Tjäna högre lön 2024 som fysioterapeut hos ett bemanningsföretag

Fysioterapeut hos Docia – ta steget till ett flexiblare arbetsliv med större frihet samtidigt som du tjänar bättre!

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för sjuksköterskor och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrfysioterapeut och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Fysioterapeut – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som fysioterapeut hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen.

Den genomsnittliga lönen som bemanningsfysioterapeut/hyrfysioterapeut hos oss ligger på mellan 45.500 – 55.000 sek/månad.  När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Exempel På Olika Inriktningar, Arbetsroller Och Tjänster Du Kan Välja Bland Som Fysioterapeut

Som fysioterapeut innehar du en viktig roll i hälso- och sjukvården samt inom olika former av rehabilitering. Med din utbildning i fysioterapi (även känd som sjukgymnastik) har du en bred kunskapsbas som öppnar upp för en mängd olika inriktningar och arbetsområden. Nedan följer exempel på inriktningar där du kan applicera din kompetens:

 • Sjukhus: Inom akutsjukvård och olika avdelningar som ortopedi, neurologi och kardiologi.
 • Rehabiliteringscenter: Arbeta med långsiktiga rehabiliteringsprocesser för att återställa patienters funktionalitet.
 • Äldrevård: Fokus på att förbättra livskvaliteten och funktionen hos äldre genom förebyggande och behandlande åtgärder.
 • Primärvården: Erbjuda behandling och rådgivning till en varierad patientgrupp med muskuloskeletala besvär.
 • Idrottsmedicin: Samarbeta med idrottare för att förebygga skador och främja optimal prestation.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kan variera beroende på inriktningen, men generellt sett inkluderar de:

 • Bedömning och diagnostik av patienters fysiska tillstånd.
 • Utformning av behandlingsplaner anpassade till individens behov.
 • Manuell terapi, såsom mobilisering och manipulation av kroppens leder och mjukdelar.
 • Övningsterapi där du vägleder patienter genom specifika övningar.
 • Förebyggande arbete för att minska risken för framtida skador eller sjukdomstillstånd.

Din tjänst som fysioterapeut är mångfacetterad och anpassningsbar och ger dig möjlighet att påverka och förbättra människors livskvalitet.

Hur Olika Arbetsroller Och Tjänster Påverkar Din Lön

Din lön som fysioterapeut kan variera på grund av ett flertal faktorer kopplade till din arbetsroll och arbetsgivare. Arbetsroller inom fysioterapi inkluderar specialiseringar som till exempel ortopedisk manualterapi och neurologi, vilka kan påverka din löneutveckling. Specialiserade fysioterapeuter tenderar till att ha högre löner på grund av efterfrågan på deras expertis.

Sektorn du arbetar i spelar också en stor roll för din lön. Generellt kan löner inom offentlig sektor skilja sig från de inom privat sektor. Offentlig sektor erbjuder ofta en mer förutsägbar löneutveckling medan privat sektor kan ge utrymme för högre löner beroende på tjänstens karaktär och resultat.

 • Offentlig sektor: Kan inkludera sjukhus och vårdcentraler, där löner ofta är reglerade och offentliga.
 • Privat sektor: Kan innefatta privata praktiker och företagshälsovård, där löner kan förhandlas individuellt och ofta speglar marknadsvärdet.

Arbetsgivarens geografiska läge är ytterligare en faktor, där lönen kan variera beroende på kostnadsnivån i olika delar av landet. Större städer kan ofta erbjuda högre löner för att reflektera en högre levnadskostnad.

Sammantaget beror din lön på en kombination av dessa faktorer samt individuella prestationer och erfarenheter. Att arbeta mot specifika kvalifikationer och att välja arbetsplatser strategiskt kan därför vara avgörande för din löneutveckling som fysioterapeut.

Vilken Ingångslön Kan Man Förvänta Sig Som Fysioterapeut?

Som nyutexaminerad fysioterapeut är det viktigt för dig att ha en realistisk förväntning på din ingångslön. Det är den lön du kommer att tjäna i början av din karriär, och den kan variera beroende på faktorer som arbetsplats och geografisk region.

Ingångslön: Den genomsnittliga ingångslönen för en fysioterapeut ligger i ett spann som beror på sektorn du börjar arbeta inom. I vissa privata företag, såsom Medkomp, kan lönen vara högre. Här är en uppskattning baserad på tillgänglig lönestatistik:

 • Privat sektor: Upp till 28 900 SEK
 • Offentlig sektor: Kan vara lägre än privat sektor

Det är viktigt att notera att ingångslönen är en startpunkt, och med tiden har du möjlighet att förhandla om lön utifrån din erfarenhet och kompetensutveckling.

Löneutveckling: Med erfarenhet kan din lön stiga och ibland kan erfarna fysioterapeuter i särskilda roller inom offentlig sektor uppnå löner runt 45 200 SEK. Det är dock inte standard och representerar högre kvalifikationer såsom en forskarutbildning.

Som fysioterapeut har du också en god arbetsmarknad att se fram emot med liten konkurrens om jobben, vilket kan vara till din fördel när det gäller löneförhandlingar. Dina färdigheter och tjänster är efterfrågade vilket ger dig en stabil plattform att bygga din karriär och lön på.

Hos oss på Docia tjänar en fysioterapeut mellan 45.500 – 55.000 sek/månad.

Genomsnittlig Lön Som Fysioterapeut Baserad På Antal År I Yrket

Din erfarenhet som fysioterapeut påverkar din månadslön. När du startar din karriär efter att ha tagit din examen kan du förvänta dig en ingångslön som gradvis ökar i takt med att du samlar på dig år av erfarenhet.

I de tidiga åren av din yrkeskarriär kan lönen vara lägre, men den stiger vanligtvis över tid. Det är vanligt inom sjukvårdsbranschen att löneutvecklingen följer både formell erfarenhet och den kompetensutveckling du genomgår.

Exempel på hur genomsnittslönen kan utvecklas baserat på erfarenhet:

År i yrketGenomsnittlig månadslön (SEK)
0-5 år30,000 – 33,000
5-10 år33,000 – 36,000
10+ år36,000 – 40,000

Observera att dessa siffror är approximationer och faktiska löner kan variera beroende på arbetsplats, region och ytterligare specialiseringar. Dessutom kan löner i offentlig sektor skilja sig från den privata sektorn.

Ytterligare faktorer som ålder och kön kan också ge upphov till variation i lönestatistik, men arbetsgivare strävar efter att skapa en likalönemiljö. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad med den senaste lönestatistiken och att du är förberedd på att diskutera din lön utifrån din erfarenhet och kompetensnivå.

Jämförelse I Lön Mellan Norrbottens Län, Stockholms Län Och Skåne Lön

Din lön som fysioterapeut kan variera betydligt beroende på den region i Sverige där du är anställd. I Norrbottens län, beläget i Övre Norrland, kan lönesättningen skilja sig från vad du skulle kunna förvänta dig i större städer som Stockholm. Som fysioterapeut i Stockholms län, där huvudstaden erbjuder ett stort antal arbetsmöjligheter, är lönen till följd av högre levnadskostnader och en stark arbetsmarknad ofta högre jämfört med andra regioner.

I Skåne län, som är en del av Sydsverige, är lönen för en fysioterapeut överlag i linje med regionens levnadskostnader och kan variera från lönerna i Göteborg och andra städer i Västsverige. Det är viktigt att notera att skattesatser kan påverka din nettolön och de skiljer sig mellan olika kommuner.

Här presenteras en tabell för att illustrera skillnader i lön för fysioterapeuter mellan de nämnda regionerna, baserat på tillgänglig statistik:

RegionLöneintervall för Fysioterapeuter
Norrbottens LänX kr – Y kr
Stockholms LänA kr – B kr
Skåne LänC kr – D kr

Observera att värdena i ovanstående tabell är exempel och ska ersättas med riktiga data från relevanta källor. För mer detaljerad information om lönestatistik över tid bör du konsultera aktuell data från Statistiska centralbyrån eller motsvarande institutioner.

Löneskillnaderna reflekterar inte bara regionernas ekonomiska strukturer utan även lokala särdrag som efterfrågan på fysioterapeuter och arbetskraftsutbudet. Det är rekommenderat att också undersöka löneutvecklingen inom andra regioner som Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Småland med öarna och Östra Mellansverige för att få en bredare översikt över löneläget i Sverige.

Vanliga Frågor Och Svar Om Fysioterapeuters Löner

Denna sektion besvarar vanliga frågor kring löner för fysioterapeuter, inklusive möjligheter till löneökning genom specialisering, arbetsroller med högre inkomster, inverkan av konsultarbete, samt skillnader mellan offentlig och privat sektor.

Går Det Specialistutbilda Sig Som Fysioterapeut Och På Så Sätt Höja Lönen?

Ja, genom att vidareutbilda dig och erhålla specialistkompetens kan din lön som fysioterapeut öka. Löneutvecklingen beror på efterfrågan inom specialiseringen samt de resultat du levererar, vilket även är en fördel under lönesamtal.

Vilket Typer Av Arbetsroller/Tjänster Tjänar Mest Inom Yrket Fysioterapeut?

Arbetsroller inom fysioterapi som vanligtvis erbjuder högre löner inkluderar ledande positioner, specialister inom särskilda medicinska områden, och tjänster inom privat sektor där lönen ofta kan vara förhandlingsbar baserad på kompetens och erfarenhet.

Hur Påverkar Konsultande En Fysioterapeuts Lön?

Att arbeta som konsulterande fysioterapeut kan innebära högre löner jämfört med traditionellt anställda, eftersom du kan förhandla om dina tjänster baserat på marknadsvärdet och din expertis. Detta kan leda till en ökad livslön över tid.

Den genomsnittliga lönen som bemanningsfysioterapeut/hyrfysioterapeut hos Docia ligger på mellan 45.500 – 55.000 sek/månad.

Hur Skiljer Sig Lönerna Mellan Offentlig Och Privat Sektor?

Lönerna skiljer sig mellan offentlig och privat sektor. Enligt generell lönestatistik tenderar fysioterapeuter inom privat sektor ofta att ha högre löner än de inom offentlig sektor. Löneskillnaderna kan delvis förklaras av skillnader i arbetsförhållanden och möjligheter till löneförhandling.

Källor/referenser

När ni söker information om löner för fysioterapeuter, är det viktigt att använda pålitliga källor. Följande är en lista över källor som kan vara till hjälp vid sökning av information om lönestatistik för fysioterapeuter.

 • Ratsit URL: https://www.ratsit.se Den här källan tillhandahåller genomgående uppgifter om genomsnittslöner för fysioterapeuter i Sverige och belyser hur lönen kan variera beroende på sektor och geografisk placering.
 • Medkomp URL: https://www.medkomp.se På den här webbplatsen hittar ni information om lönespannet hos Medkomp, som reflekterar inkomst baserad på erfarenhet och kompetens.
 • Allalöner.se URL: https://www.allaloner.se Denna sida ger en överblick av ingångslöner för fysioterapeuter och förklarar vad ingångslön innebär i termer av löneskalan.
 • Yrkeskollen.se URL: https://www.yrkeskollen.se Yrkeskollen.se presenterar vad en fysioterapeut i medellön kan förvänta sig att tjäna, vilket ger en bra indikation på löneläget.
 • Fysioterapeuterna URL: https://www.fysioterapeuterna.se Saco Lönesök som finns på Fysioterapeuternas webbplats kan ni använda för att få fram personlig och aktuell lönestatistik.

Dessa källor kan användas för att få en bättre förståelse för lönenivåerna för fysioterapeuter i Sverige och är användbara när ni planerar för lönesamtal eller söker ny anställning inom området.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information