Tjäna högre lön 2024 som kirurg hos ett bemanningsföretag

Hyrläkare hos Docia – är du en legitimerad kirurg som söker nya utmaningar? Vi ser till dina behov och erbjuder stor frihet samt hög ersättning!

Allmänspecialist

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för läkare och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrkirurg och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Kirurg – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som kirurg hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen. Den genomsnittliga lönen som bemanningskirurg/hyrkirurg hos oss ligger på 30 000 – 50 000 kr/vecka. När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Kirurgs roll och utbildningsväg

Som kirurg utför du komplexa kirurgiska ingrepp och spelar en avgörande roll inom vården. Ditt ansvarsområde innefattar förberedelser, genomförande av operationerna samt uppföljning av patienternas återhämtning. För att bli kirurg krävs flera års engagemang och en gedigen utbildning.

Utbildningsprocessen:

 • Grundutbildning: Initialt fullgör du en läkarutbildning som omfattar fem och ett halvt års studier på universitet.
 • Legitimation: Efter avslutad utbildning genomför du en 18-24 månaders lång allmäntjänstgöring (AT) för att få din läkarlegitimation.
 • Specialistutbildning: För att specialisera dig till kirurg påbörjar du därefter en specialistutbildning, vilket kan sträcka sig upp mot fem år.
Steg i utbildningenBeskrivning
Grundläkarutbildning5.5 år på universitet
Allmäntjänstgöring (AT)18-24 månader, leder till läkarlegitimation
SpecialistutbildningUpp till 5 år, blir därefter specialistläkare

Inom kirurgi kan du sedan specialisera dig ytterligare inom ett specifikt område, exempelvis som hjärt- eller neurokirurg. Detta kräver ytterligare erfarenhet och ibland forskning inom vald specialitet.

Dina arbetsuppgifter som kirurg involverar förutom operationer även att leda ett team av sjukvårdspersonal, delta i rondar, och handleda blivande kirurger.

Att bli kirurg är mer än ett yrke; det är ett åtagande att ständigt hålla dig uppdaterad med den senaste medicinska forskningen och teknikerna för att förbättra patienternas hälsa och livskvalitet. Din erfarenhet och förmåga att hantera stressfyllda situationer är avgörande för din framgång inom yrket.

Lönesättning för en kirurg

När det kommer till yrket som kirurg i Sverige, spelar flera faktorer in för att bestämma lönen. Dessa inkluderar region, sektor och erfarenhet. Här försöker vi belysa vad du som kirurg kan förvänta dig i form av lön.

Statistik och genomsnittslöner

Det genomsnittliga löneintervallet för kirurger varierar, men enligt lönestatistik från 2023 ligger den lägsta lönen på 72 600 kr i månaden, med variationer där en man inom yrket tjänar omkring 73 100 kr. För de flesta kirurger uppgår medellönen till cirka 83 200 kr i månaden. Denna statistik speglar lönerapportering från Statistiska centralbyrån (SCB) och andra lönedatabaser.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Löner för kirurger skiljer sig markant mellan olika regioner och sektorer i landet. Det är högre löner i stadsmässiga och storstadsregioner jämfört med landsbygd och mindre orter:

 • Offentlig sektor: Löner varierar beroende på anställningsform och erfarenhet.
 • Privat sektor: Kan erbjuda högre löner, även om detta inte alltid är rule.
 • Regional skillnad: Störst efterfrågan och konkurrens kan ge högre löner i stadsregioner.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din månadslön som kirurg är brutto, vilket innebär före avdrag av skatt och andra avgifter. En nettomånadslön beräknas efter dessa avdrag och skattesatsen varierar även den beroende på var i Sverige du är bosatt och din totala inkomst. För att få en uppfattning om din inkomst efter alla avdrag kan du använda kalkylatorer som illustrerar vad din nettolön blir.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som kirurg varierar dina anställningsvillkor och arbetsmarknadsmöjligheter av flera faktorer, inklusive sektor och plats. Arbetsgivare i såväl offentlig som privat sektor erbjuder olika förmåner och arbetsvillkor.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsförmedling kan vara en värdefull resurs för att hitta lediga jobb inom kirurgi. Antalet anställda kirurger och efterfrågan på tjänsterna kan påverkas av faktorer såsom demografiska förändringar och teknologiska framsteg. Håll dig uppdaterad med arbetsförmedlingens webbplats och andra branschspecifika jobbportaler för att hålla koll på aktuella jobbannonser och efterfrågan.

 • Webbplatser för jobbsök: Använd professionella plattformar.
 • Nätverkande: Skapa kontakter inom branschen.
 • Uppdaterad CV och personligt brev: Framhäv relevant erfarenhet och kompetens.

Offentlig sektor versus privat sektor

offentlig sektor, som inkluderar statlig och kommunal sektor, är anställningsvillkoren ofta tydligt reglerade och kan inkludera förmåner som pensionsplaner och trygga anställningsförhållanden. Prognosen för jobbtillväxt och konkurrens kan skilja sig mellan sektorerna.

 • Statlig sektor: Ofta stabil anställning, reglerade löneökningar.
 • Kommunal sektor: Kan ha variation i arbetsförhållanden beroende på kommun.
 • Privat sektor: Mer flexibilitet, potentiellt högre löner, men kan innebära mer konkurrens och krav på specialisering.

Det är värt att undersöka specifika arbetsvillkor som erbjuds av olika arbetsgivare och överväga hur dessa kan matcha med dina professionella mål och personliga behov.

Bemanningsmöjligheter

Som kirurg kan du välja mellan att vara tillsvidareanställd eller arbeta som konsult genom en bemanningsfirma. Att arbeta som konsult kan ofta innebära en högre lön på grund av efterfrågan och flexibiliteten i arbetsuppdrag. Många arbetsgivare söker professionell kompetens för tillfälliga behov, vilket öppnar för diverse bemanningsmöjligheter.

Fördelar med bemanning:

 • Bättre betalning: Som konsult kan du ofta förhandla fram högre löner jämfört med fast anställning.
 • Flexibilitet: Du har möjlighet att välja mellan olika arbetsgivare och arbetsplatser, vilket kan leda till en mer varierad arbetsmiljö och bredare erfarenhet.
 • Arbetstider: Möjlighet till flexibla arbetstider och oftare chans till att påverka ditt schema.
FaktorBemanningskirurg
EfterfråganHögre
ArbetsgivareDiverse
Lediga jobbVarierande och ofta
Antal anställdaFlexibelt efter behov
ArbetstiderAnpassningsbara

Att arbeta via bemanning ger dig som kirurg möjligheten att upptäcka nya arbetsmiljöer och specialområden, vilket kan vara berikande för din professionella utveckling. Du ges även alternativet att välja uppdrag som passar dina livsomständigheter och karriärsmål. När efterfrågan på dina tjänster som kirurg är hög, kan detta leda till möjligheter att arbeta i olika geografiska områden och vid en variation av institutioner.

Att vara anställd genom en bemanningsfirma kan också innebära att du har mindre administrativ börda jämfört med att driva egen verksamhet, där du istället kan fokusera på själva kirurgarbetet.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som kirurg har du en rad olika vägar att utforska när det gäller din karriärutveckling. Efter din grundläggande läkarutbildning, som är ett krav för att utöva yrkesrollen som läkare, har du möjligheten att specialisera dig inom ett område som intresserar dig, såsom psykiatri, ortopedi, plastikkirurgi eller internmedicin.

Specialiseringstiden varierar beroende på vald inriktning, men innebär i regel ytterligare 5-6 års utbildning. Under denna period kommer du att arbeta som ST-läkare (Specialistläkare under utbildning) och förväntas delta i både praktiskt arbete och teoretiska studier.

Som specialistläkare öppnas nya dörrar för fortsatt karriärutveckling. Du kan aspirera att bli överläkare, en position som inte bara kännetecknas av ytterligare ansvar utan också möjligheten till högre inkomst. Överläkarens roll innebär oftast att du har en ledande ställning inom din avdelning eller klinik.

 • Prognos för framtidsutsikterna inom kirurgi är överlag positiv. Befolkningen åldras och behovet av kirurgiska ingrepp ökar.
 • Ytterligare specialisering och kompetensförbättring kan påverka din löneutveckling positivt.

Karriärstege som kirurg:

 1. Läkare (Grundläggande läkarutbildning)
 2. Specialistläkare
 3. Överläkare

Det är viktigt att notera att förutsättningarna för avancemang kan skilja mellan offentlig och privat sektor, både vad gäller löneutveckling och möjligheter till befordran.

Vanliga frågor

När du överväger din framtid som kirurg är det viktigt att förstå de olika faktorerna som påverkar inkomsten inom detta yrke.

Hur påverkar utbildningslängden en kirurgs inkomst?

Längden på din utbildning är direkt kopplad till din framtida inkomst. Specialisering och vidareutbildning kan leda till högre löner jämfört med kirurger med grundläggande utbildning.

Vilka faktorer påverkar en kirurgs lön efter skatt?

Din lön efter skatt som kirurg påverkas av faktorer som arbetsplatsens geografiska läge, din erfarenhet och din specialitet. Skattesatser och avdrag spelar också en roll.

Vad skiljer lönen mellan olika kirurgspecialiteter, som hjärnkirurger och ögonläkare?

Lönen kan variera kraftigt mellan olika specialiteter. Hjärnkirurger tenderar till exempel ofta att tjäna mer än ögonläkare, vilket reflekterar utbildningskrav och ansvarsområden.

Vilka uppgifter är typiska för en kirurgs arbetsdag?

Som kirurg är dina dagliga uppgifter bland annat att bedöma patienter, utföra operativa ingrepp och övervaka eftervård. Ditt arbete innebär även administrativa uppgifter och teamarbete.

Hur förändras en kirurgs lönen över karriärens gång?

Din lön som kirurg ökar vanligtvis med erfarenhet och ålder. Ytterligare specialiseringar och ledande positioner kan också innebära betydande löneökningar.

Inom vilka områden inom kirurgi finns de högsta lönenivåerna?

Högsta lönenivåerna hittas ofta inom subspecialiteter som kräver omfattande och avancerad träning, exempelvis inom neurokirurgi och kardiotorakal kirurgi.

Källhänvisningar

När du undersöker kirurgers löner är det viktigt att använda pålitliga källor. I artikeln ”Lön som Kirurg: Vad tjänar en Kirurg?” hänvisas till följande källor för att ge en korrekt bild av den genomsnittliga lönen för en kirurg i Sverige:

 1. Ratsit – ger uppgifter om kirurgers genomsnittliga månadslön i Sverige för året 2023.
 2. Yrkeskollen.se – presenterar medellönen för en kirurg år 2024.
 3. Framtid.se – erbjuder en sammanvägning av data från olika källor om kirurgers bruttolön.
 4. Information om genomsnittliga löner för kirurger innan och efter skatt tillhandahålls också här.
  • Ingen URL tillgänglig.
 5. Statsskuld – ger en prognos för kirurgers löneläge år 2024 baserat på statistiskt säkerställd data.

Tabellerna och statistiken i dessa källor används för att ge de mest tillförlitliga uppskattningarna av löner för kirurger. Data för lön kan variera beroende på faktorer som specialisering, geografisk placering och erfarenhetsnivå.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information