Tjäna högre lön 2024 som intensivvårdssjuksköterska hos ett bemanningsföretag

Intensivvårdssjuksköterska hos Docia – ta steget till ett flexiblare arbetsliv med större frihet samtidigt som du tjänar bättre!

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för sjuksköterskor och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrintensivvårdssjuksköterska och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Intensivvårdssjuksköterska  – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som intensivvårdssjuksköterska hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen.

Den genomsnittliga lönen som bemanningsintensivvårdssjuksköterska/hyrintensivvårdssjuksköterska hos oss ligger på mellan 48 000 kr och cirka 68 000 kr i månaden.  När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Intensivvårdssjuksköterskans roll och utbildningsväg

Som intensivvårdssjuksköterska har du ett av de mest krävande och specialiserade rollerna inom sjukvården. Din huvuduppgift är att ge avancerad omvårdnad till kritiskt sjuka patienter som behöver kontinuerlig övervakning. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att hantera livsuppehållande utrustning och att snabbt kunna identifiera förändringar i patientens tillstånd.

För att bli intensivvårdssjuksköterska krävs det att du först är en legitimerad sjuksköterska:

 • Grundutbildning: Du ska ha genomgått en grundutbildad sjuksköterskeutbildning, som är en högskoleutbildning på 180 högskolepoäng, motsvarande tre års studier.
 • Legitimation: Efter att du har avslutat din grundutbildning får du din legitimation från Socialstyrelsen, som ger dig rätt att arbeta som sjuksköterska.
 • Specialistutbildning: För att specialisera dig till intensivvårdssjuksköterska måste du genomgå en vidareutbildning. Denna specialistutbildning är på 60 högskolepoäng, vilket motsvarar ett års studier på heltid.

Förutom specifik medicinsk kunskap lär du dig också om ledarskap, etik och kommunikation. Detta förbereder dig för den komplexa natur som ditt arbete kommer att inneha.

Du blir därmed en specialistsjuksköterska, med en mycket eftertraktad kompetens inom sjukvårdsområdet. Med denna roll följer ett ansvar att leda omvårdnaden av patienter under extremt känsliga och ibland snabbt föränderliga förhållanden, vilket kräver både kunskap och beslutsförmåga.

Lönesättning för en intensivvårdssjuksköterska

Som en intensivvårdssjuksköterska är din lön en reflektion av din erfarenhet, arbetsplats, och region. Din inkomst påverkas även av faktorer som kön och om du arbetar i den offentliga eller privata sektorn.

Statistik och genomsnittslöner

De senaste lönestatistiken visar att genomsnittslönen för en intensivvårdssjuksköterska i Sverige ligger runt 44 600 kronor till 49 400 kronor per månad som bruttolön. Denna siffra baseras på uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) och tar hänsyn till yrkesgruppens löneutveckling över det senaste kalenderåret.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Lönerna för intensivvårdssjuksköterskor kan variera beroende på regionen du arbetar i och om du är anställd inom den offentliga eller privata sektorn. Snittlöner mellan män och kvinnor inom yrket kan skilja sig åt, även om dessa skillnader kan vara små.

 • Regioner: Variation i lön på grund av geografisk placering.
 • Sektorer: Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din lön efter skatt, även kallad nettolön, är det belopp du faktiskt får ut efter avdrag för skatt och eventuella andra avgifter. Bruttolönen omvandlas till nettolön efter de avdragen, vilket varierar beroende på din skattesats och kommunen du bor i. Ett ungefärligt intervall för nettolönen som intensivvårdssjuksköterska ligger omkring:

 • Genomsnittlig bruttolön: 44 600 – 49 400 kr/månad
 • Beräknad nettolön: Det specificeras inte exakt men beror på individuell skattesats.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som intensivvårdssjuksköterska kommer du att märka av en variation i arbetsmarknaden och anställningsvillkoren beroende på vilken sektor du väljer att arbeta inom samt din specialisering, som kan vara inom geriatrik, psykiatri, ambulansverksamhet, operation, anestesi eller generell intensivvård. Du kommer också att stöta på skillnader i arbetsförmedling och tillgängligheten av lediga jobb.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsförmedlingen och andra jobbsökningsplattformar listar kontinuerligt lediga jobb för intensivvårdssjuksköterskor och andra specialistsjuksköterskor som geriatriksjuksköterska, psykiatrisjuksköterska, och ambulanssjuksköterska. För nyexaminerade kan det finnas särskilda arbetstillfällen, och ofta stödjer Vårdförbundet i löneförhandlingarJobbannonser finns både inom offentlig och privat sektor, varav vissa kan rikta sig specifikt till dig som är nyexaminerad sjuksköterska och söker dina första erfarenheter inom yrket.

Offentlig sektor versus privat sektor

I din roll som intensivvårdssjuksköterska varierar arbetsvillkoren och anställningsvillkoren mellan offentlig sektor och privat sektor. Inom offentlig sektor, som kan inkludera sjukhus och kliniker drivna av regionen, är anställningsvillkoren ofta standardiserade och förhandlade fram genom kollektivavtal. I privat sektor kan det finnas utrymme för mer individuella förhandlingar om din lön och arbetstider.

SektorsjämförelseOffentligPrivat
ArbetsförhållandenReglerade och ofta genom kollektivavtalVarierar mer, kan vara individuellt anpassade
LönenivåerStandardiserad enligt kollektivavtalKan skilja beroende på arbetsplats och förhandlingsutrymme
JobbstabilitetGenerellt god, stabila anställningarKan variera, ibland projekt- eller kontraktsbaserat
UtvecklingsmöjligheterOfta goda genom intern utbildning och karriärvägarKan vara mer flexibla, beroende på företagets storlek och fokus

Som anställd i någon av sektorerna får du ansvara för olika arbetsuppgifter som är kritiska för patienternas vård och återhämtning. Arbetsvillkoren och arbetsuppgifterna som barnmorska, anestesisjuksköterska eller operationssjuksköterska är viktiga delar att överväga i ditt yrkesval.

Bemanningsmöjligheter

Som intensivvårdssjuksköterska har du breda bemanningsmöjligheter som kan påverka din lön och arbetsfrihet. En väg du kan välja är att arbeta som konsult hos bemanningsföretag. Att vara konsult innebär ofta högre lön jämfört med att vara anställd direkt av en region.

 • Arbetsmarknad: Efterfrågan på intensivvårdssjuksköterskor är mycket stor, vilket möjliggör goda villkor för de som söker bemanningsuppdrag.
 • Arbetsplats: Varierande arbetsmiljöer erbjuds och du har möjlighet att prova olika vårdenheter och regioner.
 • Jobbannonser: Övervaka jobbportaler och bemanningsföretags webbplatser, där uppdragen tenderar att uppdateras regelbundet.

Som en del av denna struktur är du mer tillgänglig för arbetsmarknadens behov och kan snabbt svara på jobbannonser. Detta kan leda till varierade och berikande arbetsupplevelser. Vårdförbundet kan ge stöd och råd, samt hjälpa till med information om dina rättigheter och avtal relaterade till bemanningsarbete.

 • Flexibilitet: Som konsult kan du oftare välja när och var du arbetar, vilket ger mer kontroll över din yrkesmässiga balans.
 • Lönenivåer: I allmänhet kan bemanning via ett företag leda till en konkurrenskraftig lönesättning.

Tänk på att som konsult är det viktigt att du är uppmärksam på de villkor som gäller för varje uppdrag. Avtal och villkor kan skilja sig mellan olika bemanningsföretag och regioner. Ta dig tid att läsa igenom dessa noggrant för att förstå dina rättigheter och skyldigheter.

Hos Docia tjänar du som intensivvårdssjuksköterska mellan 48 000 kr och cirka 68 000 kr i månaden.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som intensivvårdssjuksköterska har du goda möjligheter till karriärutveckling. Genom fortsatt erfarenhet och utbildning kan du avancera till olika specialistroller eller ledningsbefattningar. Arbetslivserfarenhet värderas högt och kan ge möjligheter till arbete som vårdutvecklare eller utbildare.

Karriärstege:

 • Grundnivå: Nyutexaminerad med basutbildning
 • Erfaren: Flera års erfarenhet, möjlighet till mer ansvarsfulla uppgifter
 • Specialist: Ytterligare utbildning eller certifieringar i specifika vårdområden
 • Ledarskap: Roller som vårdchef eller avdelningsledare

För att främja din karriärutveckling, är det ofta värdefullt med mentorship eller coachning. Institutioner och arbetsgivare kan erbjudande stödprogram för att bistå dig i din professionella utveckling.

Prognosen för yrket är stark, drivet av två huvudfaktorer:

 1. Befolkningstillväxt: En ökande befolkning innebär ett större behov av hälso- och sjukvårdstjänster.
 2. Åldrande befolkning: En äldre befolkning kan leda till en ökad efterfrågan på intensivvård.

Sammanvägt tyder prognoser och aktuella trender på en kontinuerlig efterfrågan på din yrkeskompetens. Det ger dig en stabil och trygg framtidsutsikt i din karriär som intensivvårdssjuksköterska.

Vanliga frågor

När du överväger din framtid som intensivvårdssjuksköterska är lönen en viktig faktor. I denna sektion besvarar vi vanliga frågor som rör lönesättningen i detta yrke.

Vilka faktorer påverkar lönen för en intensivvårdssjuksköterska?

Din lön som intensivvårdssjuksköterska kan påverkas av faktorer som arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå, arbetsgivare, och vilken region du arbetar i.

Hur skiljer sig lönen för intensivvårdssjuksköterskor mellan olika regioner i Sverige?

I Sverige varierar lönen för intensivvårdssjuksköterskor beroende på region. Större städer eller regioner med högre levnadskostnader kan erbjuda högre löner än mindre orter.

Vad kan en intensivvårdssjuksköterska förvänta sig i lön med ökad erfarenhet och vidareutbildning?

Med ökad erfarenhet och eventuell vidareutbildning, som specialistutbildning inom intensivvård, kan du förvänta dig en högre lön jämfört med nyutexaminerade sjuksköterskor inom området.

Hur påverkar arbetstiderna lönen för en intensivvårdssjuksköterska?

Oregelbundna arbetstider såsom kvälls-, natt- och helgarbete kan ge tillägg som påverkar din totala månadslön positivt.

Hur påverkar specialisering inom intensivvård lönen för en sjuksköterska?

En specialisering inom intensivvård som intensivvårdssjuksköterska kan innebära en högre lön jämfört med en sjuksköterska utan denna specialistkompetens.

På vilka sätt kan en intensivvårdssjuksköterska förhandla om sin lön?

Du kan förhandla om din lön genom att lyfta fram din erfarenhet, din specialistutbildning och jämföra din lön med den rådande marknadslönen inom yrket. Facklig tillhörighet kan också bistå i löneförhandlingen.

Källhänvisningar

När du vill utforska lönen för en Intensivvårdssjuksköterska, är det viktigt att ha pålitliga källor. Här är en lista över de URL som använts för att samla relevant information till artikeln:

 • Allalöner.se
  • Lönestatistik detaljer:
   https://www.allalöner.se/lön/intensivvårdssjuksköterska
 • Ratsit
  • Löneinformation:
   https://www.ratsit.se/lön/intensivvårdssjuksköterska
 • Lönestatistik 2024
  • Statistisk datahttps://www.lönestatistik2024.se/intensivvårdssjuksköterska
 • Yrkeskollen.se
  • Jämförelse av löner mellan könen:
   https://www.yrkeskollen.se/lön/intensivvårdssjuksköterska
 • Yrken.se
  • Allmän löneinformation och arbetsuppgifter:
   https://www.yrken.se/intensivvårdssjuksköterska

Dessa källor bidrar till en omfattande förståelse av löneläget för Intensivvårdssjuksköterskor i Sverige under året 2024. Informationen sträcker sig från genomsnittliga löner till variationer beroende på erfarenhet och utbildningsnivå, samt jämförelser av löner mellan olika sektorer och kön.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information