Tjäna högre lön 2024 som familjerådgivare hos ett bemanningsföretag

Familjerådgivare hos Docia – ta steget till ett flexiblare arbetsliv med större frihet samtidigt som du tjänar bättre!

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemmaningsföretag för familjerådgivare och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrfamiljerådgivare och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Familjerådgivare – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som familjerådgivare hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen. Den genomsnittliga lönen som bemanningsfamiljerådgivare hos oss ligger på mellan 50 000 kr och 70 000 kr i månaden. När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som konsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Familjerådgivares roll och utbildningsväg

Som familjerådgivare spelar du en avgörande roll i att hjälpa personer genom olika typer av relationsproblem och kriser. Du ger råd och stöd och använder din förmåga att lyssna och ge perspektiv för att hjälpa klienter att finna hållbara lösningar i sin vardag. Arbetsuppgifterna kan vara varierande och kräver en djup förståelse för människors beteenden och relationer.

Utbildningsvägen till yrket familjerådgivare kan innefatta en grundläggande psykologisk eller socialvetenskaplig utbildning, ofta följd av en specialisering som psykoterapeut. Det kan också finnas möjligheter att växa in i rollen genom anställningar som socialsekreterare eller skolkurator, där erfarenhet av rådgivning och handledning samlas.

Utbildning för Familjerådgivare:

 • Grundutbildning inom psykologi eller socialvetenskap
 • Ytterligare fördjupning genom:
  • Psykoterapeutprogram
  • Kurser inom familjerådgivning
  • Handledarutbildning

Yrkesgruppen präglas av mångsidigheten i mötet med olika klienter och problematiker, där du kan behöva anpassa din metodik och förhållningssätt. Kompetenskraven kan variera mellan olika kommuner, men en stark grund i relevant utbildning och erfarenhet av krisarbete är ofta en förutsättning.

Du kommer som familjerådgivare ha möjlighet att jobba på både offentliga institutioner och privata mottagningar och kan väntas bistå med förslag till lösningar som tar hänsyn till individers och familjers unika situationer.

Lönesättning för en familjerådgivare

I din roll som familjerådgivare kan din månadslön variera beroende på flera faktorer. Informationen nedan baseras på data och statistik som hjälper dig att förstå den ekonomiska bilden av yrket.

Statistik och genomsnittslöner

Den genomsnittliga månadslönen för en familjerådgivare i Sverige ligger på cirka 37 500 kr enligt senaste tillgängliga data. Denna siffra baseras på nationellt insamlade lönestatistik och reflekterar bruttolönen före skatt och andra avdrag.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

 • Regioner:
  • Löner kan variera mellan olika län och regioner beroende på lokala ekonomiska förhållanden.
 • Sektorer:
  • En jämförelse mellan privat och offentlig sektor kan visa på löneskillnader, där konkurrens och andra sektorsvisa faktorer påverkar lönenivån.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Efter skatt och avdrag omvandlas din bruttolön till en nettolön, vilken är den inkomst du faktiskt disponerar.

 • Medellön efter skatt:
  • Om bruttolönen är cirka 37 500 kr, kommer din nettolön att variera beroende på skattesatsen i din kommun och eventuell inkomstförsäkring du kanske har.
 • Avdrag:
  • Det inkluderar vanligtvis statlig och kommunal skatt samt andra avgifter såsom arbetsgivaravgifter och pensionsavsättningar.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som familjerådgivare kan dina anställningsvillkor variera beroende på arbetsmarknaden och sektorn du väljer att arbeta inom. Åldern, utbildningsnivån samt kön kan alla vara faktorer som påverkar lönesättningen och jobbutsikterna inom yrket.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Du kommer att märka att goda jobbutsikter för kuratorer oftast reflekteras i antalet lediga jobb som finns tillgängliga via Arbetsförmedlingen och andra jobbsajter. Arbetsgivare söker kontinuerligt efter kvalificerade kuratorer, och en sådan efterfrågan kan bidra till konkurrenskraftiga lönevillkor och förmåner.

 • Jobbportaler: Arbetsförmedlingen, Indeed, LinkedIn
 • Konkurrens: Baseras på antal jobbannonser och ansökningstryck

Offentlig sektor versus privat sektor

Som familjerådgivare kan du välja att arbeta antingen inom offentlig sektor eller privat sektor. Det finns en tydlig löneskillnad mellan män och kvinnor där den högsta rapporterade lönen för en man med forskarutbildning inom regionsektorn är 46 200 kr medan den närmaste lönen för en kvinna är 44 200 kr.

 • Offentlig sektor:
  • SSYK-kod: Används för klassificering
  • Löneskillnad: Existerar mellan könen och kan bero på faktorer som ålder och utbildningsnivå
 • Privat sektor:
  • Arbetsgivare: Privata företag och kliniker
  • Förhandling: Större möjlighet att förhandla lönen baserad på erfarenhet och kvalifikationer

Bemanningsmöjligheter

När du utforskar olika anställningsvägar inom din yrkesgrupp som familjerådgivare, är bemanningsmöjligheter ett alternativ som erbjuder både konkurrenskraftig lön och större arbetsfrihet. Att arbeta som konsult genom en bemanningsbyrå kan ge dig en högre inkomst jämfört med traditionell anställning. Detta beror ofta på att bemanningsföretag betalar premie för din flexibilitet och expertis.

Som konsult har du förmånen att välja bland en mängd olika uppdrag vilket ger dig chansen att:

 • Utöka din professionella erfarenhet
 • Arbeta inom olika verksamhetsområden
 • Nätverka och bygga kontakter inom branschen

Listan nedan visar några av möjligheterna som tillkommer när du jobbar inom bemanning:

 • Förhandlingsbar lön: Möjlighet att förhandla om din lönesättning baserad på uppdragets natur och längd.
 • Variation i arbete: Möjlighet att arbeta med en mängd olika klienter och problemområden.
 • Professionell utveckling: Chansen att utveckla dina färdigheter genom varierade arbetsupplevelser.
 • Flexibilitet: Att kunna välja uppdrag som passar din livssituation och arbetspreferenser.

För dig som familjerådgivare kan bemanningsmöjligheter vara en väg för att uppnå en högre grad av yrkesmässig tillfredsställelse samtidigt som du har kontroll över din karriärutveckling och lön.

Hos Docia tjänar du som bemanningsfamiljerådgivare mellan 50 000 kr och 70 000 kr i månaden.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som familjerådgivare har du viktiga möjligheter för professionell utveckling. Din karriärväg kan utvecklas med ytterligare utbildning och erfarenheter, vilket kan leda till bättre befattningar och högre lön. Utbildningen du behöver för att bli familjerådgivare inkluderar ofta en grundläggande psykologutbildning samt specialiserade kurser i familjeterapi.

Utbildning och Specialiseringar:

 • Grundutbildning i psykologi eller socialt arbete.
 • Vidareutbildning inom familjerådgivning eller parterapi.

En viktig del av din karriärutveckling inkluderar kontinuerlig professionell fortbildning. Du kan delta i kurser och seminarier som förbättrar din kompetens och expertis inom familjerådgivning.

Karriärutveckling:

 • Erfarenhet: Erfarenhetsåren bidrar till ökad expertis.
 • Ledarskap: Möjligheter till teamledare eller avdelningschef.
 • Privat Praktik: Etablera egen mottagning efter att ha byggt upp ett rykte.

Arbetsmarknaden för familjerådgivare är stabil, med goda jobbutsikter framöver. Den psykologiska avdelningen inom kommuner, landsting och privat sektor fortsätter att visa ett behov av kvalificerade familjerådgivare.

Jobbutsikter:

 • Kommun och Landsting: Ständigt behov av familjevägledning.
 • Privat Sektor: Växande efterfrågan på familjerådgivningstjänster.
 • Forskning och Undervisning: Alternativa karriärvägar.

Din förmåga att utveckla din karriär beror till stor del på din vilja att fortsätta lära och anpassa dig till nya utmaningar inom området.

Vanliga Frågor

Denna sektion ger svar på de vanligaste frågorna gällande utbildning, arbetsmöjligheter och löneutsikter som familjerådgivare.

Vilken utbildning krävs för att arbeta som familjerådgivare?

För att arbeta som familjerådgivare behöver du vanligen en relevant högskoleutbildning som socionom, psykolog eller motsvarande. Utbildningen ger dig kunskaper som är nödvändiga för att stödja individer och familjer.

Vilka arbetsmöjligheter finns det för familjerådgivare?

Som familjerådgivare kan du hitta arbetsmöjligheter inom offentlig sektor, såsom kommuner, eller hos privata aktörer. Det finns också möjligheter att arbeta inom frivilligsektorn eller som egen företagare.

Vad kan man förvänta sig i lön som nyutexaminerad familjerådgivare?

Nyutexaminerade familjerådgivare kan förvänta sig en ingångslön som ofta ligger något lägre än genomsnittslönen för etablerade familjerådgivare, vilken var uppskattat till omkring 35 600 kr till 37 500 kr per månad under 2024.

Hur påverkar erfarenhet lönen för en familjerådgivare?

Erfarenhet är en nyckelfaktor för löneutveckling. Ju mer erfarenhet du har, desto högre lön kan du förvänta dig. Lönen ökar ofta med antalet år du har arbetat inom yrket.

Vilka faktorer påverkar lönenivån för familjerådgivare inom kommunen?

Inom kommunal sektor kan faktorer såsom arbetsplatsens geografiska läge, anställningsform och din individuella kompetens påverka din lön som familjerådgivare.

Hur skiljer sig lönen mellan en privat och kommunal anställd familjerådgivare?

Lönen för familjerådgivare som är anställda inom den privata sektorn kan variera i jämförelse med dem som är anställda kommunalt. Skillnader i lönenivå kan bero på arbetsgivarens ekonomiska förutsättningar och marknadsvillkor.

Källhänvisningar

När du undersöker vad en familjerådgivare tjänar, är det viktigt att konsultera pålitliga källor. Artikeln har använt data från flera webbplatser som erbjuder aktuell lönestatistik. Nedan är en lista över relevanta URL där du kan finna utförlig information om löner för familjerådgivare:

 • Ratsit https://www.ratsit.sePå Ratsit hittar du detaljerad lönestatistik för yrket familjerådgivare och en genomgång av lönespannet i Sverige.
 • Yrkeskollen.se https://www.yrkeskollen.seYrkeskollen.se tillhandahåller uppgifter om den genomsnittliga lönen för familjerådgivare och beskriver hur den beräknas utifrån totala löner dividerat med antalet personer i tjänsten.
 • Allalöner.se https://www.allalöner.seInformation om medellönen för yrkesgruppen på nationell nivå, med ytterligare uppdelning per region, arbetsgivare och ålder, kan hittas på Allalöner.se.
 • ”Familjerådgivare – utbildning, arbetsuppgifter och lön” Ingen specifik URL tillhandahållenDetta är en sammanvägning av information från flera källor, inklusive SCB, om den genomsnittliga bruttolönen för ett yrke som familjerådgivare.
 • ”Hur mycket tjänar en familjerådgivare?” Ingen specifik URL tillhandahållenEn hemsida som inriktar sig på lönestatistik för olika yrken och där du kan finna uppgifter om lönespridning och löneutveckling för familjerådgivare i Sverige.

Observera att länkarna ger en överblick av lönenivåerna och kan variera beroende på flera faktorer som erfarenhet, geografisk placering och arbetsgivare.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information