arbetsplats och din erfarenhet kan dessa villkor skilja sig åt.

Anställningsformer och arbetsmiljö

Som kurator kan du bli anställd inom olika sektorer såsom kommunerregioner, och sjukhus. Ditt arbete inom socialtjänsten kan involvera utmaningar såsom att hantera sekretess och psykosocialt stöd. Anställningsformerna och den månadslön du erbjuds kan variera beroende på om du är privatanställd eller offentligt anställd.

 • Offentlig sektor: Oftare en fast månadslön med möjligheter till regelbunden uppdatering baserat på erfarenhet och prestation.
 • Privat sektor: Kan innehålla en mix av fasta löner och prestationbaserade inslag, med möjlighet till bonusar.

Din arbetsmiljö varierar från arbete i skolan till att erbjuda bistånd på en socialpedagogisk nivå. Åtaganden kan även inkludera fältarbete eller kontorsbaserade roller, båda med sina unika utmaningar.

Karriärmöjligheter och arbetsplatser

Karriärvägar för kuratorer strecker sig över olika miljöer, vilket ger dig chans till en dynamisk karriär. Prognosen för karriärutveckling är positiv, med goda möjligheter att avancera till roller som biståndsbedömare eller i ledande befattningar.

 • Kommuner: Arbete inom socialtjänst med möjlighet att stödja individer från olika bakgrunder.
 • Sjukhus: Möjlighet att hjälpa patienter hantera psykosociala aspekter av sjukdom och behandling.
 • Löneutveckling: Din månadslön förväntas öka med erfarenhet och vidareutbildning.

Som kurator kan du förvänta dig att startlönerna skiljer sig åt mellan män och kvinnor, där kvinnor tenderar att ha en något lägre ingångslön inom yrket.

Faktorer som påverkar lönen för en kurator

Din lön som kurator kan variera betydligt beroende på en rad faktorer såsom var i landet du arbetar, din erfarenhet och vilken sektor du är anställd inom. Nedan följer en närmare titt på hur dessa aspekter kan påverka din inkomst.

Geografisk plats och kommunala löneskillnader

Lönen för en kurator kan variera mellan olika delar av Sverige. Snittlönen i storstadsregioner som StockholmSkåne län och Västra Götalands län ligger ofta högre jämfört med andra regioner. Enligt en undersökning av Ratsit tenderar kuratorer att ha en högre månadslön i större städer. Å andra sidan kan du i vissa kommuner och regioner som Gävleborgs län möjligen stöta på lägre löner än rikssnittet.

Erfarenhetens inverkan på lön

Din arbetslivserfarenhet spelar en avgörande roll för din löneutveckling som kurator. Generellt sett kan en nyutexaminerad kurator förvänta sig en startlön som successivt ökar med ökad erfarenhet. En lång och relevant arbetslivserfarenhet kan resultera i betydligt högre lön jämfört med genomsnittet, som för år 2023 ligger på cirka 36 600 SEK per månad.

Sektorsinriktad lönevariation

Den sektor där du är anställd som kurator är en annan avgörande faktor för din lön. Offentliganställda kuratorer, som ofta arbetar inom kommun eller region, kan ha en annan löneskala jämfört med de som är privatanställda. Din lön kan även påverkas av specifika yrkesroller relaterade till kuratorsyrket, såsom en socialsekreterare. I jobbannonser kan du ibland se vilken lön som erbjuds för olika sektorer, vilket kan ge en prognos för löneutvecklingen inom ditt område.

Vanliga frågor

I den här sektionen ger vi svar på några av de vanligaste frågorna om kuratorlöner för att ge dig en klarare bild av löneläget i olika sammanhang och hur vissa faktorer kan påverka vad du tjänar.

Hur mycket mer i lön kan man förvänta sig som bemanningskurator?

Som bemanningskurator kan lönen vara högre än för motsvarande positioner inom offentlig sektor. Det beror på att bemanningsföretag ofta erbjuder lönetillägg som kompensation för avsaknaden av vissa anställningsförmåner.

Hos Docia erbjuder vi våra kuratorer en lön mellan 50.000 – 70.000 kr/månaden.

Vilken är den vanliga ingångslönen för en skolkurator?

Den vanliga ingångslönen för en skolkurator ligger normalt på en lägre nivå jämfört med mer erfarna kuratorer. Lönen kan variera beroende på kommun och region men är ofta i linje med genomsnittslönen för yrket i början av karriären.

Hur skiljer sig lönen för kuratorer i privata skolor jämfört med offentliga?

Lönen för kuratorer i privata skolor kan variera och ibland överstiga de löner som erbjuds inom den offentliga sektorn. Skillnaden ligger i att privata arbetsgivare har möjlighet att sätta löner baserat på deras egna lönestrukturer.

Vilka faktorer påverkar en kurators lön i Sverige?

En rad faktorer påverkar en kurators lön, däribland utbildningsnivå, erfarenhet, arbetsgivare och geografisk placering. Högre utbildning och lång erfarenhet tenderar att leda till högre lön, medan löner kan variera stort mellan olika regioner och typer av arbetsgivare.

Källhänvisningar

När du eftersträvar att förstå lönestrukturen hos kuratorer, är det nyttigt att hänvisa till pålitliga källor. Nedan finner du en lista på webbadresser från relevanta och aktuella källor som använts för att sammanställa informationen om löner för kuratorer. Dessa källor erbjuder insikt i statistik och lönedata för kuratorer i Sverige under 2023.

 • Ratsit
  https://www.ratsit.se
  Här hittar du specifika uppgifter om lönespann för kuratorer, inklusive den högsta uppmätta lönen.
 • Vision
  https://vision.se
  Snittlöner för kuratorer i kommuner och regioner kan utforskas, samt extremvärden som högsta och lägsta löner per kommun.
 • Allalöner.se
  https://allaloner.se
  Medianlön och ingångslön för kuratorer presenteras på denna webbplats, vilken skildrar lönestatistik på ett översiktligt sätt.
 • Lönello
  https://lonello.se
  Informationen här hjälper dig att få en överblick över genomsnittslöner för kuratorer samt faktorer som påverkar lönenivån.

Var noga med att direktbesöka länkarna för den mest aktuella och detaljerade informationen. Notera att löner kan variera beroende på faktorer som geografisk placering, erfarenhet, utbildningsnivå och arbetsplats, såsom offentlig eller privat sektor.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information