Tjäna högre lön 2024 som ambulanssjuksköterska hos ett bemanningsföretag

Ambulanssjuksköterska hos Docia – ta steget till ett flexiblare arbetsliv med större frihet samtidigt som du tjänar bättre!

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för sjuksköterskor och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrambulanssjuksköterska och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Ambulanssjuksköterska – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som ambulanssjuksköterska hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen.

Den genomsnittliga lönen som bemanningsambulanssjuksköterska/hyrambulanssjuksköterska hos oss ligger på mellan 48 000 kr och cirka 68 000 kr i månaden.  När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via

Hur din arbetsroll är formad som ambulanssjuksköterska

Som ambulanssjuksköterska är din centrala arbetsroll att ge omedelbar och avancerad vård till patienter i ett akut tillstånd. Du arbetar ofta under stressiga förhållanden och måste vara redo att snabbt fatta beslut. Dina arbetsuppgifter kombinerar medicinsk kompetens med förmågan att hantera oväntade situationer.

Primära ansvarsområden:

 • Medicinsk bedömning: Du gör initiala hälsobedömningar och monitorerar patientens tillstånd.
 • Livsuppehållande åtgärder: Du tillhandahåller akutvård, såsom hjärt-lungräddning (HLR) och intubering.
 • Läkemedelshantering: Du administrerar nödvändiga läkemedel enligt strikta protokoll.
 • Patientvård: Du tröstar och lugnar patienter i kris.

Utrustning och teknik: Din kompetens inkluderar att hantera avancerad medicinteknisk utrustning, som defibrillatorer och bärbara respiratorer.

Teamarbete:

 • Samverkan: Du arbetar nära tillsammans med kollegor och andra vårdpersonal.
 • Kommunikation: Du rapporterar patientens tillstånd tydligt och koncist till sjukhuspersonal.

Arbetsmiljö: Du tillbringar största delen av din arbetstid i ambulansen eller på olika platser där nödsituationer inträffat. Flexibilitet och anpassningsförmåga är avgörande då ingen arbetsdag är den andra lik.

Utbildningsmässigt krävs sjuksköterskeexamen med vidareutbildning inom ambulanssjukvård eller intensivvård. Fortlöpande utbildningar och övningar för att hålla sig uppdaterad med de senaste riktlinjerna och teknikerna inom området är en viktig del av yrket.

Hur erfarenhet påverkar din lön

Som ambulanssjuksköterska påverkar din erfarenhet din lön avsevärt. Initialt, när du precis börjat din karriär, kommer din grundlön ofta att vara lägre. Det är ett resultat av att du fortfarande bygger upp din färdighetsnivå och din förmåga att hantera komplexa medicinska situationer.

Nya i yrket:

 • Grundlön: Ofta i den lägre delen av löneskalan
 • Kompetensutveckling: Fokus på att få erfarenhet

Med tiden, efterhand som du samlar på dig fler år i yrket, kan du förvänta dig en gradvis lönelyft. Din kompetens och förmåga att hantera ansvarsfulla arbetsuppgifter ökar, vilket normalt reflekteras i en högre lön.

Erfarenhet 5-10 år:

 • Ökning av lön: Större ansvar leder ofta till högre lön
 • Fördjupad kompetens: Specialiserade färdigheter premieras

Med en betydande erfarenhet, ibland över 10 års arbete, kan du ha utvecklat en specialistkompetens. Det kan leda till positioner med högre lön, som arbete som klinisk ledare eller utbildare.

>10 års erfarenhet:

 • Specialistroller: Högre löneklass kan uppnås
 • Ledarskapsfunktioner: Möjlighet till ytterligare löneutveckling

Även geografisk placering och varierande lönenivåer bland Sveriges regioner kan påverka din inkomst. Det är värt att notera att löneökningar inte är garanterade och kan vara beroende av andra faktorer, som arbetsgivarens policy och ekonomiska förhållanden.

Vilken lön kan man förvänta sig som fast anställd ambulanssjuksköterska i kommun/offentlig sektor? Och hur ändras den över tid?

Som fast anställd ambulanssjuksköterska i den kommunala eller offentliga sektorn, kan din lön variera beroende på arbetsort och erfarenhet. Inledningsvis, som nyutbildad utan särskild erfarenhet, kan lönen börja på en lägre nivå och öka i takt med att du samlar på dig erfarenhet och kompetens.

Arbetserfarenhetens inverkan:

 • Inledande år: Vanligtvis en ingångslön på cirka 25 620 kr per månad.
 • Med erfarenhet: Efter några års erfarenhet kan lönen vara omkring 40 370 kr i månaden enligt Jobted.se.
 • Utbildning och vidareutbildning: Kan ytterligare höja din lönenivå.

Över tid har lönerna för ambulanssjuksköterskor i offentlig sektor visat en uppåtgående trend. Detta kan delvis förklaras av löneöversyner och avtalsförhandlingar som regelbundet genomförs av de fackliga organisationerna.

Lönetrend över tid:

 • Tidigare år: En genomsnittlig årlig ökning baserat på kollektivavtal.
 • 2023: En prognos från Allalöner.se indikerar en medellön på ungefär 44 700 kr per månad.

Det är viktigt att notera att extratjänster som jour, natt och helgarbete kan resultera i tilläggsersättningar som ökar den totala månadslönen. Eftersom dessa tillägg varierar beroende på arbetsgivare och region, rekommenderas det att du tar del av aktuella kollektivavtal för att få en fullständig bild av löneutvecklingen.

Vilken lön kan man förvänta sig som ambulanssjuksköterska via bemanning?

Som ambulanssjuksköterska via bemanningsföretag tenderar din lön att vara högre jämfört med att vara anställd direkt av kommunen eller landstinget. Detta beror på den flexibilitet och tillgänglighet du erbjuder som bemanningsanställd. Tjänsten innebär ofta oregelbundna arbetstider och potentiellt mer krävande arbetsvillkor, vilket är kompenserat i din lönesättning.

Typiska lönespann för bemanningsanställda:

 • Ingångslön: Bemanningsanställningar erbjuder en ingångslön som kan variera, men du kan ofta förvänta dig en högre ingångslön jämfört med fast anställda på grund av efterfrågan på flexibel arbetskraft.
 • Genomsnittslön: Medellönen som anges för ambulanssjuksköterskor generellt kan vara ett referensvärde, men som bemanningsanställd kan din lön ofta överstiga dessa genomsnittliga nivåer.
 • Toppnivåer: För erfarna ambulanssjuksköterskor som väljer att arbeta via bemanningsföretag kan lönen i vissa fall bli avsevärt högre beroende på uppdragens karaktär och geografiska placering.

Det exakta beloppet av din lön beror på flera olika faktorer, inklusive ditt individuella avtal, geografisk plats, erfarenhet och kvalifikationer samt eventuella tillägg för obekväm arbetstid såsom natt och helgarbete. För att få en bättre uppfattning om löneförväntningar bör du konsultera med bemanningsföretaget och undersöka avtal för den specifika regionen eller arbetsplatsen.

Hos Docia tjänar ambulanssjuksköterskor mellan 48 000 kr och cirka 68 000 kr/månad.

Jämförelse i lön mellan regioner/län i offentlig sektor

När du överväger en karriär som ambulanssjuksköterska, är det viktigt att känna till hur löner varierar mellan olika regioner och län. I offentlig sektor kan lönerna skilja sig markant beroende på var i Sverige du arbetar.

Tabellen nedan ger en översikt över lönsskillnader som ambulanssjuksköterska inom den offentliga sektorn:

Län/RegionGenomsnittlig månadslön (SEK)
StockholmX kr
Västra GötalandsregionenX kr
SkåneX kr
NorrbottenX kr

Observera att dessa siffror är exempel och att den faktiska lönen kan variera. Lönen kan påverkas av flera faktorer såsom arbetslivserfarenhet, specialistkompetenser och arbetsmarknadens dynamik.

För en mer detaljerad förståelse erbjuder vissa webbplatser möjligheten att filtrera lönestatistik efter län, ålder och kön inom den offentliga sektorn.

Det är också värt att notera att lönen kan förändras över tid och uppdateras med den ekonomiska utvecklingen samt kollektivavtalens revidering. Därför är det klokt att regelbundet kontrollera aktuell lönestatistik för att hålla dig uppdaterad.

Vanliga frågor och svar om ambulanssjuksköterskors löner

I denna sektion hittar du svar på vanliga frågor som berör lönestrukturen för ambulanssjuksköterskor. Informationen syftar till att ge dig en grundläggande förståelse för de olika faktorer som kan påverka din lön.

Vilka faktorer påverkar en ambulanssjuksköterskas lön?

Din lön som ambulanssjuksköterska påverkas av flera faktorer, såsom arbetslivserfarenhetutbildningsnivå och geografisk placering. Tillägg kan tillkomma för obekväm arbetstid och övertid. Fackliga avtal och individuella löneförhandlingar är också centrala komponenter som bestämmer din månadslön.

Hur påverkar konsultande/bemanning en ambulanssjuksköterskas lön?

Att arbeta som ambulanssjuksköterska genom bemanningsföretag kan innebära en högre lön jämfört med traditionell anställning på grund av tillägg och ersättningar för tillfälligt arbete. Det erbjuds ofta ersättning för resor och boende.

Hur stor skillnad är det på löner mellan anställning i offentlig sektor och privat sektor?

Löner kan variera mellan offentlig och privat sektor. Generellt kan den privata sektorn erbjuda högre löner jämfört med offentlig sektor, men detta kan skilja sig åt beroende på arbetsplats och region.

Hur mycket mer tjänar man som ambulanssjuksköterska via bemanning?

Som ambulanssjuksköterska via bemanning kan lönen vara högre än genomsnittet i offentlig sektor, med genomsnittliga månadslöner upp till 10-20% högre. Detta beror på flexibilitet, kortare uppdrag och ibland arbetets prekära natur.

Källhänvisning

I framställningen av artikeln ”Lön som ambulanssjuksköterska – Vad tjänar en ambulanssjuksköterska?” har följande källor använts för att säkerställa att du får tillgång till pålitlig och aktuell information:

 • SCB (Statistiska Centralbyrån): SCB erbjuder officiell statistik och data som rör olika yrkesgruppers inkomster i Sverige.

Specifika källor som refererats till i artikeln:

KällaURL
Allalöner.sehttps://www.allalöner.se/lon/ambulanssjukskoterska
Ratsithttps://www.ratsit.se/salaries/ambulanssjukskoterska
Yrkeskollen.sehttps://www.yrkeskollen.se/lon/ambulanssjukskoterska
Indeedhttps://se.indeed.com/lön/ambulanssjuksköterska

Varje källa har sin egen vinkling och detaljgrad. Grundlön och andra faktorer som påverkar lönen för ambulanssjuksköterskor har analyserats för att ge dig en bred och allsidig förståelse av ämnet.

Tänk på att löner kan variera beroende på erfarenhet, geografisk plats och andra marknadsrelaterade faktorer. För den senaste informationen, besök de angivna URL.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information