Tjäna högre lön 2024 som boendestödjare hos ett bemanningsföretag

Hyrboendestödjare hos Docia – är du en boendestödjare som söker nya utmaningar? Vi ser till dina behov och erbjuder stor frihet samt hög ersättning!

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för boendestödjare och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrboendestödjare och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Boendestödjare – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som boendestödjare hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen. Den genomsnittliga lönen som bemanningsboendestödjare/hyrboendestödjare hos oss ligger på 30 000 – 40 000 kr. När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret

Vilken utbildningsbakgrund bör du ha som boendestödjare?

För att arbeta som boendestödjare är din utbildningsbakgrund viktig. Den utgör grund för att kunna utföra arbetet på ett professionellt och säkert sätt. Ofta efterfrågas en specifik utbildningsnivå i jobbannonser, vilket kan variera beroende på arbetsgivarens behov och tjänstens art.

Relevanta utbildningar:

 • Gymnasial utbildning: Ett vanligt krav är en gymnasial utbildning inom vård och omsorg.
 • Yrkeshögskola: Många väljer också att fördjupa sina kunskaper genom yrkeshögskoleutbildningar som är inriktade mot arbete inom socialt stöd.

Kompletterande utbildning och kurser:

Du kan stärka din kompetens med kurser i områden som:

 • Psykiatri
 • Socialpedagogik
 • Beteendevetenskap

Det är också fördelaktigt att ha kunskaper i områden såsom krisstöd och konflikthantering, vilka kan inhämtas genom kortare kurser eller fortbildningar.

Arbetsgivarnas perspektiv:

Arbetsgivare kan ha olika önskemål gällande din utbildning, men det är inte ovanligt att de söker dig som har:

 • Praktisk erfarenhet från liknande arbetsområden
 • Kunskap i språk och kultur, beroende på målgrupp

När du söker jobb som boendestödjare, läs noggrant igenom jobbannonserna för att få en överblick över vilka utbildningskrav som efterfrågas och anpassa din ansökan därefter. Din utbildning, tillsammans med eventuell erfarenhet, ger en tydlig bild av din kompetens för arbetsgivaren.

Vilka olika arbetsroller finns att välja bland som boendestödjare?

Som boendestödjare har du flera arbetsroller att välja mellan, beroende på din utbildning, erfarenhet och intressen. Arbetsrollerna varierar mellan offentlig och privat sektor samt inom olika organisatoriska inriktningar.

offentliga sektorn kan du arbeta som boendestödjare inom kommunala boenden eller dagliga verksamheter, där du ofta har en stabil anställning och arbetar efter kommunens riktlinjer och rutiner. Här kan titlar variera från boendehandledare till vårdare.

Inom privat sektor finns också roller som boendeassistent eller arbetshandledare, ofta hos privata vårdgivare eller företag som särskilt inriktar sig på boendestöd.

För detaljer kring specifika arbetsroller och arbetsuppgifter kan du undersöka jobbannonser och lediga jobb, där olika beteckningar såsom skötarebehandlingsassistent i psykiatri eller stödpedagog kan förekomma. Dessa titlar reflekterar olika ansvarsområden och specialiseringar inom yrket.

Listan nedan visar ett urval av rollerna som kan finnas tillgängliga för dig som boendestödjare:

 • Boendestödjare: Generell titel ofta använd i både offentlig och privat sektor.
 • Boendehandledare: Fokuserar på att handleda och stötta boende i deras vardag.
 • Boendeassistent: Assisterar i de dagliga rutinerna, ibland med färre kvalifikationer än boendestödjare.
 • Skötare: En mer traditionell roll inom den psykiatriska vården eller i boenden för personer med funktionsnedsättningar.
 • Arbetshandledare: Särskilt inriktad på att stödja individer i arbetsrelaterad aktivitet.

Dessa arbetsroller kan skifta i arbetsuppgifter och ansvarsområden, men i kärnan är de alla dedikerade till att stödja och förbättra livskvaliteten för dem de arbetar med.

Vilken ingångslön kan man förvänta sig som boendestödjare?

Som nyutexaminerad eller ny inom yrket som boendestödjare, är det viktigt att ha en uppfattning om vilken ingångslön du kan förvänta dig. En ingångslön är den lön du erbjuds när du börjar en ny anställning och innan eventuella löneökningar till följd av erfarenhet eller vidareutbildning.

Statistik från olika källor visar att en genomsnittlig ingångslön för en boendestödjare ligger på 20 310 kr brutto i månadslön. Det är en grundläggande siffra som du kan använda som utgångspunkt i dina förväntningar. Men kom ihåg, löner kan variera beroende på en rad olika faktorer såsom arbetsgivare, geografiskt område och gällande avtal.

SektorGenomsnittlig ingångslön (brutto per månad)
Offentlig20 400 kr*
PrivatVarierande

*Enligt SCB statistik ligger löner inom offentlig sektor generellt sett något högre, men detta är en approximativ siffra som inte enbart är tillämplig på ingångslöner.

Det är även relevant att beakta att boendestödjare som yrkesgrupp kan ha olika löneutveckling beroende på kön. Genomsnittslöner tenderar att spegla detta, och det är något att vara uppmärksam på i din anställningsprocess.

Var proaktiv och informera dig om villkoren på arbetsmarknaden. Tala med fackföreningar, sök på jobbportaler och kom i kontakt med nuvarande boendestödjare för att få en tydligare bild av vad du kan förvänta dig i ingångslön i din specifika situation.

Hur utvecklas lönen över tid som boendestödjare?

Som boendestödjare kan du förvänta dig att din lön utvecklas över tid beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och om du har specialkompetenser. I början av din karriär kommer din ingångslön att vara lägre, men den bör öka i takt med att du samlar på dig arbetslivserfarenhet och eventuellt vidareutbildar dig eller tar på dig mer ansvar.

Löneutvecklingen kan variera beroende på flera omständigheter:

 • Arbetsgivare: Kommunal, privat eller landsting kan ha olika lönestrukturer.
 • Erfarenhet: Erfarenhet är ofta kopplad till löneutveckling. Ju fler år du arbetar som boendestödjare, desto högre lön kan du normalt förvänta dig.
 • Geografisk plats: Arbetsorten kan också påverka lönen då lönenivåerna skiljer sig åt mellan olika delar av Sverige.
 • Utbildning och specialkompetens: Ytterligare utbildning eller specialkompetens kan leda till löneförhöjning.

Enligt tillgänglig lönestatistik för 2023 ligger genomsnittslönen för en boendestödjare i Sverige på omkring 28,200 till 30,500 kr per månad. Löneutvecklingen för boendestödjare ser positiv ut, och prognoser pekar på en ökning framöver.

Genomsnittlig lön som boendestödjare baserad på antal år i yrket

Som boendestödjare är din lön påverkad av flera faktorer, där antalet år du har arbetat inom yrket spelar en viktig roll. Statistik från SCB och andra lönestatistiska källor visar en tendens där erfarenhet ofta korrelerar med högre lön.

När du börjar din karriär som boendestödjare kan du förvänta dig en ingångslön som ligger nära den genomsnittliga lönen för detta yrke. Medellönen för boendestödjare i Sverige ligger på cirka 30 500 kr per månad. Som ny i yrket kan din lön vara något lägre, men den ökar med tiden och med förvärvad erfarenhet.

År i yrketGenomsnittlig månadslön (kr)
0-2 årca 28 000 – 30 000
3-5 årca 30 000 – 32 000
6-10 årca 32 000 – 34 000
10+ årca 34 000 – 38 000

Observera att dessa siffror är approximationer och faktiska löner kan variera beroende på faktorer som arbetsgivarens lokalisering och eventuella tillägg eller bonusar. Det är även viktigt att notera att löneutvecklingen kan påverkas av ytterligare utbildning och specialisering inom yrket.

Din ålder kan också spela in, men det är framförallt din erfarenhet och åren i yrket som har störst inverkan på din lönenivå. Genom att kontinuerligt öka din kompetens blir du mer attraktiv på arbetsmarknaden, vilket kan leda till högre lön över tid.

Jämförelse i lön mellan olika regioner/län i Sverige

Som boendestödjare i Sverige varierar din lön beroende på vilket län eller vilken region du arbetar i. Lönestatistik visar på betydande geografiska skillnader i medellön för denna yrkesgrupp.

I vissa regioner tjänar boendestödjare mer än i andra. Exempelvis, rapporter från 2023 indikerar att regionsanställda i genomsnitt kan ha en högre månadslön, med vissa uppgifter som visar en snittlön på 30 300 kronor. Det står kontrast till genomsnittliga löner i andra delar av landet.

För en mer detaljerad blick, här är en jämförelse i tabellform baserat på den tillgängliga lönestatistiken:

Kommun/StadGenomsnittlig månadslön (SEK)
Bodens kommun37 754
Medellön i Sverige för boendestödjare27 623

Observera att dessa siffror är exempel på löneskillnader och kan variera baserat på nyare data. I städer och kommuner där lönen är högre kan detta reflektera lokala avtal eller specifika behov som påverkar lönesättningen. Det är viktigt för dig som boendestödjare eller blivande boendestödjare att känna till denna variation för att kunna göra informerade beslut gällande din arbetsplats.

Sammanfattningsvis står det klart att geografisk region har stor inverkan på vad boendestödjare tjänar i lön. Med denna kunskap kan du som boendestödjare väga dina alternativ och potentiellt söka tjänster där lönerna är mer förmånliga.

Hur skiljer sig lönen mellan bemanning och tillsvidareanställning?

Som boendestödjare är din lön beroende av flera faktorer såsom erfarenhet, arbetsgivare och inte minst anställningsform. Generellt sett tenderar lönen att vara högre inom bemanningsföretag jämfört med tillsvidareanställningar. Detta kan delvis förklaras av de olika villkoren som gäller inom bemanningsbranschen.

I bemanning erhåller du som anställd ofta en högre lön för att kompensera för oregelbundna arbetstimmar och brist på långsiktig anställningssäkerhet. Arbetsgivaren behöver vara konkurrenskraftiga för att locka kvalificerade boendestödjare till tillfälliga positioner.

Inom tillsvidareanställningar i den offentliga sektorn, är lönenormerna vanligtvis reguljära och förhandlingsmarginalerna mindre. Lönerna är ofta kollektivt överenskomna, vilket kan innebära mindre individuellt utrymme för löneförhandlingar jämfört med bemanning.

Här är en jämförelse av medianlöner inom offentlig och privat sektor (baserat på tillgänglig data):

 • Offentlig sektor: Medianlönen kan variera från 25,000 till 30,000 kronor beroende på kommun och landsting.
 • Privat sektor (inklusive bemanning): Lönen kan vara något högre och variera mer kraftigt.

Det är viktigt att som anställd jämföra löner och förmåner hos flera olika arbetsgivare. Tänk på att lönestatistiken kan reflektera genomsnitt och medianer, vilket innebär att individuella löner kan skilja sig åt.

Observera att löneskillnader också kan finnas mellan män och kvinnor i samma yrke och att det är väsentligt att aktivt arbeta för en jämn lönespridning.

Vanliga frågor

Innan du påbörjar din karriär som boendestödjare är det viktigt att känna till lönesituationen och vad som kan påverka din inkomst.

Hur mycket bättre lön får du inom bemanning som boendestödjare?

Inom bemanningssektorn kan du ofta förvänta dig en högre lön jämfört med fast anställning, eftersom bemanningsföretag vanligen kompenserar för brist på förmåner och långsiktig trygghet.

Hur skiljer sig lönerna mellan offentlig och privat sektor?

Lönen som boendestödjare varierar mellan offentlig och privat sektor. Offentlig sektor kan erbjuda en lägre lönenivå jämfört med privata företag, där löner tenderar att vara något högre.

Vilken utbildning krävs för att arbeta som boendestödjare?

För att arbeta som boendestödjare krävs det oftast en form av eftergymnasial utbildning som är inriktad mot socialt arbete, psykiatri eller liknande.

Vilka arbetsuppgifter ingår i rollen som boendestödjare?

Som boendestödjare stödjer du personer i deras boendemiljö med uppgifter som kan inkludera personlig omvårdnad, hushållssysslor och att stärka den enskildes självständighet och delaktighet i samhället.

Hur skiljer sig lönen mellan utbildade och outbildade boendestödjare?

Lönen för boendestödjare som har relevant utbildning kan vara högre jämfört med de utan formell utbildning. Utbildningsbakgrund kan avsevärt påverka din startlön och löneutveckling inom yrket.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information