Tjäna högre lön 2023 som distriktssköterska hos ett bemanningsföretag

Distriktssköterska hos Docia – ta steget till ett flexiblare arbetsliv med större frihet samtidigt som du tjänar bättre!

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för sjuksköterskor och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrdistriktssköterska och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Distriktssköterska – Så här ser lönen ut 2023 med Docia som arbetsgivare

Som distriktssköterska hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen.

Den genomsnittliga lönen som bemanningsdistriktssköterska/hyrdistriktssköterska hos oss ligger på mellan 48 000 kr och cirka 68 000 kr i månaden.  När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Exempel på olika arbetsroller du kan välja bland som distriktssköterska

Som distriktssköterska har du ett brett urval av arbetsroller att välja mellan beroende på dina intressen och specialiseringar. Här är några riktningar du kanske finner attraktiva:

 • Hemsjukvård: Du ger vård och omsorg till patienter i deras hemmiljö. Det inbegriper såromläggningar, medicinhantering och stöd för långvariga tillstånd.
 • Mottagningsarbete: På en vårdcentral eller specialistmottagning bedömer och behandlar du patienters hälsotillstånd. Områdena kan inkludera hudbesvär, allergier och blodtryckskontroller.
 • Förskrivningsrätt: Med vidareutbildning har du möjlighet att förskriva vissa läkemedel och hjälpmedel.
 • Skolhälsovård: Du arbetar med barn och ungdomars hälsa, främjar goda livsvanor och genomför hälsokontroller.
 • Företagshälsovård: Som distriktssköterska inom detta område fokuserar du på arbetsrelaterad hälsa, förebyggande arbetsmiljöarbete samt rehabilitering.
 • Specialistmottagningar: Med fördjupning inom ett specifikt medicinskt område kan du arbeta på mottagningar för exempelvis diabetes eller astma.

Listan är inte uttömmande men ger en överblick över hur flexibelt yrket kan variera. Ytterligare karriärvägar och roller kan öppnas upp genom vidareutbildning och arbete inom olika sektorer.

Hur olika arbetsroller påverkar din lön

Som distriktssköterska kan din lön påverkas av flera olika faktorer knutna till din arbetsroll och arbetsplats. Sektor spelar en stor roll; arbetar du i den privata sektorn kan lönerna vara något högre jämfört med den offentliga sektorn.

 • Privat sektor: Oftast högre lön
 • Offentlig sektor: Kan erbjuda andra förmåner

Arbetsuppgifter och specialisering kan också vara avgörande för din lön:

 • Specialiserade distriktssköterskor: Kan förvänta sig högre månadslön
 • Mer ansvar: Ledning eller forskning? Högre ersättning är möjlig.

Din lön kan skilja sig baserat på region. I vissa fall kan det finnas en differens baserat på om du arbetar i en storstad eller en landsbygdskommun:

RegionMånadslön
StorstadsområdenHögre lön
LandsbygdLägre/samma

Din erfarenhet och ålder är ytterligare faktorer som ofta korrelerar med lön:

 • Nyexaminerad: Startlöner varierar, men ökar med erfarenhet
 • Erfaren distriktssköterska: Lönen ökar med åren i yrket

Förhandlingar är viktiga, och din förmåga att förhandla kan påverka din ingångslön samt löneutveckling. Var alltid förberedd med relevant lönestatistik och argument vid lönesamtal.

Kom ihåg att detta är generell information och faktiska löner kan variera beroende på många olika omständigheter.

Vilken ingångslön kan man förvänta sig som fast anställd distriktssköterska i kommun/offentlig sektor?

Som nyutexaminerad distriktssköterska inom kommun eller offentlig sektor är din ingångslön en viktig faktor att ta hänsyn till vid anställning. I Sverige, kan du förvänta dig en variation i lönen beroende på flera olika faktorer som geografisk plats och arbetsgivarens lönestruktur.

Typiska lönespann för nyutexaminerade distriktssköterskor:

 • Minimum: 34 000 SEK
 • Maximum: 36 000 SEK

Detta intervall speglar den initiala månadslönen och kan skilja sig från plats till plats. Kom ihåg att detta är en startpunkt och lönen kan öka med erfarenhet och ytterligare kvalifikationer.

Faktorer som påverkar din ingångslön:

 • Kollektivavtal: Kontrollera om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen, eftersom det kan fastställa lägsta möjliga lön.
 • Arbetsplatsens policy: Varje arbetsgivare kan ha en egen lönetrappa och villkor som styr lönesättningen.
 • Region: Lönen varierar ofta mellan olika regioner i Sverige, där vissa kan erbjuda högre löner än genomsnittet.

Som anställd inom den offentliga sektorn är det även viktigt att notera att löneutvecklingen ofta följer avtal och stadgade löneökningar. Vad du kan förvänta dig att tjäna som ingångslön ger en grund för din framtida ekonomiska planering och karriärutveckling inom sjukvården.

Vilken ingångslön kan man förvänta sig som distriktssköterska via bemanning?

Som nyutexaminerad distriktssköterska som börjar arbeta genom ett bemanningsföretag kan din ingångslön variera. Följande faktorer kan påverka din lön:

 • Region: Var i Sverige du arbetar kan påverka din ingångslön.
 • Erfarenhet: Även som nyutexaminerad kan tidigare erfarenheter inom vården ses som meriterande.
 • Avtal: Bemanningföretagets löneavtal med dig och eventuella kollektivavtal.

Det kan vara svårt att specificera en exakt summa eftersom bemanningsföretag ofta har individuella lönesättningar, men som en riktlinje kan följande information ge en uppfattning:

 • Ingångslön: För dig som distriktssköterska via bemanning börjar lönen ofta på en högre nivå jämfört med offentlig sektor för att kompensera för brist på kontinuitet och fast anställning.
 • Lönespann: Det är vanligt att ingångslönen för en distriktssköterska via bemanning ligger mellan 34 000 och 36 000 SEK per månad. Notera att detta kan vara högre eller lägre beroende på ovanstående faktorer.

Du rekommenderas att förhandla och diskutera dina lönevillkor med bemanningsföretaget för att få en mer exakt bild av vad du kan förvänta dig. Dessutom kan du jämföra med andra tjänster och bemanningsföretag för att få en översikt över branschstandarden.

Hos Docia tjänar distriktssköterskor mellan 48 000 kr och 68 000 kr/månad.

Genomsnittlig lön som fast anställd distriktssköterska i offentlig sektor – baserad på antal år i yrket

Som distriktssköterska inom offentlig sektor varierar din lön baserat på erfarenhet och antal tjänsteår. Inom det offentliga, där kommuner och regioner är vanliga arbetsgivare, ser lönenivåerna ut som följer:

ErfarenhetGenomsnittlig månadslön (SEK)
0-4 år37,600
5-9 år~40,520
10-19 år~48,140
20 år eller mer53,940

Din startlön kan ligga kring 37,600 kr om du är nyexaminerad eller har mindre än fyra års erfarenhet. Med en växande erfarenhet ökar lönen successivt och efter ungefär fem till nio års erfarenhet kan du förvänta dig en lön på omkring 40,520 kr per månad.

För dig med ett decennium eller mer i yrket, speglar genomsnittslönerna en högre ersättning för din ackumulerade expertis. Inom intervallet av tio till nitton år ligger genomsnittslönen runt 48,140 kr.

Slutligen, om du har tjänat som distriktssköterska i mer än tjugo år, återspeglar din lönenivå det högsta erfarenhetsintervallet, med en genomsnittsersättning på 53,940 kr. Notera att dessa siffror är genomsnittliga och faktiska löner kan variera beroende på bland annat arbetsplats och geografisk placering inom landet.

Jämförelse i lön mellan regioner/län i offentlig sektor

När du utforskar löneskillnaderna för distriktssköterskor i den offentliga sektorn, är det viktigt att titta på variationen mellan olika regioner och län. Dessa skillnader kan återspegla lokala marknadsförhållanden, kostnader för levebröd och regionala satsningar inom hälso- och sjukvården.

I offentlig sektor kan du märka att löner för distriktssköterskor ofta är reglerade genom kollektivavtal, vilket ger en viss standardisering, men det finns fortfarande skillnader baserade på plats. Till exempel:

 • Stockholm: Med ett större befolkningsunderlag kan löner vara högre på grund av större efterfrågan och högre levnadskostnader.
 • Norrland: I glesbefolkade områden, där rekrytering kan vara svårare, kan löner vara konkurrenskraftigt satta för att locka kvalificerad personal.

För att ge en mer konkret bild, här är en tabell som visar genomsnittslönerna i olika län:

LänGenomsnittlig månadslön (SEK)
Stockholm42,000
Västra Götaland40,500
Skåne40,000
Norrbotten41,000

Observera att siffror varierar år till år och dessa är endast riktmärken. Dina egna erfarenheter kan skilja sig beroende på din kompetensnivå, specifika arbetsplats och andra faktorer som pågående utbildningsinsatser eller lokala vårdbudgetar.

Vanliga frågor och svar om distriktssköterskors löner

Vad är den genomsnittliga lönen för en distriktssköterska i Sverige 2023?

En distriktssköterska i Sverige tjänar i genomsnitt 41 000 – 42 500 kr per månad.

Hur mycket tjänar en distriktssköterska efter skatt?

Din nettolön som distriktssköterska beror på din bruttolön, skattesats och eventuella avdrag. Nettolönen kan därför variera.

Är det skillnad på lönen i offentlig och privat sektor?

Löner kan variera beroende på om du arbetar inom den offentliga eller privata sektorn. Detaljerad information om löneskillnader kan hittas i tillförlitlig lönestatistik.

Påverkar geografisk placering lönen för distriktssköterskor?

Ja, geografisk placering kan påverka lönen. Regioner och kommuner har olika lönenivåer.

Finns det en löneskillnad mellan män och kvinnor i detta yrke?

Lönestatistik visar att det i vissa fall kan finnas skillnader. I Sverige strävar många arbetsgivare efter att minska löneskillnader baserat på kön.

För att få en mer specifik bild av din potentiella lön, rekommenderas det att du jämför den senaste lönestatistiken och tar hänsyn till faktorer som erfarenhet, utbildningsnivå och arbetsplats.

Vad kan en distriktssköterska förvänta sig att tjäna när de arbetar för ett bemanningsföretag?

Lönen för en distriktssköterska hos ett bemanningsföretag kan variera. Generellt sett kan bemanningsföretag erbjuda konkurrenskraftiga löner, ibland högre än de inom offentlig sektor, på grund av flexibiliteten och eventuella ersättningar för obekväm arbetstid.

Hur stor skillnad är det på löner mellan fast anställning i offentlig sektor, och bemanning i privat sektor?

Skillnaden i löner mellan offentlig sektor och bemanningsföretag i privat sektor kan vara märkbar. Offentlig sektor har ofta mer förutsägbara löneintervall, medan privat sektor och bemanningsföretag kan erbjuda högre löner, beroende på uppdragens natur och avtalens villkor.

Vilken är den genomsnittliga lönen för en distriktssköterska på en vårdcentral?

En distriktssköterska som arbetar på en vårdcentral kan förvänta sig en genomsnittlig månadslön på omkring 41 000 till 42 500 kronor, enligt lönestatistik från 2023.

Hur påverkar erfarenhet lönen för en distriktssköterska?

Erfarenhet spelar en stor roll i lönesättningen för distriktssköterskor. Med ökad erfarenhet och specialistkompetens kan du förvänta dig en högre lön. Lönestegring sker ofta över tid och med ytterligare utbildning och ansvarsområden.

Vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden ingår i en distriktssköterskas yrkesroll?

Som distriktssköterska är dina arbetsuppgifter breda och inkluderar patientundersökningar, sjukvårdsbehandlingar, rådgivning och hälsoförebyggande arbete. Du har även ett övergripande ansvar för vård och omsorg av patienter i alla åldrar, vilket inbegriper att skapa vårdplaner och följa upp behandlingsresultat.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information