Tjäna högre lön 2024 som barnläkare hos ett bemanningsföretag

Hyrläkare hos Docia – är du en legitimerad specialistläkare som söker nya utmaningar? Vi ser till dina behov och erbjuder stor frihet samt hög ersättning!

Allmänspecialist

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för läkare och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrbarnläkare och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Barnläkare – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som barnläkare hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen. Den genomsnittliga lönen som bemanningsbarnläkare/hyrbarnläkare hos oss ligger på 30 000 – 50 000 kr/vecka. När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Barnläkares roll och utbildningsväg

Som barnläkare spelar du en central roll i att tillhandahålla medicinsk vård till barn från nyfödda upp till ungdomsåren. Du specialiserar dig inom pediatrik, vilket är en komplex och givande specialitet inom läkaryrket. Din expertis bidrar till att skydda barns hälsa genom förebyggande åtgärder, diagnostik och behandling av en mängd tillstånd.

Din utbildningsresa börjar med en omfattande högskoleutbildning. Efter att ha avslutat en eftergymnasial utbildning, vilket normalt är en kandidatexamen, pågår din medicinska utbildning i ytterligare fem till sex år på en medicinsk fakultet. Denna utbildning kategoriserar sig som en kvalificerad yrkesutbildning och leder fram till en läkarexamen.

Efter din grundläggande läkarutbildning krävs ytterligare specialisering inom barnmedicin, som vanligtvis omfattar en specialisttjänstgöring i minst fem år. Denna period involverar intensiv klinisk praktik under överinseende av erfarna barnläkare, där du får värdefull praktisk erfarenhet.

PeriodUtbildningsnivå
3 årGrundläggande högskoleutbildning (Kandidatexamen)
5-6 årLäkarprogrammet på medicinsk fakultet
5 årSpecialisttjänstgöring inom pediatrik

För att bli barnläkare krävs det således en långsam och intensiv utbildningsväg och tillhörande yrkeserfarenhet. Det är en utmanande och djupt belönande karriär som kräver dedikation, eftersom den inverkar direkt på barns liv och välbefinnande.

Lönesättning för en barnläkare

Som barnläkare kan din lön variera beroende på flera faktorer såsom arbetsplatsens geografiska läge och om du arbetar inom privat eller offentlig sektor. I denna sektion kommer du att få en översikt om genomsnittslöner, regionala löneskillnader samt din nettolön efter skatt och andra avdrag.

Statistik och genomsnittslöner

Genomsnittslönen för en barnläkare i Sverige ligger på 86 400 kr per månad. Denna siffra kan variera utifrån erfarenhet och arbetsställe. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är den ungefärliga bruttolönen för en barnläkare omkring 79 200 kr. Löneutvecklingen ser positiv ut, med en prognostiserad medellön på cirka 90 800 kr för året 2024.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Löner för barnläkare skiljer sig åt mellan olika regioner och sektorer. Som individ kan du finna att lönerna är högre eller lägre beroende på om du arbetar inom privat eller offentlig sektor. Traditionellt sett har den statliga och kommunala sektorn haft en mer enhetlig lönestruktur, medan privat sektor kan erbjuda högre löner men också en större lönespridning.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din nettolön som barnläkare, det vill säga vad du får ut efter skatt och andra avdrag, kan också variera. Om din bruttolön är 67 333 kr, kan du förvänta dig en nettolön på cirka 42 403 kr efter skatt år 2024. Det kan vara fördelaktigt att teckna en inkomstförsäkring eftersom den kan täcka upp till 80% av lönen, som motsvarar cirka 37 850 kr/mån, om du skulle bli arbetslös. Skattesatserna påverkas av var du bor, med kommunalskatt och eventuell landstingsskatt som viktiga faktorer.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som barnläkare kommer dina anställningsvillkor och möjligheter på arbetsmarknaden att variera beroende på om du arbetar inom den offentliga eller privata sektorn. Arbetsmarknaden påverkas också av tillgången på arbetsförmedling och lediga jobb inom ditt specialistområde.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Du kan hitta lediga jobb som barnläkare genom Arbetsförmedlingen samt olika yrkesspecifika portaler och rekryteringsföretag. Prognosen för yrket tyder på en stabil efterfrågan, vilket ger goda chanser till anställning efter avslutad utbildning och specialistkompetens.

Offentlig sektor versus privat sektor

Offentlig sektor: Om du väljer att arbeta som barnläkare inom den offentliga sektorn, kommer du vanligtvis att vara anställd på sjukhus, vårdcentraler eller andra statliga vårdinrättningar. Där kan du förvänta dig en stabil anställning med reglerade arbetstider och en lön som regleras enligt kollektivavtal.

Tjänster inom offentlig sektor:

 • Sjukhus (allmänna och universitetssjukhus)
 • Vårdcentraler
 • Övriga statliga vårdinrättningar

Privat sektor: Om du arbetar inom den privata sektorn, kan det innebära arbete på privata mottagningar, sjukhus eller hos läkemedelsföretag. Löner och anställningsvillkor kan variera mer här än inom den offentliga sektorn, och du har ofta möjlighet att förhandla om din lön.

Arbetsuppgifter och villkor inom privat sektor:

 • Privata mottagningar eller privatsjukhus
 • Läkemedelsföretag
 • Forskning och privat vårdutveckling

Din arbetsmiljö och anställningsvillkor kommer att skilja sig åt mellan dessa två sektorer, och det är viktigt att du som barnläkare överväger vilken arbetsmiljö som passar bäst för din karriär och livsstil.

Bemanningsmöjligheter

I rollen som barnläkare kan du välja att arbeta som konsult genom bemanningsföretag, vilket ofta medför en högre lön jämfört med fast anställning inom kommun eller landsting. Som konsult ger du dig själv friheten att välja uppdrag och arbetsplatser, vilket kan innebära större arbetsfrihet och möjlighet att påverka din arbetssituation.

Fördelar med bemanningsmöjligheter:

 • Flexibilitet: Du väljer när och var du arbetar.
 • Variation: Du får erfarenhet från olika arbetsplatser och miljöer.
 • Lön: Generellt en högre genomsnittlig månadslön.

Medellöner i bemanning: Som barnläkare genom bemanning kan månadslönen vara högre än den traditionella anställningsformen. Det är inte ovanligt att medellönen ligger på omkring:

 • Bemanningsföretag: 86,400 kr/månad (kan variera beroende på uppdrag och erfarenhet).

Att tänka på:

 • Anpassning krävs till olika arbetsplatser.
 • Variationen i arbetsmiljö kräver flexibilitet och anpassningsförmåga.
 • Säkerställ att bemanningsföretaget har goda villkor och stöd för sina anställda.

Det är viktigt att du noga överväger dina anställningsalternativ som barnläkare. Även om lön är en viktig aspekt, är det också betydelsefullt att man känner sig bekväm i sin arbetsroll och med sina arbetstider. Arbete genom bemanningsföretag kan erbjuda både ekonomiska och professionella fördelar som passar dina personliga och karriärmässiga behov.

Hos Docia tjänar du som barnläkare 30 000 – 50 000 kr/vecka.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Som barnläkare har du en väg fylld av möjligheter för karriärutveckling. Din löneutveckling är starkt kopplad till din utbildningsnivå och de specialistområden du väljer att fördjupa dig i. Efter att du avslutat din grundläggande läkarutbildning, följer en specialiseringstid, där du som färdig specialistläkare kan förvänta dig en löneökning.

Specialistläkare inom pediatrik har en god prognos när det gäller framtidsutsikter, både i termer av jobbsäkerhet och lönetillväxt. Karriären inom barnmedicin erbjuder också kontinuerliga möjligheter för vidareutbildning och sub-specialiseringar, vilket kan leda till ytterligare löneutveckling.

Löneutveckling över tid:

 • Grundutbildning: Din lön som underläkare är relativt lägre.
 • Specialistutbildning: Ökning sker när du når status som specialistläkare.
 • Erfarenhet: Med ökad erfarenhet följer vanligtvis ytterligare löneökningar.

Framtidsutsikter med fokus på prognos och ytterligare specialisering:

 • Prognos: Arbetsmarknaden för barnläkare är stabil.
 • Specialisering: Fördjupad expertis i särskilda områden kan höja din profil och löneförväntningar.

Ditt engagemang i professionell utveckling, din förmåga att anpassa dig till nya behandlingsmetoder samt ditt deltagande i forskning, är avgörande för din framtida inkomst och karriärframsteg. Genom att ta aktiv del i dessa områden säkerställer du en stark position på arbetsmarknaden.

Källhänvisningar

När du söker information om lönestatistiken för barnläkare i Sverige är det viktigt att använda pålitliga källor. Här är en lista över resurser som ger en översikt av den genomsnittliga månadslönen för en barnläkare, baserat på data från 2024:

 • Ratsit ger en uppskattning av en genomsnittlig månadslön för barnläkare i Sverige. Enligt denna källa är genomsnittslönen cirka 86 400 SEK.
  • URLErsätt med faktisk URL
 • Yrkeskollen.se presenterar information om medellönen för barnläkare, med en siffra som anges till 83 200 SEK per månad.
  • URLErsätt med faktisk URL
 • Framtid.se erbjuder information baserad på en sammanvägning av olika källor och anger en uppskattad genomsnittlig bruttolön för en barnläkare till 79 200 SEK.
  • URLErsätt med faktisk URL
 • Lönestatistik kan också hittas direkt via Statistiska centralbyrån (SCB), en central myndighet i Sverige som producerar officiell statistik. Om du är intresserad av statistiskt säkerställd data är SCB en primär källa att konsultera.
  • URLErsätt med faktisk URL

Dessa källor erbjuder information som är relevant då du vill få en översikt över lönenivåer för barnläkare. Kom ihåg att löner kan variera beroende på faktorer som erfarenhet och arbetsplatsens geografiska läge. När du granskar lönestatistik är det också viktigt att skilja på bruttolön och nettolön, då den senare är vad som faktiskt betalas ut efter skatt.

Vanliga frågor

När du överväger en karriär som barnläkare är det viktigt att du är väl informerad om utbildningsvägen, arbetets natur samt ekonomiska aspekter av yrket.

Vilka utbildningssteg krävs för att bli barnläkare?

För att bli barnläkare måste du först genomgå en läkarutbildning på universitet, vilket tar cirka sex år. Efter detta följer en legitimering och specialistutbildning i pediatrik som varierar i längd.

Vilka arbetsuppgifter har en barnläkare?

Som barnläkare kommer du att diagnostisera och behandla sjukdomar hos barn och ungdomar. Arbetsuppgifterna inkluderar allt från hälsokontroller till att hantera akuta och kroniska tillstånd hos barn.

Hur påverkar skatter barnläkarens lön i handen?

Skatter reducerar den bruttolön som rapporteras och den faktiska lönen du får ”i handen” är din nettolön efter att inkomstskatt och andra avgifter har dragits av.

Hur mycket kan en specialist inom pediatrik förvänta sig i lön?

Lönen för en specialist inom pediatrik kan variera baserat på erfarenhet och arbetsplats, men lönen ligger ofta i den övre skiktet för läkaryrken på grund av specialiseringen.

Vilken är den genomsnittliga lönen för en barnläkare i Sverige?

Genomsnittslönen för en barnläkare i Sverige ligger mellan 79 200 kr och 86 400 kr per månad. Löneskillnader kan förekomma beroende på arbetsgivare och erfarenhet.

Vilka är behörighetskraven för att arbeta som barnläkare?

Förutom relevant utbildning måste du ha en svensk läkarlegitimation. Vidare behövs ofta ytterligare behörigheter som demonstrerar din specialisering inom barn- och ungdomsmedicin.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information