Tjäna högre lön 2024 som allmänläkare hos ett bemanningsföretag

Hyrläkare hos Docia – är du en legitimerad specialistläkare som söker nya utmaningar? Vi ser till dina behov och erbjuder stor frihet samt hög ersättning!

Allmänspecialist

Som anställd genom Docia får du

 • Frihet och flexibilitet
 • Personlig kontaktperson
 • Förmånliga villkor och bra lön
 • Kompetensutveckling och fortbildning

Vi på Docia arbetar aktivt för att vara marknadens bästa bemanningsföretag för läkare och därmed ha marknadens bästa vårdkonsulter. Docia finns här för dig som är eller vill bli hyrallmänläkare och hitta ditt nästa välbetalda drömuppdrag! Genom oss får du en personlig relation med en konsultchef som ser dina behov, tror på dig och gör allt för att underlätta och stötta dig i din karriär!

Allmänläkare – Så här ser lönen ut 2024 med Docia som arbetsgivare

Som allmänläkare hos Docia varierar lönen en del beroende på faktorer som uppdragsort, tid på året, arbetsuppgifter och arbetsbelastningen på placeringen. Den genomsnittliga lönen som bemanningsallmänläkare/hyrallmänläkare hos oss ligger på 30 000 – 50 000 kr/vecka. När du arbetar genom oss väljer du själv om du vill ha lön eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Vi hjälper dig givetvis med uppstarten av bolag. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig!

Varför ska du välja Docia?

Som vårdkonsult hos Docia får du bland annat:

 • En arbetsgivare som genuint bryr och engagerar sig i din karriär
 • Konkurrenskraftig ersättning och bra villkor
 • Större frihet och flexibilitet
 • Uppskattning för din arbetsinsats
 • Kompetensutveckling
 • Personlig service från erfarna konsultchefer

På Docia lovar vi dig konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, frihet och flexibilitet samt en personlig kontaktperson. Vi vill tillsammans med dig förbättra vården och skräddarsyr uppdrag för just DIN profil och livssituation!

Gör en intresseanmälan

Kom i kontakt med oss via formuläret här om du tycker det låter intressant att jobba som konsult för Docia.

Allmänläkares roll och utbildningsväg

Allmänläkare spelar en central roll inom sjukvården, där du är första kontaktpunkten för patienter med diverse hälsoproblem. Du hanterar ett brett spektrum av medicinska tillstånd och ansvarar för att diagnostisera, behandla och följa upp med patienter.

Din utbildningsresa börjar med en medicinsk grundutbildning, som normalt varar i fem till sex år beroende på universitet. Efter att ha avslutat din grundutbildning och erhållit din läkarexamen, går du vidare till din allmäntjänstgöring (AT), vilket är ett krav för att få din legitimation som läkare.

Under AT-tjänstgöringen, som varar i 18 till 24 månader, får du erfarenhet från olika medicinska områden. Som legitimerad läkare efter AT har du möjlighet att inrikta dig mot en specialistutbildning för att bli specialistläkare. Denna specialiseringsprocess sträcker sig över minst fem år och leder till djupare kunskap inom ett specifikt medicinskt område.

Som nyexaminerad läkare är du bred i din kompetens men kommer med tiden och erfarenhet att kunna utveckla din specialistkompetens. Arbetsmarknaden för läkare är dynamisk, och det är viktigt att kontinuerligt följa med i förändringar som påverkar utbildningsnivå och krav på specialisering.

UtbildningsstegBeskrivning
Medicinsk grundutbildning5-6 år vid universitet, leder till läkarexamen.
AT-läkareAllmäntjänstgöring, krav för att bli legitimerad läkare.
Legitimerad läkareEfter AT-tjänstgöringen, möjlighet att inleda specialistutbildning.
ST-läkareSpecialisttjänstgöring, minst 5 år inom vald inriktning.

Din plats inom sjukvården och karriärväg formar sig genom dessa steg, där varje etapp bidrar till såväl bredden i din allmänmedicin kompetens som möjligheten till fördjupad expertis.

Lönesättning för en allmänläkare

I din roll som allmänläkare i Sverige är lönesättningen varierande beroende på faktorer som erfarenhet, region och arbetsgivare. För att förstå din potentiella inkomst är det viktigt att känna till genomsnittslöner, regionala löneskillnader samt hur mycket du får kvar efter skatt och andra avdrag.

Statistik och genomsnittslöner

Genomsnittslönen för en allmänläkare varierar beroende på erfarenhetsnivå. För en nyutexaminerad läkare ligger ingångslönen runt 34 700 SEK per månad. En specialist allmänläkare har en högre genomsnittlig månadslön som kan ligga på cirka 78 700 SEK, medan den totala genomsnittslönen för läkare ligger på 83 200 SEK.

 • Medellön för Allmänläkare: 83 200 SEK/månad
 • Medianlön: Denna siffra kan avvika från medelvärdet och ge en tydligare bild av lönespannet.

Skillnader i löner mellan regioner och sektorer

Din lön som allmänläkare kan skilja sig åt beroende på i vilken region i Sverige du är verksam. Större städer och regioner med högre levnadskostnader tenderar att erbjuda högre löner. Även skillnader mellan offentlig och privat sektor finns:

 • Offentlig sektor: Löner regleras ofta genom kollektivavtal och kan vara mindre förhandlingsbara.
 • Privat sektor: Lönen kan vara högre, och det är vanligare med individuella löneuppgörelser.

Inkomst efter skatt och andra avdrag

Din faktiska inkomst, eller nettolön, är det du får kvar efter skatt och andra avdrag. I Sverige är skatten progressiv, vilket innebär att den ökar med högre inkomster.

 • Beräkning av lön efter skatt: Nettoinkomst = Bruttoinkomst – Skatt och avdrag
 • Förväntad nettolön: Kan variera stort beroende på din bruttolön, din kommunalskattesats och eventuella avdrag du kvalificerar för.

Observera att läkarlönerna kan förändras år från år och att den senaste tillgängliga statistiken bör användas för att uppskatta din troliga inkomst.

Anställningsvillkor och arbetsmarknad

Som allmänläkare är dina anställningsvillkor och arbetsmarknadens dynamik avgörande för din yrkesutövning och karriärväg. Arbetsgivare, arbetsuppgifter och tillgängligheten på lediga jobb varierar beroende på sektor och geografisk region, vilket kan påverka din lön och anställningsform.

Arbetsförmedling och lediga jobb

Arbetsförmedlingen spelar en central roll i att matcha läkare med öppna positioner. De erbjuder tjänster där du kan hitta lediga jobb och få stöd i din jobbsökning. Inom specialistområden som rättspsykiatri kan det finnas specifika jobbportaler och rekryteringstjänster som är mer riktade. Sveriges Läkarförbund är en annan viktig resurs som kan bistå med information om arbetsmarknaden och karriärmöjligheter för läkare. Tjänstgöring och anställningsvillkor kan variera kraftigt, så det är viktigt att du noggrant granskar arbetsbeskrivningar och kontrakt.

Offentlig sektor versus privat sektor

Anställningsvillkor i offentlig sektor jämfört med privat sektor kan skilja sig åt avsevärt. Som läkare i offentlig sektor, exempelvis på sjukhus eller vårdcentraler, är du oftast anställd av regionen och har en stabil anställning med definierade arbetsuppgifter och förmåner. Däremot erbjuder den privata sektorn ibland högre löner och kan ha mer varierande arbetsuppgifter, men kan också innebära mindre anställningstrygghet. Sektorns val kan även påverka vilka arbetsplatser som är tillgängliga för dig, där vissa geografiska områden kan ha högre efterfrågan på läkare inom just din specialitet.

Bemanningsmöjligheter

När du arbetar som allmänläkare genom bemanningsföretag, kan du förvänta dig en attraktiv ersättning. Din inkomstpotential ökar då bemanningsföretag ofta erbjuder högre ersättning än traditionella anställningar inom landsting eller privata vårdgivare.

 • Ersättning: Bemanningsläkare, eller hyrläkare som det också kallas, har en lönenivå som reflekterar efterfrågan och bristen inom vissa specialiteter. En läkare anställd genom bemanningsföretag kan tjäna upp till 80% mer än motsvarande fast lön.

Som hyrläkare får du:

 • Flexibilitet: Möjlighet att välja uppdrag och anpassa ditt arbete efter personliga önskemål.
 • Variation: Chansen att pröva på olika arbetsmiljöer och vårdinrättningar.
FaktorerBeskrivning
ErfarenhetHögre ersättning med ökad erfarenhet och specialisering.
ArbetsområdeVariation i lön beroende på geografisk placering och specialistområde.
EfterfråganStark efterfrågan på allmänläkare höjer lönenivån.

Med bemanningsmöjligheter får du inte bara en fördelaktig ekonomisk kompensation, utan även ökad kontroll över din tid och arbetsliv. Din arbetsfrihet är större; du kan välja att ta uppdrag som passar dina livsomständigheter och karriärönskemål.

Hos Docia tjänar du som allmänläkare 30 000 – 50 000 kr/vecka.

Karriärutveckling och framtidsutsikter

Din karriär som allmänläkare innehåller olika steg för professionell utveckling och kan leda dig genom flera möjligheter, från grundläggande kliniskt arbete till specialiseringar och chefsroller.

En nyutexaminerad läkare börjar ofta sin bana som AT-läkare (allmäntjänstgöring) för att få en läkarlegitimation och fortsätter sedan som ST-läkare (specialisttjänstgöring) inom en vald inriktning som allmänmedicin. För dig finns öppna dörrar att fördjupa din kompetens inom områden som geriatrik, pediatrik eller annan subspecialitet.

För att avancera ytterligare kan du eftersträva en position som överläkare, där ledarskap och avancerat kliniskt arbete är centralt. En överläkare har högre ansvar för medicinsk kvalitet och personalutveckling. Vid sidan av det kliniska arbetet kan du även engagera dig i forskning inom allmänmedicin för att bidra till den medicinska vetenskapens framsteg och tillämpa de senaste rönen i din praktik.

För att hålla dig uppdaterad och fortsätta växa inom yrket är kontinuerlig kompetensutveckling avgörande. Detta innebär att deltaga i fortbildningar, seminarier och konferenser för att fördjupa din kunskap och följa de senaste riktlinjerna inom allmänmedicin.

Karriären som allmänläkare erbjuder robusta framtidsutsikter, då efterfrågan på kvalificerad vårdpersonal stadigt ökar. Att balansera karriärsteg med personliga mål skapar en dynamisk och givande bana där du kontinuerligt kan utvecklas och bidra till samhället.

Källhänvisningar

När du utforskar vad en allmänläkare tjänar i Sverige, är det viktigt att överväga flera olika källor för att få en heltäckande bild av situationen. Lönerna kan variera beroende på faktorer som legitimation, specialistområde som till exempel rättspsykiatri eller neuroradiologi, erfarenhet, och arbetsplats, inklusive om man arbetar som konsultläkare.

Statistikmyndigheten SCB
För aktuell statistik om genomsnittslön för läkare i allmänhet:

 • Länk: <URL från sökresultat 1>

Bemlo
För en uppskattning av månads- och livslön efter skatt i storstadsregioner:

 • Länk: <URL från sökresultat 2>

Docia
Information om ingångslöner och lönespann för allmänläkare och specialistläkare:

 • Länk: <URL från sökresultat 3>

Sveriges läkarförbund
För djupgående lönestatistik och information om löneutveckling:

 • Länk: <URL från sökresultat 4>

Agila
För en bred översikt av löner och de faktorer som påverkar lönenivåerna:

 • Länk: <URL från sökresultat 5>

Socialstyrelsen är en central myndighet som kan ge dig information om legitimation och de krav som ställs på medicinska specialiteter. Vid intresseanmälan om att bli allmänläkare eller vidareutbildning, är det relevant att förstå hur detta kan påverka din framtida månadslön och utvecklingsmöjligheter inom svensk sjukvård.

Notera att lönerna för läkare även kan påverkas av den individuella arbetsplatsens situation, typ av behandlingar som utförs, och patientintag.

För att värdera din potentiella löneutveckling, bör du som allmänläkare eller blivande specialist inom exempelvis klinisk patologi noggrant granska ovan nämnda källor och jämföra dem med din personliga erfarenhet och arbetsgivares erbjudande.

Vanliga frågor

När du utforskar lönesituationen för allmänläkare i Sverige kommer du naturligtvis att stöta på en del vanliga frågor. Denna sektion kommer att klarlägga några av de vanligaste funderingarna gällande löner för nyexaminerade och erfarna allmänläkare.

Vad är den genomsnittliga lönen för en nyexaminerad läkare?

Som nyexaminerad läkare i Sverige kan du förvänta dig en ingångslön på mellan 35 000 och 42 000 kr per månad före skatt. Din exakta lön beror på arbetsplats och region.

Vad kan en dubbelspecialist inom läkarprofessionen förvänta sig i lön?

Dubbla specialiseringar kan innebära en betydande löneförhöjning. En dubbelspecialist, beroende på specialistområdena och arbetsplatsen, kan få en månadslön som överstiger genomsnittet för en specialistläkare, vilket ofta börjar runt 86 400 kr och uppåt.

Hur ser löneutvecklingen ut för en allmänläkare under karriären?

Löneutvecklingen för en allmänläkare i Sverige visar på en gradvis ökning. Efter att ha uppnått specialistkompetens kan en allmänläkare förvänta sig att tjäna mellan 50 000 och 70 000 kr per månad, beroende på erfarenhet och arbetsplats.

Vad tjänar en specialistläkare inom allmänmedicin?

En specialistläkare inom allmänmedicin kan ha en månadslön som varierar mellan ungefär 60 000 och 90 000 kr, beroende på erfarenhetsnivå och arbetsplatsens natur.

Hur påverkas en allmänläkares lön av arbetet på en vårdcentral jämfört med sjukhus?

Allmänläkare som arbetar på vårdcentraler tenderar ofta att ha en lägre månadslön jämfört med de som arbetar på sjukhus, framför allt om dessa sjukhus är specialiserade eller privatdrivna.

Vilka faktorer bidrar mest till löneskillnader bland läkare i Sverige?

Löneskillnader bland läkare i Sverige kan påverkas av flera faktorer såsom erfarenhet, specialisering, arbetsplatsens natur (vårdcentral vs. sjukhus), geografisk region och om du är anställd inom den offentliga eller privata sektorn.

Endast det bästa är gott nog

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa vårdkonsulter. I alla kontakter du har med oss vill vi ge dig bäst möjliga service. Vi på Docia tar alltid ett extra steg för att du ska vara nöjd med oss. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre.

Är du läkare, sjuksköterska eller arbetar inom tandvården?
Resan mot ett friare arbetsliv börjar hos oss.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi vill ge tillbaka

Docia är stolt sponsor till Läkare utan gränser. Vår vision har alltid varit att återinvestera i vården, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad som utvecklar, prioriteras och efterfrågas i vården. Varje år väljer vi att stötta läkare utan gränser och deras fantastiska arbete med att hjälpa utsatta runtom i världen.

Läs mer om hur vi hjälper till

Docia är en arbetsgivare som geniunt bryr sig

För Veronica var det en stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag, tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag äntligen hittade rätt. Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad.

Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra.

Läs mer om andra konsulters historia

Bemanningsföretag inom vården

Vi arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare
för marknadens bästa
vårdkonsulter.

  Anmäl intresse för att få mer information