Tjäna högre lön 2024 som AT-läkare hos ett bemanningsföretag

Hyrläkare hos Docia – är du en legitimerad AT-läkare som söker nya utmaning? Vi ser till dina behov och erbjuder stor frihet samt hög ersättning!

Allmänspecialist

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för läkare och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyr AT-läkare och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

AT-läkare – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som AT-läkare hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen.

Den genomsnittliga lönen som bemannings AT-läkare/hyr AT-läkare hos oss ligger på 15 000 – 25 000 kr/vecka. När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

AT-läkarens roll och utbildningsväg

Efter att ha fullgjort din läkarutbildning, står du inför nästa steg i din karriär som AT-läkare, eller allmäntjänstgörande läkare. Denna position är essentiell då den utgör en övergång från teori till praktik och är en förutsättning för att erhålla din legitimation. Här kommer du att få bred handledning och möjlighet att applicera dina kunskaper inom olika medicinska discipliner.

Som AT-läkare kommer dina arbetsuppgifter att variera. Du kommer att:

 • Utvärdera patienters symtom.
 • Ställa diagnoser.
 • Utforma behandlingsplaner.
 • Utföra enklare medicinska procedurer under övervakning.

Din tidsbegränsade allmäntjänstgöring omfattar vanligtvis 18 månader till 2 år, beroende på regionen, och leder fram till en anställning där du kan vidareutveckla dina färdigheter inom specifika områden.

För att nå målet som fullt legitimerad läkare och eventuellt påbörja din specialistutbildning, är det viktigt att du tar vara på erfarenheterna som AT-läkare. Det ger dig inte bara ovärderlig praktisk erfarenhet utan också kunskap om hur du arbetar i ett medicinskt team, och hur du hanterar den ansvar och stress som kan följa med läkararbetet.

Denna etapp i din läkarutbildningen är grundläggande och möjliggör vidare professionell utveckling inom sjukvården, och ger dig de verktyg som krävs för att erbjuda patientcentrerad vård.

Lönesättning för AT-läkare

När du startar din karriär som AT-läkare är det viktigt att vara medveten om lönenivåerna. Din ingångslön som AT-läkare varierar beroende på flera faktorer, inklusive region och arbetsgivare.

Statistik och genomsnittslöner

Enligt lönestatistik för 2023, börjar lönen för en AT-läkare oftast runt 34 300 kr för män i offentlig sektor, medan det för kvinnor ligger något högre på 35 500 kr. Statistikmyndigheten SCB visar att genomsnittslönen för specialistläkare år 2022 var 86 400 kr per månad, vilket ger en indikation på löneutvecklingspotentialen efter AT-perioden.

KönGenomsnittslön AT-läkare 2023
Män34 300 kr
Kvinnor35 500 kr

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Din lön som AT-läkare kan variera beroende på i vilken region eller sektor du är anställd. I allmänhet kan konkurrens och livskostnader i större städer som Stockholm innebära högre löner. Löneskillnader mellan den offentliga och privata sektorn kan också förekomma, men kollektivavtal påverkar vanligen lönerna inom sjukvården för att säkerställa rättvisa och marknadsmässiga ersättningar.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din faktiska inkomst som AT-läkare blir efter skatt och andra avdrag. De specifika avdragen beror på din arbetsgivare, anställningsform och den region du arbetar i. Det är viktigt att tänka på att ditt lönekuvert visar lön före skatt, och att din nettolön (efter skatt) kommer att vara lägre.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Din anställning som AT-läkare omfattas av specifika villkor och arbetsmarknaden är dynamisk. Förståelse för dessa kan vara avgörande för din yrkesframgång.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Du kan hitta lediga tjänster för AT-läkare via Arbetsförmedlingen, på sjukhusens egna webbplatser eller genom olika bemanningsföretag. I jobbannonser specificeras ofta vilka erfarenheter och kvalifikationer som arbetsgivaren söker. Anställningsprocessen för AT läkare kan variera beroende på arbetsgivare och region, men sjukvården eftersträvar i regel att matcha AT-läkare med lämpliga arbetsplatser.

AT-läkares arbetssituation

Som AT-läkare är du anställd hos en arbetsgivare, ofta inom en region, och kan arbeta vid sjukhus, vårdcentraler eller kliniker. Dina arbetsuppgifter och arbetstider regleras genom kollektivavtal. Det är viktigt att du som AT-läkare får handledning, vilket är en central del av din tjänst och en förutsättning för din fortsatta utveckling mot specialistkompetens.

Karriärvägar och specialisering efter AT

Efter avslutad AT-tjänstgöring och godkända prov har du möjligheten att fortsätta din karriär som ST-läkare (specialistläkare under utbildning). Din erfarenhet som AT-läkare och eventuellt också handledning från överläkare under AT-tiden är värdefull inför denna specialisering. Vägen till specialistläkare är tydlig och innefattar vidare utbildning och fördjupning inom ett specifikt medicinskt område.

Ytterligare ekonomiska aspekter för AT-läkare

I din roll som AT-läkare (Allmäntjänstgörande läkare) finns det ekonomiska faktorer utöver den månatliga lönen att beakta. Utökade möjligheter till extrajobb och bemanningstjänster kan vara relevant för din ekonomiska situation.

Möjligheter till extrajobb och bemanningstjänster

Som AT-läkare har du möjlighet att arbeta extra genom bemanningsföretag som erbjuder kortare uppdrag, ofta kallade för stafett- eller hyrläkare. Denna typ av tjänst kan ge dig både högre ersättning och mer flexibilitet i ditt yrkesliv.

 • Bemanningsföretag: Anställningen via ett bemanningsföretag skiljer sig från en tillsvidareanställning. Dessa företag kan erbjuda dig uppdrag där du temporärt fyller en funktion på olika vårdinrättningar.
  • Trygghet och uppskattning: Bemanningsföretag kan erbjuda en viss grad av trygghet genom regelbundna uppdrag och kontinuerlig inkomst, även om stabiliteten kan variera jämfört med en fast anställning.
  • Ersättning: Ersättningen för dessa uppdrag är ofta högre än din ordinarie lön som AT-läkare.
  • Flexibilitet: Du får ökad flexibilitet att välja när och var du vill arbeta, vilket kan göra det enklare att balansera arbete och privatliv.
 • Egen bolag: För den som vill ha ännu större kontroll över sin arbetsplats och arbetstider finns också alternativet att jobba som konsult eller vårdkonsult genom eget bolag.
  • Fakturera: Du får fakturera för utförda tjänster, vilket kan leda till betydande ekonomiska fördelar.
  • Kompetensutveckling: Ytterligare uppdrag kan leda till bredare erfarenheter och snabbare kompetensutveckling.
  • Förmåner: Samarbete med bemanningsföretag eller arbete som egenföretagare kan även innebära tillgång till olika form av förmåner, såsom fortbildning.

Att kombinera bemanningstjänster med din grundlön som AT-läkare kan ge ekonomiskt utrymme för att investera i din framtida karriär och kompetensutveckling. Det är viktigt att du sätter dig in i de olika villkoren som gäller för dessa alternativ och bedömer vad som passar bäst för din livssituation och karriärmål.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Efter din AT-tjänstgöring och erhållande av läkarlegitimation öppnas nya dörrar i din karriär. Som legitimerad läkare får du möjlighet att påbörja din specialistutbildning, vilket gör dig till ST-läkare (specialisttjänstgöring). Detta är ett viktigt steg mot att bli specialistläkare, där både ansvar och löneutveckling ökar.

Löneutveckling: Förvänta dig en gradvis löneökning under din specialistutbildning. Efter att ha blivit specialistläkare ökar din lönekapacitet ytterligare, ofta med möjlighet att förhandla om bättre arbetsvillkor och högre löner baserat på din kompetens och erfarenhet.

 • Legitimerad läkare: Lönen justeras efter att rätt att utöva yrket som läkare har erhållits.
 • ST-läkare: En ökning av lönen sker under din fortbildningstid.
 • Specialistläkare: Når du högre lönenivåer och bättre anställningsvillkor.

Prognos för lediga jobb: Prognosen visar på en fortsatt stark arbetsmarknad för läkare i Sverige, vilket innebär goda chanser till anställning efter avslutad AT.

Kompetensutveckling och fortbildning: Fortsatt utbildning är väsentlig för din karriärtillväxt och livslön. Genom kontinuerlig kompetensutveckling håller du dig attraktiv på arbetsmarknaden och säkrar din framtida löneutveckling.

Livslön: En investering i din utbildning och kompetensutveckling ger oftast en god avkastning när det kommer till din livslön.

Karriärstegen från AT-läkare till specialistläkare är både utmanande och belönande. Ditt engagemang i din egen utveckling kommer att vara avgörande för dina karriärmöjligheter och framtidsutsikter.

Vanliga frågor

I den här sektionen hittar du svar på vanliga frågor om löner för AT-läkare, hur dessa löner förändras med vidare utbildning och erfarenhet, samt löneskillnader mellan olika specialiteter i läkaryrket.

Hur skiljer sig lönen mellan en AT-läkare och en BT-läkare?

Efter avslutad AT-tjänstgöring finns det möjlighet att fortsätta som BT-läkare (baseratjänstgöring) vilket är nästa steg i läkarkarriären. Lönen som AT-läkare i Sverige är i genomsnitt 37 300 kr men kan variera beroende på region. Efter övergången till BT-läkare finns ofta möjlighet till en högre lön då ytterligare erfarenhet och kompetens tillkommer.

Hur påverkas en underläkares lön efter att ha blivit legitimerad?

När du som underläkare blir fullt legitimerad efter din allmäntjänstgöring, kommer din lön normalt att öka. Detta representerar övergången från en AT-läkare till en legitimerad läkare och avspeglar ökad ansvarsnivå och självständighet i arbetsrollen.

Hur utvecklas lönen för en läkare över de första 10 åren i yrket?

Under de första tio åren i läkaryrket stiger lönen gradvis i takt med ökad erfarenhet och kompetensutveckling. Utöver grundläggande tjänstgöring som AT-läkare, bidrar vidare specialistutbildning och befordran till en stadig löneutveckling.

Vilka läkarspecialiteter tenderar att ha de högsta lönerna?

Specialistläkare tenderar generellt att ha högre löner än läkare inom primärvården, och vissa specialiteter som exempelvis kirurgi, anestesiologi och radiologi ligger ofta i de högre löneskikten. Statistik från 2022 visar att en specialistläkare i Sverige hade en genomsnittlig månadslön på 86 400 kronor.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information